Звіт керівника ліцею про діяльність за 2016-2017 навчальний рік

Картинка новин: 
Новина: 

Звіт керівника ліцею про діяльність за 2016-2017 навчальний рік

Текст новости: 

 

1.    

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в Технічному ліцеї м. Києва

 

      Технічний ліцей м. Києва є навчально-виховним закладом 2-3 ступеня. В ліцеї здійснюється відбір і довузівська підготовка талановитої учнівської молоді та проводиться системна робота з метою розвитку здібностей ліцеїстів і підвищення рівня їхніх знань. До навчального закладу приймають учнів, які закінчили 6, 7, 9-й класи та виявляють інтерес до вивчення шкільних предметів природничо-математичного циклу, а також мають певні досягнення в цьому напрямку. Навчанням охоплені діти, що мешкають у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському районах міста Києва:

     

2014-2015 н. р.

2015-2016 н. р.

2016-2017 н. р.

478 учнів

505 учнів

 567учнів

 

      У 2016-2017 навчальному році в ліцеї навчалося 567 ліцеїстів у 19 групах: три 7-х класи, чотири 8-х класи, чотири 9-х класи, чотири групи першого курсу та чотири групи другого курсу, що відповідають 10-м та 11-м класам загальноосвітньої школи. Ліцеїсти першого та другого курсів паралельно з загальноосвітньою оволодівали допрофесійною підготовкою за наступними спеціалізаціями:

-        

програмування ( групи  П-2, КС-2, П-1);

-        

інженерна механіка ( група ПМ-2 );

-        

інформаційні технології ( група  ІТ-1);

-        

біохімічні технології ( групи Т-2, Т-1);

-        

комп’ютерна інженерія ( групи КІ-1).

      Випускники 9-х класів  традиційно   продовжують навчання в Технічному ліцеї, і тільки незначна кількість учнів  планує отримувати повну середню освіту в інших навчальних закладах:

 

 

2014-2015 н. р.

2015-2016 н. р.

2016-2017 н. р.

Всього учнів

91

87

122

Продовжують навчання в ліцеї

 

84

 

84

 

118

 

      У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив Технічного ліцею м. Києва продовжив працювати над виконанням пріоритетних завдань:

-        

створення безпечних умов праці для працівників ліцею та учнів;

-        

розвиток матеріально-технічної бази ліцею;

-        

формування інтелектуально-творчої, духовно багатої та морально стійкої особистості учня зі  свідомою громадянською позицією;

-        

всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, вміння застосовувати новітні педагогічні технології;

-        

формування свідомого ставлення до самоосвітньої діяльності як чинника розвитку особистості;

-        

вдосконалення уроку як засобу розвитку та самореалізації творчої особистості вчителя й учня;

-        

розробка та впровадження авторських програм, навчальних посібників, власних електронних ресурсів;

-        

участь у різноманітних конкурсах, предметних олімпіадах, предметних тижнях, роботі МАН;

-        

активізація роботи ліцейського самоврядування.

      Протягом навчального року були організовані педагогічні конференції та семінари, круглі столи,  під час яких учителі ліцею мали можливість ділитися власним досвідом й ознайомлюватися із сучасними досягненнями педагогічної галузі:

-        

науково-практичний семінар «Загальні педагогічні умови та етапи організації самоосвітньої діяльності ліцеїстів»;

-        

науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології»;

-        

практичний семінар «Підвищення ефективності уроку шляхом активізації самоорганізації ліцеїстів»;

-        

методичний   семінар   для   вчителів  фізики  Дніпровського  району  м. Києва;

-        

круглий стіл «Зерна досвіду. Основні педагогічні методи та прийоми організації та розвитку самостійної діяльності учнів на уроках».

      Було організовано  психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, тренінги:

-        

«Психологічні аспекти самоосвітньої діяльності учнів»;

-        

«Емоційно-стресова профілактика залежних станів у дітей»;

-        

«Вчимося бути щасливими»;

-        

«Які проблеми я подолав у своїй роботі, що не вдалося виконати? Моє ставлення до цього»;

-        

«Проблема професійного вигорання вчителя».

      У Технічному ліцеї м. Києва всі навчальні кабінети забезпечені сучасними комп`ютерами та підключені до мережі інтернет, що дає можливість педагогічним працівникам впроваджувати освітній інноваційний проект «Щоденник. UA», навчальну платформу LCMS MOODLE, створювати власні відкриті електронні ресурси та широко застосовувати в навчальному процесі сучасні інформаційні технології.

      В 2016-2017 навчальному році адміністрація, вчителі та учні ліцею мали можливість брати участь у роботі Всеукраїнської асоціації керівників закладів освіти України «Відроджені гімназії України»:

-        

V форум з інноваційних освітянських технологій «Освітні стандарти і програми нової української школи» (м. Трускавець);

-        

семінар-тренінг «Компетентнісний потенціал іншомовної освіти: використання англійської мови для досліджень, пояснень, міркувань, комунікацій, вивчення засобів ІКТ та створення особистісного культурного простору. Методика проведення англомовних таборів»  

(м. Славськ);

-        

науково-практична конференція «Інформаційно-цифрова компетентність сучасного керівника навчального закладу в умовах реалізації концепції Нової української школи» (м. Рівне);

-        

семінар-тренінг для лідерів учнівського самоврядування «Молодість – лідерство – талант» (м. Славськ);

-        

науково-практична конференція «Сучасні моделі трансформації української системи освіти та її інтеграції в європейський освітній простір» (м. Київ);

-        

тренінг з ІКТ «Цифрові інструменти Google для освіти» (м. Біла Церква);

-        

семінар «Європейські парадигми української освіти. Сучасний стан і перспективи» (м. Вінниця);

     -    бієнале ESHA «Міжнародне натхнення в освіті. Значення керівника»    

          (м. Маастріхт, Нідерланди);

-   літня управлінська школа з ІКТ «Закарпаття-2017» (м. Міжгір`я);

-   освітянський тур «Система освіти Болгарії» (м. Пловдив, Болгарія);

-  військово-патріотична гра «Сокіл-лицар» (м. Біла Церква).

      Із метою забезпечення безперервного фахового розвитку вчителі Технічного ліцею брали активну участь у наукових семінарах, конференціях, круглих столах, олімпіадах, різноманітних конкурсах тощо.

