Вступникам

Увага! Інформація для вступників!

Набір в групи: (на базі 9 класу)

1. Програмування (Математика)

2. Інформаційні технології (Математика)

3. Комп҆ютерна інженерія (Математика)

4. Інформаційні мережі зв’язку (Математика)

5. Інженерна механіка(Математика )

6. Біохімічні технології (Хімія/Біологія)

 

Для вступу необхідно подати документи :

1 –випускникам 6, 7 та 8 класів:

1.  Заява

2.  Табель успішності, завірений  печаткою навчального закладу

3.  Грамоти, дипломи про успіхи на олімпіадах та конкурсах (районного рівня та вище)

4.  2 зошити (в клітинку), файл

2 – Випускникам 9-х класів:

             1.       Заява (заповнюється в приймальній комісії)

             2.       Свідоцтво і додаток до свідоцтва про здобуття базової освіти

             3.       Копія паспорта (ID-картка)

             4.       Грамоти, дипломи про успіхи на олімпіадах, конкурсах (районного рівня та вище)

             5.       2 зошити (в клітинку), файл 

 

Прийом документів:

- Для випускників 6-х класів – з 01 червня по 14 червня 2018 року.

Тестування з математики  14 червня.

Зарахування – 15 червня 2018 року.

- Для випускників 9-х класів – з 18 червня по  27 червня.

Тестування з математики (хімії/біології) та комп'ютер

       Тестування з математики (хімії/біології) та комп'ютерне тестування - 25-26 червня.

       Зарахування - 27 червня 2018 року.

Набір на 2018-2019 навчальний рік:

Випускників 6-х та 9-х класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів на  навчання 

1) – у 7 клас (базова підготовка)

2) – на 1 курс (що відповідає 10 класу середньої загальноосвітньої  школи)

3) набір до 8-х та 9-х класів проводиться в індивідуальному порядку за умови наявності вільних місць в уже сформованих класах.

 

Приймальна комісія

 

Режим роботи

приймальної комісії:

 

Щоденно з 9:00 до 17:00

01 червня  – 27 червня 2018 року

Вихідний – субота, неділя

 

 

 

Довідки за телефонами 559-20-02 та 559-19-39. Наша адреса: Київ-105, вулиця Тампере,9.


Середовище, в яке потрапляє ліцеїст, характеризується:

 • високим  інтелектуальним рівнем колективу;
 • атмосферою взаємопорозуміння та доброзичливісті в  спілкуванні;
 • технічною досконалістю учбового обладнання;
 • виваженою кадровою політикою (висока вимогливість до етики та фахової підготовки викладачів);
 • сучасним внутрішнім дизайном приміщень і учбових аудиторій;

До ліцею приймаються випускники 6-х,  7-х та 9-х класів, що проявили інтерес до вивчення шкільних предметів природничо-математичного циклу та здобули  певні успіхи в ньому.
 

В ліцеї вивчаються поглиблено математика, фізика, інформатика, хімія, біологія, технічне креслення, здійснюється допрофесійна підготовка за такими профілями:

 • програмування;
 • інформаційні технології;
 • комп'ютерна інженерія;
 • інформаційні мережі зв'язку;
 • інженерна механіка;
 • біохімічні технології.

    Навчальний процес у ліцеї максимально наближений до вузівської системи: формування груп за спеціалізаціями, семестрова форма організації навчального процесу від часу відкриття ліцею, щомісячні атестації з усіх дисциплін, лекційно-семінарська форма проведення занять з цілого ряду предметів, поділ груп для проведення семінарських, практичних та лабораторних занять з математики, фізики, інформатики, хімії, креслення, іноземної та рідної мови. Поділ на підгрупи дозволяє значно посилити ефективність навчального процесу, запровадити різнорівневе викладання ряду дисциплін, максимально підготувати ліцеїстів до роботи в системі вищої школи, сприяє науково-пошуковій та дослідницькій діяльності учнів у навчальному процесі.

    Педагогічний колектив активно співпрацює з відомими та авторитетними вузами міста Києва. Це Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" (ліцеїсти випускних груп працюють у системі факультету довузівської підготовки, створеному при університеті), Державний університет телекомунікацій, Національний університет харчових технологій (ліцеїсти випускних груп працюють у системі факультету довузівської підготовки, створеному при університеті)

 


 Правила прийому до Технічного ліцею міста Києва


 Порядок вступу до Технічного ліцею м. Києва розроблено на підставі Закону України  «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 р. № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти»

 

1.Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає механізм зарахування учнів до Технічного ліцею м. Києва для здобуття базової та профільної середньої освіти за денною формою навчання на перехідний період до 2022 року.

