1.    

Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в Технічному ліцеї м. Києва

 

      Технічний ліцей м. Києва є навчально-виховним закладом 2-3 ступеня. В ліцеї здійснюється відбір і довузівська підготовка талановитої учнівської молоді та проводиться системна робота над розвитком здібностей ліцеїстів і підвищенням рівня їхніх знань. До навчального закладу приймають учнів, які закінчили 6, 7, 9-й класи та виявляють інтерес до вивчення шкільних предметів природничо-математичного циклу, а також мають певні досягнення в цьому напрямку. Навчанням охоплені діти, що мешкають у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському районах міста Києва:

      У 2015-2016 навчальному році в ліцеї навчалося 505 ліцеїстів у 18 групах: три 7-х класи, чотири 8-х класи, три 9-х класи, чотири групи першого курсу та чотири групи другого курсу, що відповідають 10-м та 11-м класам загальноосвітньої школи. Ліцеїсти першого та другого курсів паралельно з загальноосвітньою оволодівали допрофесійною підготовкою за наступними профілями:

програмування та комп`ютерні системи ( групи  П-2, КС-2, ПМ-2, П-1, КС-1, ПМ-1);

інженерна механіка ( група ПМ-2, ПМ-1);

технологія та конструювання одягу ( група  ТЕ-2);

біохімічні та хімічні технології ( групи ТЕ-2, Т-1);

основи економіки та сучасного виробництва ( групи ТЕ-2).

      Випускники 9-х класів  традиційно   продовжують навчання в Технічному ліцеї, і тільки незначна кількість учнів  планує отримувати повну середню освіту в інших навчальних закладах:

 

      У 2015-2016 навчальному році педагогічний колектив Технічного ліцею м. Києва працював над виконанням пріоритетних завдань:

-        

створення безпечних умов праці для працівників ліцею та учнів;

-        

розвиток матеріально-технічної бази ліцею;

-        

формування інтелектуально-творчої, духовно багатої та морально стійкої особистості учня з  свідомою громадянською позицією;

-        

всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, вміння застосовувати новітні педагогічні технології;

-        

формування свідомого ставлення до самоосвітньої діяльності як чинника розвитку особистості;

-        

вдосконалення уроку як засобу розвитку та самореалізації творчої особистості вчителя й учня;

-        

розробка та впровадження авторських програм, навчальних посібників, власних електронних ресурсів;

-        

участь у різноманітних конкурсах, предметних олімпіадах, предметних тижнях, роботі МАН;

-        

активізація роботи ліцейського самоврядування.

      Протягом навчального року були організовані педагогічні конференції та семінари, круглі столи,  під час яких учителі ліцею мали можливість ділитися власним досвідом і ознайомлюватися із досягненнями педагогічної галузі:

-        

науково-практичний семінар «Організація навчального процесу та управління атестаційно-рейтинговою системою оцінювання в умовах роботи Технічного ліцею м. Києва»;

-        

науково-практична конференція «Основні педагогічні методи та прийоми формування в учнів умінь і навичок самостійної діяльності»;

-        

практичний семінар «Охорона праці, безпека життєдіяльності»;

-        

методичний семінар для вчителів хімії Дніпровського району м. Києва «Використання інтерактивних технологій»;

-        

круглий стіл «Застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі».

      Було організовано  психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, тренінги:

-        

«Інтегральне моделювання в особистісно-орієнтованій психотерапії»;

-        

«Емоційно-стресова профілактика залежних станів у дітей»;

-        

«Співпраця соціального педагога та практичного психолога. Їхня роль в освітньо-виховному процесі»;

-        

«Проектна діяльність у роботі практичного психолога»;

-        

«Вчимося толерантності»;

-        

«Дослідження емоційної сфери вчителя та учня».

      У Технічному ліцеї м. Києва всі навчальні кабінети забезпечені сучасними комп`ютерами та підключені до мережі Інтернет, що дає можливість педагогічним працівникам впроваджувати освітній інноваційний проект «Щоденник. UA», навчальну платформу LCMS MOODLE, створювати власні відкриті електронні ресурси та широко застосовувати в навчальному процесі сучасні технології.