      Учителі інформатики на базі ліцею провели районний конкурс МАН, районні олімпіади з комп`ютерної графіки, WEB-дизайну, програмування, були членами журі районних та міських олімпіад. Вони наповнюють інформацією сайт ліцею, організували та провели практичний семінар для вчителів інформатики м. Суми, м. Конотоп «Застосування платформи Moodle в освітньому середовищі». Кузьменко А. В. розмістила в журналі «Інформаційні технології і засоби навчання», 2016 р., том 53, № 3, статтю «Передумови впровадження системи Moodle», виступила на семінарі «Створення мультимедійного контенту хмарно орієнтованого навчального середовища» з доповіддю «Хмарні технології в освіті»; на IV всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених – із доповіддю «Інструментальні програмні засоби для створення електронних навчальних матеріалів»; на науково-практичному семінарі «Теорія й практика використання інформаційних технологій у навчальному процесі» – із доповіддю «Підготовка учнів ЗНЗ до вибору майбутньої професійної діяльності в галузі ІТ». Учителі інформатики Рибак О. С., Кузьменко А. В. подали на VII науково-практичну конференцію «Foss Львів – 2017» тези виступу «Персоналізоване віртуальне навчальне середовище Mahara – як засіб для створення е-портфоліо учнів. Розробка програмного забезпечення для перевірки учнівських робіт з інформатики».   

      Учитель інформатики та математики Рибак О. С. посіла перше місце в першому та другому етапах Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року-2017» у номінації «Інформатика».

      Протягом навчального року вчителі математики відвідували конференції, семінари: веб-конференцію «Шкільна математична освіта. Оновлення змісту та методики навчання», м. Київ, університет імені Бориса Грінченка; Даніленко А. С., Всеукраїнський семінар у рамках Школи педагогічної майстерності «Педагогічний стартап», м. Вінниця; Анікеєнко А. В., семінар-практикум «Веб-квест як освітня технологія. Використання технології веб-квест  у  навчальній  діяльності  учнів  при  вивченні  математики»;   Зелінська В. П., семінар «Використання завдань прикладного змісту в процесі поглибленого вивчення математики». В журналі «Математика в рідній школі» № 7-8, 2016 було надруковано розробку уроку з алгебри для 8 класу «Тотожні перетворення раціональних виразів», в газеті «Математика» № 1(805), січень 2017, розміщено матеріали для уроків алгебри в 10-11 класах «Різні способи розв`язання задач із параметром»   Даніленко  А. С.  Янішевський В. В.,  Осадчий І. В.,  Даніленко А. С., Сухопара Л. А. були членами журі районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики. Янішевський В. В. як постійний член комісії при МОН України з розгляду нових підручників, збірників завдань працював над експертними висновками щодо видання книг: «Основи криптології» І. А. Акуленко, Н. О. Красношлик, Ю. Ю. Лещенко;   «Геометрія 10, 11»   А. Г. Мерзляк,  Д. А. Номіровський,  В. Б. Полонський,  М. С. Якір;  «Готуємося  до   олімпіад   з   математики»   Л. В. Голуб-Бортняк.

      Учителі фізики та ліцеїсти взяли участь у Всеукраїнському фестивалі науки,  який  відбувався  в  Інституті  фізики НАН України. Вони співпрацювали з науковими лабораторіями Інституту металофізики НАН України, Державного університету телекомунікацій та Державного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, на базі яких мали можливість проводити експериментальні дослідження під керівництвом науковців. Учитель Петренко А. М. працювала в складі експертної комісії при науково-методичній раді МОН України, яка розглядає навчальну літературу з фізики. Свої методичні напрацювання вчитель Новикова Т. Л. розміщує в фахових виданнях: «Методика розв’язування фізичних задач. Механічні коливання», газета «Фізика», 2016 рік; «Вплив Сольвеєвських конгресів на розвиток природничих наук», «Порівняння молярних теплоємностей твердих тіл. Фізичний практикум», газета «Фізика», 2017 рік, № 2.

       Учитель хімії Божок О. А. виступила з доповідями «Особливості організації навчально-виховного процесу з хімії», «Навчально-методичне забезпечення формування хімічних знань учнів 8 класів», на методичних семінарах для вчителів хімії м. Києва; взяла участь в освітньому фестивалі управлінської майстерності та відвідала майстер-клас «Інтеграція розвивального навчання в освіту для сталого розвитку»; вчитель біології Гоменюк Л. М. брала участь у Всеукраїнському конкурсі  «Учитель року-2017» у номінації «Біологія» та посіла перше місце в районному етапі;  вчитель географії  Палант Л. М. відвідала семінари «Навчально-методичне забезпечення формування географічних знань учнів 8-х класів», «Театральна педагогіка – шлях розвитку особистості у процесі навчання через сценічні засоби та дію», «Глобалізація світового господарства», майстер-клас професора географічного факультету КНУ ім. Т Шевченка Яценка Б. П.

       Учителі української мови та літератури Сірош О. М. та Зенкова І. А. були членами організаційного комітету та журі районного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Зенкова І. А. розмістила свої методичні матеріали на порталі «Учительський журнал он-лайн» («Контрольна робота з української мови для 8, 11 класів на тему «Односкладні речення»), на сайті «Super.urok-ua.com» («Письмовий переказ розповідного тексту з елементами опису пам`ятки культури»), на сайті «Urok-ua.com» («Супідрядність. Однорідна і неоднорідна супідрядність. Послідовна підрядність»). Учитель  Буковська А. В. була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури, відвідала семінар «Подіумна дискусія в дистанційному форматі «Зарубіжна література в сучасному освітньому процесі», педагогічну майстерню Ірини Мегедь «Вивчення у 8 класі творів Р. Баха «Чайка на ім`я Джонатан Лівінгстон». Сірош О. М. відвідала семінар-презентацію «Новий підручник як складова системної перебудови мовної освіти» та круглому столі «Дитяча література. 7 клас» . Ходарченко О. І. була членом журі міського етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Вчителями української мови та літератури традиційно організовано екскурсії  для учнів до  музеїв та відвідування театрів міста. Сільчук Л. В. є керівником ліцейського театру-студії «Погляд», який презентував прем`єру вистави за твором Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом».

      Учителі англійської мови відвідали різноманітні семінари видавництв МакМілан,  Пірсон-Дінтернел; конференції з питань підготовки до ЗНО. Селентій Л. М. провела майстер-клас «Мовленнєві компетентності при вивченні іноземних мов». Під керівництвом учителів англійської мови в ліцеї пройшов «English speaking day», де всі учні та працівники ліцею намагалися спілкуватися виключно англійської мовою.

