До уваги ліцеїстів!

 Набір в групи: (на базі 9 класу)

1. Програмування - формування теоретичної бази знань учнів з основ програмування(мова С++, структурна та обєктнаскладові) та практичних навичок розв’язування задач, які пропонуються на олімпіадах з інформатики різного рівня починаючи від шкільних олімпіад закінчуючи міжнародними.

2. Інформаційні технології - знайомство з дво- та тривимірною графікою та анімацією; робота в редакторах растрової та векторної графіки; верстка поліграфічної продукції; опанування мови гіпертекстової розмітки (HTML), таблиць каскадних стилів (CSS), основ клієнтського програмування (Java Script); системи управління базами даних MySQL, основ серверного програмування (PHP).

3. Комп'ютерна інженерія - вивчення арифметичних, логічних, інформаційних та архітектурних основ побудови комп’ютерів і комп’ютерних систем різних рівнів, призначення та принципи дії основних модулів, їх взаємозв’язок; основи мови С++. 

4. Інформаційні мережі зв'язку - засвоєння необхідних знань щодо технологій створення додатків, які базуються на сучасних мобільних платформах (ОС Android та Windows Phone 8, 8.1, Windows 10) і техніки їх застосування у реалізації бізнес-комунікацій;  вивчення мови програмування С++ (структурна та об’єктна складові), прикладне напрямлення.

5. Інженерна механіка ‒ вивчення технічного креслення, інтегроване вивчення системи автоматизованого проектування на платформі AutoCAD.

6. Біохімічні технології ‒ отримання базових теоретичних знань і практичних навичок в області сучасних біотехнологій і хімії. При виконанні практичних робіт з біології учні опанують методи мікроскопічних та мікрохімічних досліджень різних організмів, зокрема приготування фіксованих препаратів та препаратів живих клітин; досліджують ультраструктуру рослинних та тваринних клітин; засвоюють поняття про клітинну інженерію; навчаються культивувати аеробні і анаеробні мікроорганізми в лабораторних умовах.