      В 2015-2016 навчальному році адміністрація, вчителі та учні ліцею мали можливість брати участь у роботі Всеукраїнської асоціації керівників закладів освіти України «Відроджені гімназії України»:

-  науково-практична конференція «Формування сучасного іміджу навчального закладу в умовах трансформації європейського освітнього простору і викликів глобалізації: реалії та перспективи» (м. Суми);

-        

науково-практичний семінар «Виховання громадянина-патріота України – потреба сьогодення» (м. Одеса);

-        

ІV Форум ВГУ з освітянських інноваційних технологій «Трускавець-2016» (м. Трускавець);

-        

семінар-тренінг для лідерів учнівського самоврядування «Юність – лідерство – талант» (м. Славське);

-        

семінар-тренінг «Сучасні інноваційні освітні технології вивчення англійської мови з використанням ІКТ» (м. Львів);

-        

науково-практична конференція з національно-патріотичного виховання (м. Київ);

-        

семінар «Відкриті освітні ресурси ЮНЕСКО та презентація дистанційного навчання» (м. Любляна);

     -   ІІ лінгвістична школа «Словенське літо-2016» (м. Ізола, Словенія);

-   освітній тур до Словенії на саміт ESHA: пріоритети, бієнале «Маастріт-2016»;

- якість  освіти  в  Словенії,  екологічна  освіта,  нові  дослідження PISA (м. Любляна);

- ІІІ освітній тур з ІКТ «Фінська система освіти: початкова школа Тікка, середня школа Куоккала, учительська академія, професійна школа Ювяскюля, освітній дослідницький центр» (м. Гельсінкі, м. Ювяскюля, Фінляндія).

      З метою забезпечення безперервного фахового розвитку вчителі Технічного ліцею брали активну участь у роботі наукових семінарів, конференцій, круглих столів, олімпіад, різноманітних конкурсів тощо:

      Вчителі інформатики на базі ліцею провели районний конкурс МАН, районні олімпіади з комп`ютерної графіки, WEB-дизайну, програмування, були членами журі районних та міських олімпіад. Вони наповнюють інформацією сайт ліцею, взяли участь у роботі семінару «Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу засобами GOOGLE APPS FOR EDUCATION».

      Вчитель математики Даніленко А. С. посіла перше місце в І та ІІ етапах і друге місце в заключному етапі Всеукраїнського конкурсу  «Учитель року-2016». Протягом навчального року вчителі математики підготували до друку «Збірник завдань з математики для учнів 6 класу», відвідали семінар-практикум «Особливості розв`язання завдань із параметрами в класах із поглибленим вивченням математики», «Особливості розв`язання стереометричних задач у класах із поглибленим вивченням математики», майстер-клас  Тимошкевич  Т. Д.  «Розв`язання  олімпіад них  задач», Анікеєнко А. В. виступила з доповіддю «Основні методи та прийоми формування в учнів умінь та навичок самостійної роботи»,  в журналі «Математика в рідній школі» № 5, 2016 було надруковано розробку уроку з алгебри для 9 класу «Нетрадиційні методи розв`язання систем рівнянь і нерівностей»  Даніленко  А. С.;  Янішевський В. В.,  Осадчий І. В.,  Даніленко А. С., Сухопара Л. А. були членами журі районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, Янішевський В.В. є постійним членом комісії при МОН України з розгляду нових підручників, збірників завдань.

      Учителі фізики взяли участь у Всеукраїнському фестивалі науки, який відбувався в Інституті фізики НАН України: прослухали науково-популярну лекцію доктора фізико-математичних наук, професора Шендеровського В.А. «Вибрані сторінки з історії розвитку фізики в Україні», оглянули експозицію «Трагічні скрижалі української науки. Нариси про славетних українських науковців». Вчитель Петренко А.М. працювала в складі експертної комісії при науково-методичній раді МОН України з визначення порогового балу ЗНО з фізики в 2016 році.  