1.2. До Технічного ліцею  м. Києва згідно Статуту приймаються учні, які успішно закінчили відповідний клас середньої школи, склали конкурсне  випробування та пройшли конкурсний відбір. Вступники беруть участь у конкурсному  відборі незалежно  від місця проживання  та на безоплатній основі.

1.3. До ліцею зараховуються випускники  7-х та 9-х класів, які не мають у документі про освіту оцінок початкового та середнього рівня (менше 7 балів), успішно склали конкурсні випробування: учні 7-х класів -  з математики, або хімії/біології (за напрямками);  учні 9-х класів – з математики або хімії/біології (за напрямками), тестування за системою науково-обгрунтованих методик на виявлення мотиваційної сфери і спрямованості старшокласників, рекомендованих Інститутом обдарованої дитини НАПН України та схвалених педагогічною радою ліцею,  пройшли за конкурсом згідно плану набору.

1.4. Випускники 8-х та 10-х класів, які не мають у документі про освіту оцінок початкового та середнього рівня (менше 7 балів), можуть зараховуватись до 9-х та 11-х класів за результатами вступних випробувань (з математики або хімії/біології (за напрямками)) в разі наявності вільних місць на даних паралелях за умови  закінчення попереднього класу відповідного профілю (спеціалізації).

1.5. Випускники 9-х класів Технічного ліцею, які виявили намір продовжити навчання в закладі в 10-класах і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти, беруть участь у загальному конкурсі за результатами випробування з математики (хімії/біології), тестування на виявлення мотиваційної сфери і спрямованості старшокласників та обов’язкової наявності рекомендації педагогічної ради закладу.

1.6. На конкурс  батьки вступників або особи, що їх замінюють, подають наступні документи:

      - заяву на ім’я директора ліцею;

      - копію  свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти (під час подання копії пред'являється оригінал відповідного документа);

      - оригінал або копія відповідного документа про освіту;

      - оригінал або копія медичної довідки № 086/1-о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов'язкового медичного профілактичного огляду», форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.-8.2010 № 682, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2010 р. за № 794/18089;

     -  грамоти, дипломи  та інші документи про участь та успіхи  в олімпіадах, конкурсах та інших творчих змаганнях в поточному навчальному році ( у разі наявності);

     -  оригінал або копія висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну оцінку дитини з особливими освітніми потребами чи висновку психолого-медико-педагогічної консультації ( у разі наявності).

      У випадку подання копій документів оригінали мають бути подані до видання наказу про зарахування. Без оригіналів цих документів наказ про зарахування не може бути виданий.

 

 2. Організація конкурсу

2.1. Для проведення конкурсного відбору вступників до ліцею створюється конкурсна комісія, а для оцінювання результатів конкурсних випробувань – предметні комісії за кожним з предметів. Склад конкурсної і предметних комісій затверджується директором ліцею.

2.2. Головою конкурсної комісії  є директор ліцею.

2.3. Конкурсна комісія встановлює види, форму, зміст конкурсних завдань, які схвалює педагогічна рада ліцею;  графік проведення  конкурсних випробувань та тестування; організовує прийом, облік та збереження документів абітурієнтів; забезпечує якісне проведення та перевірку  конкурсних випробувань; надає повну інформацію про результати випробувань кожного вступника.

2.4. Порядок вступу та зразки конкурсних завдань для вступних випробувань оприлюднюються в ліцеї та на веб-сайті закладу не менш ніж за два місяці до початку проведення конкурсних випробувань.

2.5. Конкурс відбувається  з дотриманням принципів академічної доброчесності, публічності, відкритості, справедливості, чесності, об'єктивності, рівності та неупередженості.

       Відео-та/або аудіо фіксація конкурсу (або окремих вступних випробувань) може здійснюватися за рішенням педагогічної ради чи директора ліцею.

       За письмовим клопотанням одного з учасників конкурсу (одного з батьків) відео- та/або аудіо фіксація конкурсу (або окремих вступних випробувань) здійснюється в обов’язковому порядку.

2.6. З метою попереднього ознайомлення з рівнем вимог до вступників, особливостями  роботи ліцею  в першу суботу квітня в закладі проводиться День відкритих дверей та олімпіада з математики (хімії/біології). Переможцям та призерам олімпіади їх результати  зараховуються  як вступні.