      Учитель історії Жебель А. А. входив до складу  журі  районного етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН із історії, історичного краєзнавства та правознавства; взяв участь у роботі міської конференції з історії «Особливості викладання історичної дисципліни».

      Вчителі фізичної культури Грабовська В. О., Мануха А. І. підготували команду учнів ліцею для участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура», де ліцеїсти посіли перше місце в районному та міському етапах.

      Учителі фізичної культури Грабовська В.О., Циганок П.В., Мануха А.І. організували свято «Козацькі забави», команду для участі в районному етапі змагань із міні-футболу, спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім`я», товариські зустрічі з флорболу, волейболу, настільного тенісу  учнів різних шкіл,  учнів та вчителів ліцею; підготували команди ліцею для участі в туристично-краєзнавчому зльоті «Іскри дружби», змаганнях з техніки пішохідного туризму у закритому приміщенні «Стежка випробувань», турнірі з боулінгу «Кубок КосМікс», легкоатлетичній естафеті, військово-спортивному конкурсі «Ми – сини твої, Україно».

      Завідуюча бібліотекою Сакун М. В. перемогла в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Шкільна бібліотека 2017» у номінації «Бібліотека – виховний простір навчального закладу».

      У ліцеї проводиться щомісячна атестація ліцеїстів з усіх предметів, яка є дієвою формою контролю успішності та навчальних досягнень учнів.

     Щомісячне оцінювання навчальних досягнень ліцеїстів дозволяє мати комплексну картину успішності; адміністрації, батькам, учителям -  здійснювати ефективний контроль  навчально-виховного процесу,  виявляти обдарованих дітей та надавати методичну й консультаційну допомогу учням, які мають проблеми при вивченні  певних дисциплін та навчальних тем з окремих предметів.

     Атестаційно-рейтингова система  діє в навчальному закладі з моменту його відкриття у 1992 році і є найбільш вдалою формою оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах роботи ліцею. Вона включає в себе середній бал, що складається з оцінок з усіх  дисциплін, дає найбільш об’єктивну картину загальної успішності кожного ліцеїста та дозволяє враховувати індивідуальні особливості й схильності дітей,   поєднувати високу інтенсивність навчальної діяльності учнів, засвоєння  ними матеріалу на високому рівні,  дає вагомі переваги  під час складання  випускниками ліцею  ЗНО.

      Після закінчення ліцею 100% випускників стають студентами вищих навчальних закладів, з них близько 90% - бюджетної форми навчання.

       У навчальному закладі створені комфортні умови для здобуття освіти  обдарованими дітьми та їх виховання.  Ліцеїсти першого та другого курсів навчаються за такими профілями: програмування, комп`ютерна інженерія, інженерна механіка, біохімічні технології, інформаційні технології. Учні отримують поглиблені знання з математики, фізики, хімії, обчислювальної техніки, програмування, основи інженерних знань. Така організація навчального процесу дає змогу модернізувати та удосконалити систему освіти, врахувати інтереси, нахили, здібності, можливості кожного учня, реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання, створити найоптимальніші умови для професійного самовизначення та подальшої самореалізації учнів. Ліцеїсти поряд із теоретичною підготовкою та вивченням основ наук набувають практичних навичок роботи в лабораторіях ліцею та на базі вищих навчальних закладів: НТУУ «КПІ», КНУТДу, КНУХТу, Державного університету телекомунікацій. Гнучке поєднання теоретичної та практичної підготовки забезпечує високі результати навчальної діяльності. 

      У ліцеї проводиться ґрунтовна робота з обдарованими та здібними учнями, яка дає позитивні результати. Про це свідчить кількість призерів районного та міського етапів Всеукраїнської олімпіади та конкурсу-захисту МАН:

 

Предмет

Кількість призерів

районного етапу

Кількість призерів

міського етапу

 

Всього

олімпіада

МАН

олімпіада

МАН

Математика

12

-

6

3

21

Фізика

28

8

6

2

44

Інформатика

48

32

27

3

110

Українська мова

9

-

3

-

12

Зарубіжна література

7

-

2

-

9

Іноземні мови

5

-

2

-

7

Хімія

19

5

1

4

29

Географія

11

1

4

-

16

Біологія

12

4

5

-

21

Історія

7

5

3

-

15

Всього

158

55

59

12

284

 

Двіжона Богдан,  ліцеїст групи КС-2, посів ІІІ місце, Галайчук Антоніна, учениця 8-Б класу, - ІІ місце на міському  етапі XVIІ Міжнародного конкурсу знавців української мови  імені П. Яцика.

          Глушко Богдан, ліцеїст групи П-2, посів І місце й отримав exim-грант третього ступеня для подальшої роботи над науковими дослідженнями від Національної академії наук України, взявши участь у Всеукраїнському науково-технічному конкурсі молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» у рамках V фестивалю інноваційних проектів «Sikorsky Challenge».

          Ярема Сергій та Мачехін Микита, ліцеїсти групи П-2, стали переможцями ІV етапу Всеукраїнської олімпіади з інформаційних технологій.

          Ярема Сергій, ліцеїст групи П-2, посів ІІ місце в ІІ (фінальному) етапі Всеукраїнської інтернет-олімпіади з інформаційних технологій.

          Учень 8-А класу Тимофеєв Сергій взяв участь у Всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій для дітей та молоді «ITalent» та отримав диплом ІІІ ступеня в номінації «Програмна розробка».

          Волков Роман, ліцеїст групи Т-1, став учасником ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН, де представив свою роботу «Дослідження механічних напружень у конструкціях з полімеру за допомогою оптично-поляризаційного методу».    

           Божок Владислав, Зайдліць Тетяна, Макаренко Антон, ліцеїсти групи КС-2, стали переможцями та призерами «Відкритого чемпіонату Києва з інформаційних технологій-2017».          

          Учні ліцею традиційно взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:  з 77 учасників дванадцятеро показали високий результат, тридцять восьмеро – добрий; у фізичному конкурсі «Левеня»: з 53 учасників 21 отримали відмінний результат, 16 – добрий; у Міжнародній природознавчій грі «Геліантус»: з 24 учасників один отримав диплом І ступеня, дванадцятеро – ІІ ступеня, восьмеро – ІІІ ступеня; у Всеукраїнському конкурсі «Олімпус»: з 22 учасників п’ятеро стали переможцями та призерами.  