      Учитель хімії Божок О.А. виступила з доповідями «Формування навичок розв`язання задач із загальної хімії в учнів старших класів», «Сучасні уявлення про основні класи неорганічних сполук», «Презентація та захист екологічного проекту» на методичних семінарах для вчителів хімії м. Києва; вчитель біології Гоменюк Л.М. брала участь у роботі методичної конференції «Стан і перспективи розвитку шкільної біологічної освіти», прослухала майстер-клас «Застосування інформаційних технологій на уроках біології»; вчитель географії  Палант Л.М. працювала на семінарі «Навчально-методичне забезпечення  формування  географічних  знань  семикласників»,  Компанець А.Е. був учасником науково-методичної конференції «Стан і перспективи розвитку шкільної економічної освіти. Використання інтерактивних технологій», розмістив свою працю «Територіальна структура рекреаційної сфери приміської зони міста Києва» в науковому часописі НПУ імені М.П.Драгоманова. 

      Учителі української мови та літератури Сірош О.М. та Зенкова І.А. були членами організаційного комітету та журі районного етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. Учитель  Буковська А.В. була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із зарубіжної літератури, виступила на семінарі «Відкрита подіумна дискусія для вчителів зарубіжної літератури. Підвищення професійної майстерності педагога за допомогою методичної системи «Навчай як пірат» Д. Берджеса» та круглому столі «Дитяча література. 7 клас» . Ходарченко О.І. була членом журі міського етапу Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Вчителями української мови та літератури традиційно організовано екскурсії  для учнів до  музеїв і театрів міста. Сільчук Л.В. є керівником ліцейського театру-студії «Погляд», який презентував прем`єру вистави за твором Михайла Старицького «За двома зайцями».

      Учитель англійської мови Кудрявцева Ю.Г. пройшла навчальний курс «Методика: свіжий погляд» у студії освіти СОВа, виступила з доповіддю «Нові підходи до вивчення граматики», організувала практичний семінар «У напрямку до ЗНО. Підготовка до іспитів» для учнів 11-х класів, на який був запрошений методист видавництва Пірсон-Дінтернел Роберт Хартиган. Петченко І. О. посіла ІІ місце в районному етапі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2016» в номінації «англійська мова», провела майстер-клас «Візуальний словник» для вчителів англійської мови. Під керівництвом учителів англійської мови в ліцеї пройшов «English speaking day», де всі учні та працівники ліцею намагалися спілкуватися виключно англійської мовою.

      Учитель історії Сулім В.П. входив до складу  журі  районного етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН із філософії, історичного краєзнавства та правознавства; взяв участь у роботі міської конференції з історії «Новітні технології викладання історичної дисципліни».

      Вчителі Сулім В.П., Грабовська В.О., Мануха А.І. підготували команду учнів ліцею для участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура», де ліцеїсти посіли перше місце в районному етапі і п`яте місце у міському.

      Учителі фізичної культури Грабовська В.О., Циганок П.В., Мануха А.І. організували свято «Козацькі забави», команду для участі в районному етапі змагань з міні-футболу, спортивне свято «Тато, мама, я – спортивна сім`я», товариські зустрічі з флорболу, волейболу, настільного тенісу  учнів різних шкіл,  учнів та вчителів ліцею; підготували команди ліцею для участі в туристично-краєзнавчому зльоті «Іскри дружби», змаганнях з техніки пішохідного туризму у закритому приміщенні «Стежка випробувань», турнірі з боулінгу, легкоатлетичній естафеті.

      У ліцеї проводиться щомісячна атестація ліцеїстів з усіх предметів, яка є дієвою формою контролю успішності та навчальних досягнень учнів.

     Щомісячне оцінювання навчальних досягнень ліцеїстів дозволяє мати комплексну картину успішності; адміністрації, батькам, учителям здійснювати ефективний контроль  навчально-виховного процесу,  виявляти обдарованих дітей та надавати методичну й консультаційну допомогу учням , які мають проблеми при вивченні  певних дисциплін та навчальних тем з окремих предметів.