 

3. Проведення конкурсу

3.1. Правила конкурсу оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Основний конкурсний набір здійснюється протягом  двох тижнів після закінчення навчального року та отримання учнями  7-х класів табелів, а випускниками 9-х класів - документів про освіту, і закінчується не пізніше 1 липня поточного року.

3.2. Зміст конкурсних випробувань  спрямований виключно на перевірку результатів навчання, визначених державним стандартом базової середньої освіти.

       Вступні випробування з одного навчального предмета для усіх вступників відбувається в один день. Варіанти письмових завдань зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, який відкривається у день проведення випробувань в присутності членів предметної комісії та абітурієнтів. Повторне використання варіантів завдань під час конкурсних випробувань не допускається.

3.3. Результати конкурсних випробувань та тестування оформляються у вигляді протоколу предметної комісії та оголошуються у письмовій формі для загального ознайомлення всіх його учасників не пізніше ніж через три робочих дні після  проведення випробувань.

3.4. Роботи учасників конкурсу, результати конкурсних випробувань, оформлені у вигляді протоколів відповідної комісії, зберігаються в ліцеї не менше одного року.

3.5. Учасники міжнародних олімпіад та конкурсів, призери та учасники третього - четвертого етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники другого-третього етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. Їм виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.6. Випускники 9-х  класів, які за результатами навчання отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від конкурсного  випробування з виставленням до протоколу максимальної кількості  балів.

 

4. Порядок зарахування

4.1.Підсумки конкурсу підводяться на засіданні конкурсної комісії, яка виносить рішення про рекомендацію до зарахування учасників конкурсу до Технічного ліцею у відповідності з рейтингом.

4.2. Учні, які пройшли конкурсний відбір, зараховуються до Технічного ліцею наказом директора, що видається на підставі протоколу засідання конкурсної комісії, протягом одного робочого дня після оголошення результатів конкурсу.

4.3. Учасник конкурсу (чи один із батьків), який не згоден з рішенням конкурсної комісії щодо результатів їх випробувань, може звернутися з апеляційною скаргою до управління освіти Дніпровської в місті  Києві державної адміністрації. Апеляція подається протягом двох робочих днів після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів  з дня подання. Проведення будь-яких додаткових конкурсних випробувань дитини під час розгляду апеляційної скарги забороняється.

4.4. До початку та впродовж навчального року можуть бути проведені додаткові вступні випробування для зарахування на вільні місця (за умови їх наявності) у 8-11 класах, що проводяться на загальних засадах ( у тому ж порядку і за аналогічними завданнями, що і в основні вступні випробування). У такому випадку наказ про зарахування видається не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів конкурсу або прийняття відповідного рішення апеляційною комісією.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

 

5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за організацією та проведенням конкурсу з дотриманням вимог даного  Порядку.

 

 Положення про математичну олімпіаду ДТЛ

Математична олімпіада ДТЛ проводиться з метою попереднього відбору учнів 7 та 9-х, що мають успіхи у вивченні математики і прагнуть вступити до нашого ліцею. Олімпіада проводиться в рамках Дня відкритих дверей, що відбувається в першу суботу квітня з 9.30 до 15.00. Право брати участь в олімпіаді мають всі бажаючі учні 9-х. На олімпіаду виноситься матеріал, що вивчається в межах програми з математики в 7-9 класах. За результатами олімпіади переможці та призери зараховуються до ліцею без вступних випробувань згідно рекомендацій приймальної комісії. Інші учасники олімпіади, які виконали не менше 75 % завдань, можуть за власним бажанням подати результати на конкурс влітку, під час вступу, і бути зарахованими до ліцею у групи згідно рекомендацій приймальної комісії в межах 25 % від чисельності груп.