      Протягом 2016-2017 навчального року виховна робота здійснювалася згідно з нормативними актами України, Законом України «Про освіту», документами Міністерства освіти України, Концепцією національного виховання і річним планом роботи ліцею, планами роботи класних керівників, керівників гуртків, розробленими заходами на виконання програм: «Збереження репродуктивного здоров`я дітей», «Комплексного плану профілактики злочинності серед неповнолітніх», «Правової освіти школярів», «Запобігання дитячій бездоглядності», комплексного плану «Профілактика та подолання тютюнокуріння», «Профілактика запобіганню поширення ВІЛ-інфекції в м. Києві, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом», заходами, спрямованими на формування здорового способу життя та збереження і зміцнення здоров`я ліцеїстів «Школа здоров`я».

      В основу планування покладено підґрунтя громадського виховання, формування національної свідомості учнів, а також розвиток творчих здібностей дитини, особистісного потенціалу, турботу про здоров`я кожного ліцеїста.

      Адміністрацією та вчителями ліцею створені всі необхідні умови для виховання учнів. Усі напрямки цієї діяльності вимагають нестандартних форм і методів роботи з ліцеїстами, цікавих заходів.

      Вересень – місячник «Увага! Діти на дорозі!», свято «День знань», спортивно-патріотичне свято «Козацькі забави», змагання з футболу, зустріч ліцеїстів із працівниками ДАІ, відзначення Дня партизанської слави, благодійна акція зі збору макулатури «Подаруй посмішку тому, кому її не вистачає», Олімпійський тиждень, чемпіонат із шахів серед учнів 7-9 класів, участь команди ліцею в Х районному туристично-краєзнавчому зльоті школярів Дніпровського району міста Києва «Іскри дружби».

      Жовтень – місячник «Право і діти», свята «День учителя», «День ліцеїста», зустріч ліцеїстів із киянами-учасниками АТО з полку «Азов», відвідування Київського планетарію, благодійна акція «З добром у серці!» - збір книг та іграшок для дітей-переселенців, відвідування Бориспільського центру психосоціальної адаптації переселенців, екскурсія до Львова, участь у фестивалі, присвяченому Дню захисника України «З Україною в серці».

       Листопад – місячник пропаганди здорового способу життя, благодійний концерт «На допомогу дітям, хворим на СНІД», акція «Купи стрічку – збережи життя», участь у чемпіонаті сімейного спорту «Тато, мама і я – спортивна сім`я», у районному чемпіонаті з черлідингу (ІІ місце в фінальному етапі в номінації «данс-команда 13-16 років»), свято «The Day of my favoutiteTshirt», гра «Найрозумніший», тренінг з основ надання домедичної допомоги на полі бою та тактичної евакуації, свято «Математична феєрія».

      Грудень – благодійний ярмарок до Дня святого Миколая під гаслом «Підтримаємо бійців АТО», урочистий концерт до Дня української армії за участю бійців АТО, товариський матч із волейболу між учнями та вчителями ліцею, зустріч із представниками Головного управління ДСНС Дніпровського району міста Києва, профілактична бесіда «Адміністративні правопорушення», участь у заході військового вишколу «Сила патріотів» (І місце).

      Січень – декада пожежної безпеки, свято «Коляда, колядка…», відвідування планетарію, матч із флорболу, благодійна акція «Допоможи дітям» (для дитячого будинку «Антошка», м. Краматорськ).

      Лютий – зустріч із працівниками ДАІ, свято «День святого Валентина», екологічна акція «Допоможемо птахам узимку», концерт до дня зустрічі з випускниками ліцею, відвідування Музею війни в Афганістані, акція зі збору пластикових кришок, спрямована на покращення забезпечення лікарень прифронтових міст медикаментами, урок пам`яті Героїв Небесної Сотні, участь команди ліцею в Х районних змаганнях із пішохідного туризму «Стежка випробувань», змагання з волейболу серед юнаків (ІІ місце на районному етапі), флешмоб «Ангели небесної сотні», участь у святкуванні Міжнародного дня рідної мови, флешмоб «22 PUSH-UPCHALLENGE», літературний вечір-зустріч із випускницею Кульчицькою Катериною.

      Березень – святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, участь ліцеїстів у фінальному етапі загальноміських змагань із шахів на Кубок Київського міського голови «Кришталева тура», відвідування музею Т.Г.Шевченка, Театру юного глядача (7 класи), прем`єра вистави «Ніч перед Різдвом» ліцейського театру-студії «Погляд», Свято вишиванки, участь команди ліцеїстів у конкурсі хореографічних колективів «Дніпровська райдуга-2017» (ІІ місце), День самоврядування, відвідування переселенців у Центрі психосоціальної адаптації для переселенців у м. Борисполі, екскурсії до м. Львова (9-А клас), м. Чернігова (8-Б, Г класи), музею «Київська фортеця» (8-В клас), Національного музею літератури України (7-Б клас), пожежної частини МНС (8 класи), толока з благоустрою ліцею, участь в аматорському турнірі з боулінгу серед школярів Дніпровського району «Кубок КосМікс», в акції «Листи в АТО».

      Квітень – місячник екології та захисту Землі, культпохід до Національного академічного драматичного театру імені І. Франка, День відкритих дверей, відвідування планетарію, участь ліцейської команди ЮІР у районному конкурсі-огляді «За безпеку дорожнього руху» (ІІ місце), міській профорієнтаційній грі «Мистецька фортеця» (ІІ місце на І етапі), вибори президента ліцейського самоврядування на 2017-2018 навчальний рік, участь команди в районному конкурсі «Київський вальс-2017» (ІІ місце), День цивільного захисту, участь у Всеукраїнській екологічній акції «Зробимо Україну чистою разом», перемога в грі-конкурсі «Птахи мого дитинства», виставка домашніх тварин «Я з тваринами дружу!», екскурсія до Музею авіації (10 клас).

      Травень – концерт-реквієм до 72-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні «Безіменних серед нас нема», екскурсія до Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна (семикласники), до Інституту фізики НАН України під час «Днів науки»,  участь у військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура» (І місце в районному та міському етапах), міській грі «Інтелект-турнір» (ІІІ місце у фінальному етапі), участь в акції День вишиванки, зустріч із першим українським космонавтом Леонідом Каденюком, свято «Останній дзвоник».

      Найцікавішими заходами Технічного ліцею м. Києва, його візитною карткою є свята «День ліцеїста», «Нестримні фантазії ДТЛ», «Козацькі забави», «ДТЛ має талант».