     Атестаційно-рейтингова система  діє в навчальному закладі з моменту його відкриття у 1992 році і є найбільш вдалою формою оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах роботи ліцею. Вона включає в себе середній бал, що складається з оцінок з усіх  дисциплін, дає найбільш об’єктивну картину загальної успішності кожного ліцеїста та дозволяє враховувати індивідуальні особливості й схильності дітей,   поєднувати високу інтенсивність навчальної діяльності учнів, засвоєння  ними матеріалу на високому рівні,  дає вагомі переваги  під час складання  випускниками ліцею  ЗНО.

      За результатами ЗНО-2015 13 випускників нашого навчального закладу отримали 200 балів  з математики, 1 –  з української мови та літератури та 1 – з фізики.

      Після закінчення ліцею 100% випускників стають студентами вищих навчальних закладів, з них 90% - бюджетної форми навчання.

       У навчальному закладі створені комфортні умови для здобуття освіти  обдарованими дітьми та їх виховання.  Ліцеїсти першого та другого курсів навчаються за такими профілями : програмування та комп`ютерні системи, інженерна механіка, технологія та конструювання одягу, біохімічні та хімічні технології, основи економіки та сучасного виробництва. Учні отримують поглиблені знання з математики, фізики, хімії, обчислювальної техніки, програмування, вивчають основи економіки, маркетингу, організації бізнесу, основи інженерних знань, займаються конструюванням одягу. Така організація навчального процесу дає змогу модернізувати та удосконалити систему освіти, врахувати інтереси, нахили, здібності, можливості кожного учня, реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання, створити найоптимальніші умови для професійного самовизначення та подальшої самореалізації учнів. Ліцеїсти поряд із теоретичною підготовкою та вивченням основ наук набувають практичних навичок роботи в лабораторіях ліцею та на базі вищих навчальних закладів: НТУУ «КПІ», КНУТДу, КНУХТу. Гнучке поєднання теоретичної та практичної підготовки забезпечує високі результати навчальної діяльності. 

 

      У ліцеї проводиться ґрунтовна робота з обдарованими та здібними учнями, яка дає позитивні результати. Про це свідчить кількість призерів районного та міського етапів Всеукраїнської олімпіади та конкурсу-захисту МАН:

Двіжона Богдан,  ліцеїст групи КС-1, посів ІІІ місце на районному та ІІ місце на міському етапі XVI Міжнародного конкурсу знавців української мови     ім. П. Яцика .

Коцюба Михайло та Сингаївський Назарій, учні 9-А класу, посіли 4 місце на Всеукраїнському конкурсі Intel-Техно Україна 2015-2016, національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF за категорією «Робототехніка та інтелектуальні машини».

Глушко Богдан, ліцеїст групи П-1,  посів ІІІ місце на VI Всеукраїнській науково-технічній виставці-конкурсі молодіжних інноваційних проектів «Майбутнє України» в номінації «матеріалознавство та перспективні технології».

      Учні ліцею традиційно взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:  з 64 учасників дев`ятеро показали високий результат, 32 – добрий. П`ятеро ліцеїстів стали переможцями та призерами «Відкритого чемпіонату Києва з інформаційних технологій-2016. Команда ліцеїстів у складі 64 дітей взяла участь у фізичному конкурсі «Левеня», з яких 12 отримали відмінний результат, 31 – добрий.

      Протягом 2015-2016 навчального року виховна робота здійснювалася згідно з нормативними актами України, Законом України «Про освіту», документами Міністерства освіти України, Концепцією національного виховання і річним планом роботи ліцею, планами роботи класних керівників, керівників гуртків, розробленими заходами на виконання програм: «Збереження репродуктивного здоров`я дітей», «Комплексного плану профілактики злочинності серед неповнолітніх», «Правової освіти школярів», «Запобігання дитячій бездоглядності», комплексного плану «Профілактика та подолання тютюнокуріння», «Профілактика запобіганню поширенню ВІЛ-інфекції в м. Києві, забезпеченню допомоги та лікуванню людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом», заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та збереження і зміцнення здоров`я ліцеїстів «Школа здоров`я».

      В основу планування покладено підґрунтя громадського виховання, формування національної свідомості учнів, а також розвиток творчих здібностей дитини, особистісного потенціалу, турбота про здоров`я кожного ліцеїста.