 

      ПРЕДМЕТИ

 

МАТЕМАТИКА

В Технічному ліцеї міста Києва викладання математики здійснюється за програмою шкіл та ліцеїв з поглибленим вивченням математики - 8 годин на тиждень, з яких частина ділиться на практичні заняття. Прийом в ліцей проводиться на конкурсній основі. Щороку у першу суботу квітня ліцей проводить "День відкритих дверей". На цьому святі майбутні вступники можуть взяти участь у математичній олімпіаді, за результатами якої переможці можуть бути зараховані в будь-яку групу ліцею. По закінченню ліцею маже 100% випускників продовжують навчання в технічних вузах м. Києва, причому біля 90% з них на державній формі навчання. Вчителі математики працюють в тісному контакті з ФДП Київського Національного технічного університету "КПІ", Державного університету телекомунікацій та Київського національного університету харчових технологій. В ліцеї працюють досвідчені вчителі математики, які повністю забезпечують якісне викладання математики, свідченням чого є постійна участь ліцеїстів в районних та міських олімпіадах, конкурсах МАН, де ліцеїсти займають призові місця та стають переможцями. Вчителями розроблений багатий методичний матеріал, який у вигляді посібників широко використовується в навчальному процесі та вступному тестуванні абітурієнтів. В ліцеї працює заочна фізико-математична школа, де учні разом з учителями працюють над завданням Республіканської фізико-математичної школи.

 

 ФІЗИКА

"Радість бачити і розуміти є
найцінніший подарунок природи."
А Ейнштейн


Якщо ви дійсно хочете бачити і розуміти закономірності найпростіших і найпоширеніших змін в природі, вам допоможе фізика - наука про природу. Фізика в Технічному ліцеї міста Києва вивчається на поглибленому рівні у профільних групах. Досвідчені викладачі забезпечать вам тверді знання основного теоретичного матеріалу, формул, законів, означень, навчать чітко орієнтуватись в нестандартних ситуаціях, які виникають при розв'язуванні задач підвищеної складності на вступних іспитах до вищих навчальних закладів. Особлива увага на уроках фізики відводиться саме розв'язуванню задач. Уміння розв'язувати фізичні задачі важливе не лише як умова успішного складання іспитів з фізики. Під час розв'язування фізичної задачі щоразу в мініатюрі відтворюються елементи процесу наукового пізнання навколишнього світу, виділення суттєвих сторін явища природи, побудова його моделі для прогнозування перебігу явища, визначення фізичних величин, які характеризують це явище. Уміння і навички, набуті в результаті виконання лабораторних робіт з фізики обов'язково стануть у пригоді під час навчання у вузі, для подальшої практичної роботи, навіть якщо вона не буде явно пов'язана з фізикою.
 

ІНФОРМАТИКА

Інформатика в Технічному ліцеї міста Києва вивчається за різними навчальними планами, залежно від фаху, який обрав ліцеїст. Тут створені індивідуальні програми для різних груп. Кожна з груп обов'язково вивчає основи алгоритмізації та програмування сучасними мовами програмування. Ліцеїсти, що опановують той чи інший фах, мають програму поглибленого вивчення інформатики та програмування, що покликана підготувати їх до майбутньої професії. Вони вивчають програмування мовами С++, Java, JavaScript. В кінці навчання кожний ліцеїст виконує залікову роботу, яка крім закріплення знань за вивченним матеріалом формує у нього вміння використовувати ці знання при виконанні практичних задач. Всі методичні матеріали, що супроводжують програми розробляються кафедрою, розробляються контрольні питання та добираються завдання на засвоєння тем. Викладачі кафедри тісно співпрацють з учителями інших дисциплін з метою формування у ліцеїстів вміння застосовувати свої знання в різних галузях науки та виробництва. Немає жодної спеціальності в ліцеї, з якою б програмування не мало міжпредметних зв'язків. На уроках використовуються рiзнi форми викладання матерiалу та перевiрки знань учнiв: тестовий контроль знань, семінарські заняття, впроваджуються нетрадицiйнi методи проведення урокiв, бінарні уроки тощо.  Роботи вихованців кафедри інформатики неодноразово займали призові місця на секції інформатики Малої Академії Наук. Ліцеїсти часто перемагають на міських олімпіадах з інформатики. Окремі з них - переможці міської олімпіади. Викладачі постiйно пiдвищують свiй професiйний рiвень шляхом самостійного освоєння новітніх програмних пакетів. Кафедрою інформатики в ліцеї здійснена комп'ютерна реалізація серії тестів і документація до них, за якими проводиться тестування учнів. Кафедра забезпечує всі потреби ліцею в створенні документації та методичних матеріалів для забезпечення навчального та виховного процесу.