      Ліцеїсти активно відвідують музеї міста Києва: Національний музей історії україни, Києво-Печерський національний історико-культурний заповідник, Літературно-меморіальний музей М.О.Булгакова, Музей-квартиру П.Г.Тичини, Музей театрального, музичного та кіномистецтва, Музей однієї вулиці, Національний музей МВС України (Чорнобиля), Музей історії Другої світової війни, війни в Афганістані, Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Водно-інформаційний центр (Музей води), Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ»; театри Києва: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, Київський академічний драматичний театр на Подолі, Київський академічний молодий театр, театр «Сузір`я», Театр юного глядача.

      За підтримки батьків ліцеїстів були організовані профорієнтаційні екскурсії: в компанію Microsoft, на факультети «КПІ», КНУТДу, МАУПу, до Інституту фізики, Музею МЧС.

      Учні ліцею знайомляться з історичними місцями України, її культурою, природними багатствами: відвідали Закарпаття, міста Львів, Переяслав-Хмельницький, Чернігів, Обухів, селище Пирогово, с. Трипілля, парк «Київська Русь», хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих у бою під Крутами, поклали квіти до Пам`ятного знака жертвам голодомору та політичних репресій на Михайлівській площі, пам`ятника загиблим ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, могили Невідомого солдата.

      У навчальному закладі постійно вдосконалюється гурткова робота та здійснюється контроль  зайнятості учнів у позаурочний час. У ліцеї працює 11 гуртків, які очолюють майстри своєї справи. Ліцеїсти мають змогу відвідувати такі гуртки та спортивні секції:

-        

спортивного танцю (хореографічний колектив «Кураж»),

-        

вокальний гурток (ансамбль «Юність»),

-        

драматичний гурток (театр-студія «Погляд»),

-        

військово-патріотичний «Захисник Вітчизни»,

-        

конструювання та моделювання одягу,

-        

моделювання іграшок-сувенірів,

-        

спортивна секція «Тхеквондо»,

-        

ЗФП (атлетизм),

-        

ЗФП (елементи йоги),

-        

туристично-краєзнавча секція,

-        

секція з вивчення Правил дорожнього руху «ЮІР».

      Загалом гурткова робота, творчі об`єднання та спортивні секції охоплюють близько 350 учнів, що складає 62% загальної кількості дітей, а всього залучено до позаурочної діяльності, в тому числі до роботи в МАН, підготовчих відділеннях, курсах, ЦДЮТ, спортивних клубах, 567 ліцеїстів, тобто 100%.

                   

     

 

 

2.    

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази Технічного ліцею м. Києва

 

      Протягом 2016-2017 навчального року з метою зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею вжито таких заходів:

-        

придбано будівельні матеріали, електротовари, фурнітуру, сантехніку;

-        

замінено відеокамери зовнішнього спостереження;

-        

оновлено меблі, жалюзі, ролети, дошки, стенди в навчальних та допоміжних приміщеннях, захисну сітку на вікнах спортивної зали;

-        

придбано господарчі товари: квіткову продукцію,  дезінфікуючі засоби,  посуд для їдальні, спецодяг;

-        

придбано канцтовари: папір, подяки, грамоти, книжкову сувенірну продукцію, навчальні посібники, рамки;

-        

замовлено шеврони для учнів з емблемою ліцею;

-        

придбано навчальне обладнання: комп`ютери та комплектуючі,  телевізори, проектори, принтери,  м`ячі для спортивної зали, спорядження для туризму;

-        

обладнано новий кабінет інформатики для гурткової роботи;

-        

замовлені засоби з обслуговування оргтехніки;

-        

забезпечено безперебійне функціонування інтернету, друкарського обладнання;

-        

придбано продукти харчування: овочі, чай, кондвироби;

-        

придбано медикаменти;

-        

передплачено періодичні видання на 2017 рік.

 

3.    

Залучення додаткових джерел фінансування Технічного ліцею м. Києва та їх раціональне використання

 

      Додатковим джерелом фінансування діяльності ліцею є Благодійний фонд «Освіта та охорона здоров’я ХХІ століття», до якого батьки протягом року вносять щомісячні добровільні благодійні внески, розмір яких визначається батьківською громадськістю. Кошти Благодійного фонду, що надходять на розрахунковий рахунок, використовуються за такими напрямами:

-        

ремонт та утримання приміщень ліцею;

-        

модернізація технічного обладнання, що використовується в навчально-виховному процесі;

-        

придбання необхідних засобів та інвентаря для забезпечення санітарно-гігієнічних норм приміщень ліцею;

-        

поповнення навчальних кабінетів обладнанням, лабораторій –  приладами та реактивами, медичного кабінету – медичними препаратами;

-        

додаткове забезпечення учнів гарячими напоями;

-        

матеріальне заохочення ліцеїстів, які мають високі досягнення в навчальній, науково-дослідницькій діяльності шляхом преміювання, нагородження цінними подарунками;

-        

матеріальне стимулювання всіх працівників ліцею, в залежності від їх навантаження та особистого внеску в формування позитивного іміджу ліцею (перемоги вихованців на Всеукраїнських олімпіадах, творчих конкурсах, МАН, турнірах, спортивних змаганнях, високі результати ЗНО);

-        

нагородження грошовими преміями учнів ліцею, які мають високі досягнення в навчанні, педагогічних працівників за вагомий внесок у навчально-виховний процес.

 

4.    

Забезпечення Технічного ліцею м. Києва кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

    

      Технічний ліцей м. Києва укомплектовано педагогічними кадрами на 100% у складі 53-х осіб. Усі вчителі мають вищу освіту та педагогічне навантаження згідно з фахом та дипломом. Якісний склад педагогічних працівників ліцею:

-      

13 мають педагогічне звання «учитель-методист» (25%);

-      

20 мають педагогічне звання «старший учитель» (38%);

-      

6 нагороджені знаком «Відмінник освіти» (11%);

-      

38 – спеціалісти вищої категорії (72%);

-      

7 – спеціалісти першої категорії (13%);

-      

2 – спеціалісти другої категорії (4%);

-      

6 – спеціалісти (11%);

-      

2 – молоді спеціалісти (4%).