 

КРЕСЛЕННЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА

Креслення - своєрідна графічна мова, ця мова інтернаціональна. Вона зрозуміла будь-якій технічно грамотній людині, незалежно від того, якою мовою вона говорить. Креслення називають мовою техніки, міжнародною мовою, яка потрібна для обміну науково-технічною інформацією між народами. Графічні засоби інформації, зокрема креслення, найбільш точні, місткі та стислі. Без креслень, вміння їх розробляти та читати неможлива діяльність практично всього народного господарства. У процесі опанування та користування графічними засобами помітно розвивається творча можливість особистості, абстрактне мислення та просторова уява. Виховується точність та охайність в роботі, загострюється окомір. Все це допомагає краще та швидше опанувати інші науки: геометрію, математику, нарисну геометрію, фізику, програмування, географію, та ін. В Технічному ліцеї група "Інженерна механіка" вивчає креслення поглиблено - 2 години на тиждень 2 роки начання. На І курсі вивчається технічне креслення, у курс креслення інтегроване вивчення системи автоматизованого проектування САПР AUTOCAD, на ІІ - машинобудівне креслення. Викладається цей предмет на рівні середніх технічних навчальних закладів - 136 годин теорії та практики за два роки навчання (по дві години на тиждень). 

 

ХІМІЯ

Звичайно, всі переконані в тому, що хімія - це одна з найважливіших наук сучасності, якщо ви подивитесь навколо себе, то переконаєтесь, що майже всі речовини, які ми бачимо в природі і використовуємо для своїх практичних потреб - це продукти хімічних перетворень. Хімічні процеси створюють навколишній світ речовин і тим самим визначають наш добробут. Тому в Технічному ліцеї велику увагу приділяємо вивченню цього предмета. Головне для нас: навчити ліцеїста розуміти предмет так, щоб потім цими знаннями скористалися не тільки в вузі, побуті, а й допомагати потім зрозуміти цей предмет своїм нащадкам. Бо зараз не кожний батько може допомогти своїй дитині, якщо виникають труднощі. Наш ліцеїст це зможе зробити! Вивчаючи хімію, ми завжди ставимо проблемні завдання і разом логічно їх вирішуємо. На відміну від звичайної школи хімія, викладається парою (2 академічні години разом). Це дуже зручно, ми маємо змогу раціонально використовувати час, не гаяти, за рахунок цього більше уваги приділяємо розв'язанню задач і тим питанням з якими ліцеїсти зіткнуться в житті. Ми стараємося навчати так, щоб у ліцеїстів не виникло дуже звичне всім запитання "А навіщо вивчати цю хімію?". Кожен предмет цікавий тільки тоді, коли дитина його розуміє. Розуміння і осмислене навчання - це головне при вивченні хімії в Технічному ліцеї.

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА

Наші випускники вільно володіють практичними навичками вживання англійської мови в різних сферах діяльності, згідно вимогам вищої школи. Вони готові до спілкування з носіями англійської мови, оформлення особистих та ділових паперів. Ліцеїсти добре ознайомлені з основними етапами розвитку суспільства та культури країн, мова яких вивчається. Іноземна мова в ліцеї вивчається поглиблено в обсязі 4 години на тиждень. В ліцеї створено 5 сучасних кабінетів іноземної мови, де ліцеїсти знаходять багатий вибір наукової, методичної та навчальної літератури, отриманої через міжнародні зв'язки ліцею з Канади, Франції, Німеччини. Читаючи літературу в оригіналі, діти мають змогу дізнатись про культуру, звичаї та традиції, ознайомитись з визначними місцями в країні, мову якої вони вивчають. Колектив досвідчених і талановитих вчителів прикладає максимум зусиль для того, щоб діти вільно спілкувались іноземною мовою. І це вдається досить вдало. Ліцеїсти є постійними учасниками районних та місцевих олімпіад, творчих конкурсів.

 

УКРАЇНСЬКА МОВА і ЛІТЕРАТУРА

Історія нашого народу особлива. Ким тільки не були наші предки: і венедами й русичами, малоросами, і, нарешті, українцями. Тому нелегко учителям української мови прививати любов до своєї рідної мови, а з недавнього часу - державної. Особливо це стосується нас, учителів Технічного ліцею. Сама назва уже говорить про те, що в ліцей ідуть діти, які уже наперед обрали професію зв'язану з точними науками. І на ці предмети навчальним планом відводиться набагато більше годин: математики - 8 годин, фізики - 6 годин, інформатики - 4 години в тиждень. А українська мова в 8-9 класах - 2 години, 10-11 класах - 1 година в тиждень. Але перед ліцеєм, як і перед іншими навчальними закладами, стоїть важливе завдання - виховати особистість, людину, що поєднує в собі високу моральність, духовне багатство і фізичну досконалість. І звичайно, важко переоцінити наскільки величезна роль мови і літератури у формуванні особистості людини. Саме через мову і літературу діти пізнають народ, його ментальність, культуру та історію. У роки української мови і літератури намагаємось пов'язати з народознавством, історією України, підбираючи відповідний дидактичний матеріал. Для збагачення словникового запасу ліцеїстів майже на кожному уроці проводиться словникова робота, виконуються завдання з використанням різних словників, творчі роботи. Також вчимо дітей володіти технікою мовлення, а головне - вмінню спілкуватись. Проводиться велика і позакласна робота з мови і літератури: тематичні й обрядові вечори, конкурси на краще читання поезій, на кращу газету до ювілейних дат різних письменників.