      У 2016-2017 навчальному році пройшли чергову атестацію шістнадцять педагогічних працівників ліцею. Результати атестації:

-      

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»:

         Кулинич Людмилі Олександрівні;

-      

продовжено на п’ять років термін дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»:

Сакун Марині Віталіївні;

-      

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

Сіренко Анні Сергіївні,

Петченко Ірині Олегівні,

Прозоровській Наталії Петрівні,

Манусі Андрію Івановичу,

          Вовк Катерині Сергіївні;

-      

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

         Селентій Людмилі Миколаївні;

-      

продовжено на п`ять років термін дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

          Рибак Ользі Стефанівні,

Новиковій Тетяні Леонідівні,

Петренко Антоніні Миколаївні,

Зенковій Інні Анатоліївні,

Палант Людмилі Миколаївні,

Даніленко Аллі Степанівні,

Сільчук Людмилі Василівні,

Анікеєнко Аллі Василівні;

-      

присвоєно педагогічне звання «старший учитель»:

Сільчук Людмилі Василівні,

Анікеєнко Аллі Василівні;

-      

присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»:

Палант Людмилі Миколаївні,

Даніленко Аллі Степанівні,

Зенковій Інні Анатоліївні;

-      

продовжено на п`ять років термін дії педагогічного звання «учитель-методист»:

Рибак Ользі Стефанівні,

Новиковій Тетяні Леонідівні,

          Петренко Антоніні Миколаївні.

 

5.    

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я учнів та педагогічних працівників

 

      У своїй діяльності педагогічний колектив ліцею керується  Конституцією та законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора ліцею, дотримується положень Конвенції про права дитини та нормативних документів із охорони дитинства.

      У ліцеї працює їдальня, яка розрахована на 84 посадочних місця. Щоденно в їдальні охоплено гарячим харчуванням близько 130 дітей.

       Штатним розписом ліцею передбачена посада медичної сестри. В ліцеї є медичний пункт (загальна площа 30 м2, 2 кімнати), обладнаний відповідно до діючого положення про медичний кабінет ЗНЗ. Медикаментами кабінет забезпечений у повному обсязі.

      Згідно з  даними медичних довідок учні ліцею зараховані до відповідних медичних груп із фізкультури:

-        

основна група  –       264 чол.,

-        

підготовча група  –   249 чол.,

-        

спеціальна група  –   45  чол.,

-        

звільнено              –    9   чол.

         В 2016 – 2017  навчальному  році  в ліцеї навчалось  205 дітей  пільгових категорій:    

- діти -  чорнобильці категорії ”Д” – 20 учнів,

- інваліди – 7 учнів,

- з багатодітних сімей – 35 учнів,

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 2 учні,

- діти з сімей учасників АТО – 13,

- діти, батьки яких переселилися з тимчасово окупованих територій та

  територій, на яких проводиться АТО – 4,

- обдаровані діти - 124 учні.

Дітей із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або при виконанні службових обов’язків,  у ліцеї немає.

 Куратори підтримують тісний зв’язок із сім’ями   дітей пільгових категорій, знають про стан та умови їх проживання, про проблеми, які існують у цих сім’ях. Доброю традицією Технічного ліцею всіх років є допомога дітям пільгових категорій при вступі  до вищих  навчальних закладів.

У разі потреби моральної та психологічної підтримки з ними проводить бесіди та тренінги практичний психолог ліцею Тряпіцина Н.А. Під час проведення екскурсій, поїздок класний керівник пильнує  таку дитину, щоб вона мала змогу  скористатися пільгами, наданими їй державою при сплаті за проїзд,  придбанні вхідного квитка до музею, театру тощо.

Соціальний педагог займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Він дотримується педагогічної етики, поважає гідність  дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню нею алкоголю, наркотиків, формуванню інших шкідливих звичок, пропагує здоровий спосіб життя.

З такими дітьми, їхніми батьками, вчителями та суб'єктами соціального впливу проводиться соціально-педагогічний патронаж:

-                    

налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та опікунської ради;

-                    

збір інформації про дітей пільгових категорій та подання в різні соціальні установи;

-                    

консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, із питань соціального захисту дітей пільгових категорій;

-                    

обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів обстеження;

-                    

посередництво у наданні гуманітарної та матеріальної допомоги за рахунок фонду обов'язкового навчання;

-                    

підготовка та супровід дітей пільгових категорій на районні та міські свята, організовані для даного контингенту;

-                    

контроль  та організація дозвілля учнів соціально незахищених категорій;

-                    

консультування батьків, учителів із питань організації оздоровлення вищезазначених дітей;

-                    

створення та оновлення «Банку даних дітей пільгових категорій»;

-                    

ознайомлення дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та їхніх батьків/опікунів із пільгами при вступі до вищих навчальних закладів;

-                    

збір інформації про інвалідів та хворих дітей ліцею.

 Батькам та ліцеїстам  надається соціально-правова допомога. Контролюється  організація  дозвілля дітей пільгових категорій, а також  обдарованих ліцеїстів у позаурочний час.

Упродовж  вересня – листопада оновлюються довідки, які засвідчують соціальний статус дитини. Щороку діти пільгових категорій отримують новорічні подарунки, запрошення на районні та міські новорічні заходи.

Діти в учнівському колективі почуваються впевненими у собі та захищеними.

       Учнів ліцею, які мають високі досягнення в навчальній, науковій роботі, виявляють активну громадянську позицію, педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у навчально-виховний процес, традиційно  нагороджують похвальними грамотами, подяками ліцею, міського та районного управління освіти,  грошовими преміями Благодійного фонду «Освіта та охорона здоров`я ХХІ століття».

Важливим аспектом діяльності ліцею є забезпечення правової освіти та виховання учнів, попередження правопорушень і злочинності неповнолітніх.  