 

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ГЕОГРАФІЯ

"Мені відомо, що ті, хто були до нас, турбуючись
про процвітання держави, не змінювали природу."
Цінь 504р. до н/е.


Якщо ви дійсно хочете створити цілісне уявлення про природу, розуміти причинний характер тих чи інших природних явищ, формувати ставлення до нашої планети, як до спільного дому, виховувати почуття дбайливого господаря, патріота, свідомо оцінювати й розв'язувати проблеми, що посідають нині перед кожним - ми пропонуємо вступити Вам до нашого Технічного ліцею. Вся історія матеріальної культури пов'язана із застосуванням законів живої природи. Людина (як живий організм) є частиною природи, тому її існування й виживання неможливе без збереження довкілля. Всьому цьому Ви можете навчитися, вивчаючи географію і біологію в нашому ліцеї. Особлива увага приділяється навикам навчальної праці, спостережливості, логічному мисленню, пам'яті, естетичному сприйнятті навколишнього середовища. Все це вам згодиться при подальшому Вашому навчанні.
 

ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ

Велику увагу в Технічному ліцеї приділяють вивченню не лише технічних дисциплін, а й вивченню розділів курсу Захист Вітчизни. Громадянське виховання, виховання патріота всоєї держави є складовою частиною державної системи підготовки юнаків допризовного і призивного віку до строкової військової служби, обов'язковим державним предметом. Має за мету надати юнакам початкових знань з військової справи, медико-санітарної підготовки, цивільної оборони, загартувати їх фізично, сформувати психологічну готовність до військової служби, почуття патріотизму. Заходи, спрямовані на формування психологічної готовності юнаків до військової служби, проводяться на місцевості як гра, естафета, змагання. З юнаками проводяться змагання як в ліцеї, так і на рівні району. Проводяться зустрічі з військовими ветеранами, ліцеїсти відвідують музеї ВОВ, військових частин, проводиться перегляд кінострічок патріотичного змісту. Багато випускників ліцею навчаються в Вищих військових закладах, Академії МВД.

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Історична освіта охоплює широкий спектр навчальних предметів, які так чи інакше пов`язані з дослідженням різних аспектів існування людського суспільства, пошуками шляхів розв`язання актуальних суспільних проблем. Свою роботу викладачі історичного циклу спрямовують на апробацію та корекцію змісту освіти з суспільнознавчих дисциплін, на впровадження новітніх технологій навчання й виховання ефективних систем методичного забезпечення у викладанні історико-суспільних дисциплін, що надає можливість випускникам успішно складати вступні іспити до різних вузів. Значні зусилля покладаються на збагачення методичної бази викладання. Крім традиційних форм, таких як лекції, уроки комбінованого типу, велику роль відіграють уроки історичної альтернативи, диспути, евристичні бесіди, семінари, практикуми, екскурсії по історичних місцях, зустрічі з державними та політичними діячами, цікавими людьми.

 

ПРАВОЗНАВСТВО

Велику увагу приділяється в ДТЛ не лише вивченню технічних дисциплін, а й правовому вихованню учнів, розвитку правової культури. Цьому сприяють уроки правознавства та класна робота з правового виховання. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

З давніх давен фізична культура - це частина загальної культури суспільства. Фізична культура в ліцеї спрямована на зміцнення здоров`я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних здібностей, формування особистості та розвитку активної життє діяльності. Уроки фізкультури завжди цікаві і насичені, сприяють забезпеченню здорового способу життя, активної праці. У ліцеї проводяться турніри з футболу, волейболу, шахів та настільного тенісу. Впродовж року в ліцеї започатковано надзвичайно цікавий серед ліцеїстів конкурс з цікавою назвою "Козацькі забави", де учні змагаються в силі, витривалості, спритності.

Збірник задач з математики для 6 класу