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9-х  та 10-х класів читається курс «Основи права». Постійно функціонують тематичні виставки правової літератури в бібліотеці: «Морально-правове виховання», «Права та обов’язки    громадян України». Освітня робота ліцеїстів здійснюється також і в позаурочний час через численні позакласні та позашкільні заходи.  Ефективною формою роботи стало традиційне  проведення правових місячників, тижнів правових знань у ліцеї. Під час Місячника правових знань проводиться значна кількість заходів:  бесіди «Конституція моєї Батьківщини» «Злочин і кара», «Права жінки в Україні», «Права людини в незалежній Україні», «Статут мого ліцею та я», «Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність» «Я відповідаю за себе», «Культура поведінки учнів» та «Як не стати жертвою злочину»,  «Гендер та насильство»,  «Твої права  й  обов’язки»,  виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», «Фатальна вечірка»; дні надання інформації  про чинне законодавство; конкурси творів, малюнків та стіннівок, рефератів на правову тематику, вікторини, районні та міські правові брейн-ринги;  бесіди до Дня юриста, до Дня прав людини, до Дня Державного Прапора, до Дня соборності України, Дня ООН; лекції працівників Центру соціальних служб для молоді «Шлюб і право», «Що таке правопорушення, їх види», «Закон обов'язковий для всіх»; представлення відеопрезентацій ліцеїстів на правову тематику «Права дітей у світі», випуск газети «Ліцейський тиждень», в якій висвітлюються події тижня. Діти представляють  творчі проекти «Україна – моя Батьківщина», «Я громадянин України», «Конституція в моєму житті», «Моя маленька Батьківщина». Проводяться профілактичні рейди «Урок», «Шкільна перерва», акції «Буква «н» у класному журналі». Під час Тижня правових знань проведено акцію для старшокласників «Мої права», в ході якої випущено й розповсюджено буклет «Обережно! Це мої права!», плакати, проведено анкетування  «Мої права!»,  засідання правового сектору  «Ти знаєш, що ти – людина», засідання круглого столу «Я захищаю себе від гендерної дискримінації», семінар «Нормативно-правове регулювання праці дітей в Україні». У грудні 2016 року під час проведення Всеукраїнського тижня права було організовано також різноманітні просвітницько – пропагандистські заходи: оформлено виставку правової літератури в бібліотеці, проведено захист робіт МАН на правову тематику,  конкурс стіннівок на тему «Знай свої права», проведено радіогазету «Я маю право!», підготовлено та випущено спецвипуск газети «Точка зору ДТЛ»; а також було проведено  День самоврядування та радіогазету «Сучасне самоврядування в Україні», проведено фінальну  гру «Правовий брейн-ринг» для ліцеїстів 10 класів, а у грудні  - Всеукраїнський урок «Права людини».

Правоосвітницька  робота з учнями здійснюється під час зустрічей з працівниками служби у справах неповнолітніх, кримінальної міліції.   

На загальноліцейських та класних батьківських зборах проводяться лекції «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх», «Про нове у законодавстві України». Такі інноваційні форми виховної роботи сприяють формуванню в учнів та їхніх  батьків правової свідомості, уміння використовувати набуті знання  практично. Про це свідчить зменшення кількості  правопорушників серед ліцеїстів.

Правова освіта   батьків здійснюється через роботу класних батьківських комітетів, Раду ліцею та постійно діючий правовий сектор.

З правоосвітньою метою проведено семінарське заняття для вчителів «Права дитини у світлі чинного законодавства».

 Важливою складовою системи правового виховання є робота з попередження правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності штабу з попередження правопорушень, роботу батьківських комітетів.

Правове виховання ліцеїстів, а особливо батьків, неможливе без тісної координації дій ліцею, міських служб у справах неповнолітніх, сім'ї й молоді та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

 Система правового виховання, що створена в ліцеї, багатогранна й дійова. Тому протягом останніх  років  правопорушень, здійснених нашими ліцеїстами, не зафіксовано, а також немає ліцеїстів, схильних до правопорушень.

Питання роботи ліцею з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педагогічних радах, нарадах при директорі, засіданнях ПМК.    

 Спираючись на позитивний морально-правовий досвід підлітків, класні керівники підкреслюють творчий характер українського права, домагаються сприйняття права не як системи заборон, а як важливого регулятора суспільних відносин і діяльності кожного громадянина України.

 У ліцеї постійно працює комісія з профілактики правопорушень серед ліцеїстів, яка 1 раз на чверть заслуховує звіти  класних керівників про роботу з дітьми, які потребують особливої уваги. Куратори постійно проводять індивідуальну роботу з ліцеїстами та їхніми батьками. Кожний пропуск занять має бути підтверджений тільки лікарем або батьками. Діти усвідомлюють, що вони постійно знаходяться під контролем як батьків, так і кураторів.

Найскладнішою проблемою, яка постала перед сім'єю, ліцеєм та суспільством, є поширення вживання молоддю тютюну, алкоголю та наркотичних речовин. У  ліцеї проводиться робота з профілактики цих шкідливих звичок: питання профілактичної роботи з ліцеїстами розглядалися на засіданнях педагогічної ради ліцею «Проблеми формування здорового способу життя», на зборах батьківського комітету «Шкідливі звички в сім'ї».

Для запобігання злочинності серед учнівської молоді кураторами ліцею та лекторами соціальних служб протягом року проведено цикл бесід, лекцій на правову тематику,  тематичних виховних годин про шкідливість паління, вживання спиртних напоїв та наркотиків; уточнено і поповнено банк даних дітей, схильних до порушення правил; проведено профілактичну роботу із запобігання наркоманії, пияцтву, розповсюдженню ВІЛ-інфекції; проведено бесіди та випущено газети до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням  «Негативний влив куріння та вживання алкогольних напоїв на організм дитини»; проведено виховні години «Паління та розумова діяльність підлітка», «Моє здоров’я у моїх руках»;  проведено анкетування «Наші звички»; до Дня фізичної культури та спорту організовано змагання з футболу під гаслом «Зміни цигарку на футбольний м’яч» та спортивне свято «Козацькі забави»; видані накази  «Про попередження бродяжництва, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних речовин», випущено стіннівки «За здоровий спосіб життя!» Проведено виховні години з метою формування здорового способу життя: 7 -  9  класи: «Здорові звички – здоровий спосіб життя»; 10 – 11 класи: «Репродуктивне здоров’я», «Алкоголь та його вплив на організм підлітків», «Дівчинка-жінка-мати», «Молодь і наркотики», «Токсикоманія  та розумові здібності підлітка», «Наркоманія: звичка, хвороба чи злочин?»                      

Однією з важливих проблем, що стоїть перед суспільством, є профілактика захворювання на СНІД та виникнення ВІЛ-інфекції, профілактика туберкульозу. Протягом року під час бесід,  виховних годин, на уроках з основ здоров'я, медико-санітарної підготовки розглядалося питання здорового способу життя. Ліцеїсти взяли участь у районному конкурсі «Молодь обирає здоровий спосіб життя». Агітбригада «Здоровенькі були!» проводить інформаційно-просвітницьку роботу  з молодшими ліцеїстами (7, 8, 9 класів) «Ми проти СНІДу», сприяє поширенню інформації про  боротьбу  з туберкульозом, пандемічним грипом, бере участь у благодійних акціях Червоного Хреста України. Питання планування сім’ї та відповідального батьківства були розглянуті на уроці  правознавства на тему «Сімейне право»; на батьківських зборах висвітлюються питання здорового способу життя в сім’ї «Діти не повинні бути жертвами насильства», «Шкідливі звички в сім’ї». Відбулися зустрічі дітей з батьками-лікарями під час виховних годин, також розглядалися питання запобігання дитячому травматизму; проведено бесіди та радіогазети, конкурс плакатів на тему «Головне в іміджі – це здоров’я», «Молодь за майбутнє без СНІДу»,  «За здоровий спосіб життя!» та до Всесвітнього дня здоров’я;   проведено Єдиний  «Урок толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом».

Самоврядуванням ліцею організована та проведена благодійна акція «Гаряче серце»; внески, зібрані під час акції, на засіданні Ради самоврядування було вирішено передати до Дня святого Миколая Київському дитячому будинку «Берізка», де живуть ВІЛ-інфіковані діти. 

Проводиться роз`яснювальна робота щодо доречного використання мобільних телефонів учнями, це питання розглянуто на батьківських зборах.

Такі виховні заходи, години та лекції були цікавими та корисними для ліцеїстів. І в результаті  системної роботи діти самі пропагують  здоровий спосіб  життя.

Усе більш актуальною стає проблема профілактики дорожньо-транспортного травматизму серед дітей. У вересні 2016 року було проведено місячник попередження дорожнього травматизму «Увага! Діти - на дорозі!», під час якого було організовано  семінар для класних керівників усіх груп з Правил дорожнього руху; з 1 по 5 вересня - Єдині уроки з Правил дорожнього руху для ліцеїстів 8-11 класів; розглянуто на батьківських зборах питання безпеки дітей на території, прилеглій до ліцею; проведено виховні години: «Дорога до ліцею», «Обов’язки та права пасажира», «Уважність на дорозі - безпека для життя» та «Регулювання дорожнього руху»; «Скутери, велосипеди, мопеди сьогодні.  Перевезення пасажирів»;  «Надзвичайні ситуації на дорозі»; конкурс малюнків для учнів 7-х класів  на тему «Безпечний рух»; щоденне проведення “п'ятихвилинок” про дотримання Правил дорожнього руху;  в бібліотеці оформлено виставку літератури «На допомогу юним пішоходам».

Протягом року в ліцеї працював загін юних інспекторів руху, учасники якого систематично проводили рейди “Безпечний перехід” та організовували чергування юних інспекторів руху на території, прилеглій до ліцею. Щороку вони беруть участь у районній грі “Брейн-ринг” за тематикою Правил дорожнього руху,  за результатами останніх   років загін входить до п`ятірки кращих у районі.

 

6.    

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями

 

      У ліцеї працює Батьківська рада, до складу якої входять голови батьківських комітетів та їхні заступники усіх навчальних груп – 38 чоловік. Головою Батьківської ради ліцею є Лісовець Е. В., яку було обрано на загальних батьківських зборах.

      Протягом 2016-2017 навчального року було проведено п`ять засідань Батьківської ради, на яких розглянуто такі питання:

- формування батьківського самоврядування ліцею,

- надходження та використання коштів благодійного фонду «Освіта і охорона здоров`я ХХІ століття», звіт директора фонду Кузьміна В.А.,

- порядок оформлення пільгових внесків,

- угоди про співробітництво батьків та благодійного фонду,

- безпека життєдіяльності та охорона здоров`я дітей у ліцеї та в побуті,

- аналіз успішності ліцеїстів,

- організація дозвілля та гурткової роботи в ліцеї,

- організація харчування ліцеїстів,

- підготовка ліцею до нового навчального року.

      Усі рішення, які приймаються на засіданнях Батьківської ради ліцею, питання, що обговорюються, фіксуються в книзі протоколів засідань Батьківської ради Технічного ліцею м. Києва.

      Відповідно до положення в ліцеї діяла Рада ліцею в складі 20 чоловік:

- Рада старост –  5 чоловік,

- батьківська Рада –  5 чоловік,

- педагогічні працівники –  5 чоловік.

      Голова Ради старост – Майсак Наталія, група П-2 (11 клас).

      Голова батьківського комітету – Лісовець Еліна Віссаріонівна.

      Директор ліцею – Андрієнко Анатолій Михайлович.

      Голова Ради ліцею -  Лісовець Еліна Віссаріонівна.

      Голова піклувальної Ради – Возний Іван Павлович.

      Робота Ради ліцею проводилась відповідно до плану, затвердженого загальними зборами. Всього протягом навчального року проведено три засідання, на яких було розглянуто:

- план роботи ліцею на 2016-2017 навчальний рік,

- оновлення меблів, стендів, посібників у навчальних кабінетах, профілактичне обслуговування технічних засобів,

- проведення ремонтних робіт підвальних приміщень,

- підготовка ліцею до наступного навчального року,

- організація харчування  дітей,

- атестація педагогічних працівників,

- нагородження медалями за відмінне навчання випускників 2017 року,

- затвердження робочого навчального плану.

      Піклувальна рада Технічного ліцею створена 03.06.2004 року. Головою ради обрано Возного Івана Павловича.

      Основні напрямки діяльності піклувальної ради Технічного ліцею м.Києва у 2016-2017 навчальному році:

 - визначення стратегії подальшого розвитку Технічного ліцею;

 - допомога у взаємодії ліцею з органами державної влади, навчальними закладами, громадськими організаціями, виробничими підприємствами, комерційними структурами;

 - проведення постійної роботи з поліпшення матеріально-технічної бази ліцею, залучення фінансових ресурсів, спонсорської допомоги тощо;

 - організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я дітей та працівників ліцею, поліпшення санітарно-гігієнічних умов навчання і праці;

 - проведення заходів із стимулювання творчої праці вчителів та працівників ліцею;

 - здійснення постійного контролю за правильним і доцільним використанням коштів Благодійного фонду, спонсорської допомоги та інших фінансово-матеріальних ресурсів.     

 

 

7.    

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

 

      У Технічному ліцеї ведеться робота зі зв’язків із громадськістю. Адміністрація навчального закладу  постійно бере участь у роботі Ради ліцею, проводить  батьківські збори, дні інформування. Директор ліцею і заступники директора мають дні прийому батьків для вирішення питань, що виникають у процесі навчання. Постійною є практика звіту директора ліцею, директора Благодійного фонду, головного бухгалтера фонду про заходи, які проводилися в ліцеї з метою покращення матеріально - технічної бази та навчально-виховного процесу. Органи батьківського самоврядування беруть активну участь у розробці стратегічних напрямів розвитку ліцею та їх реалізації на практиці. Побажання, рекомендації та пропозиції, зазначені в контрольно-візитаційній книзі ліцею, аналізуються, враховуються та по можливості реалізуються в роботі ліцею.

 

                        

 

                        Директор Технічного ліцею                  А. Андрієнко