      Адміністрацією та вчителями ліцею створені всі необхідні умови для виховання учнів. Усі напрямки цієї діяльності вимагають нестандартних форм і методів роботи з ліцеїстами, цікавих заходів.

      Вересень – місячник «Увага! Діти на дорозі!», свято «День знань», спортивно-патріотичне свято «Козацькі забави», змагання з футболу, зустріч ліцеїстів із працівниками ДАІ, відзначення Дня партизанської слави, благодійна акція зі збору макулатури «Подаруй посмішку тому, кому її не вистачає», Олімпійський тиждень, чемпіонат із шахів серед ліцеїстів 7-9 класів, участь команди ліцею в ІХ районному туристично-краєзнавчому зльоті школярів Дніпровського району міста Києва «Іскри дружби» (ІІ місце).

      Жовтень – місячник «Право і діти», свята «День учителя», «День ліцеїста», зустріч ліцеїстів з киянами-учасниками АТО з полку «Азов», відвідування Київського планетарію, благодійна акція «З добром у серці!» - збір книг та іграшок для дітей-переселенців, відвідування Бориспільського центру психосоціальної адаптації переселенців, екологічна акція учнів 7-А класу: висадження шкілки каштанів у дворі ліцею, екскурсія до Львова, участь у фестивалі, присвяченому Дню захисника України «З Україною в серці», участь команди ліцеїстів у семінарі з національно-патріотичного виховання «Одеська Покрова».

      Листопад – місячник пропаганди здорового способу життя, благодійний концерт «На допомогу дітям, хворим на СНІД», акція «Купи стрічку – збережи життя», екскурсії на кафедру біотехнології та мікробіології НУХТу, Музей електротранспорту, Національний еколого-натуралістичний центр, участь у чемпіонаті сімейного спорту «Тато, мама і я – спортивна сім`я», у районному чемпіонаті з черлідингу (ІІІ місце в фінальному етапі в номінації «данс-команда 13-16 років»), у конкурсі «Ситцева рапсодія».

      Грудень – благодійний ярмарок до Дня святого Миколая під гаслом «Підтримаємо бійців АТО», урочистий концерт до Дня української армії за участю бійців АТО, товариський матч із волейболу між учнями та вчителями ліцею, зустріч із представниками Головного управління ДСНС Дніпровського району міста Києва, виступ оркестру «Вогнеборець», екскурсія до етнографічного музею «Хутір пана Савки» (учні 8-х класів).

      Січень – декада пожежної безпеки, свято «Коляда, колядка…», відвідування планетарію, матч із флорболу, покладання квітів на могилі загиблих героїв Крут.

      Лютий – зустріч із працівниками ДАІ, свято «День святого Валентина», екологічна акція «Допоможемо птахам узимку» (І місце, робота групи П-1), концерт до дня зустрічі з випускниками ліцею, відвідування Музею війни в Афганістані, акція зі збору пластикових кришок, спрямована на покращення забезпечення лікарень прифронтових міст медикаментами, товариський матч із флорболу між збірними командами ліцею та спеціалізованої школи №307 міста Києва, урок пам`яті Героїв Небесної Сотні, участь команди ліцею в ІХ районних змаганнях з пішохідного туризму «Стежка випробувань».

      Березень – святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, участь ліцеїстів у фінальному етапі загальноміських змагань із шахів на Кубок Київського міського голови «Кришталева тура», відвідування музею Т.Г.Шевченка, музею-квартири М.Булгакова, прем`єра вистави «За двома зайцями» ліцейського театру-студії «Погляд», Свято вишиванки, участь команди ліцеїстів у конкурсі хореографічних колективів «Дніпровська райдуга-2016» (ІІ місце), День самоврядування, конкурс «Нестримні фантазії ДТЛ», відвідування бійців у Центральному військовому клінічному госпіталі міста Києва, переселенців у Центрі психосоціальної адаптації для переселенців у м. Борисполі, акція «Дерево Миру».

      Квітень – місячник екології та захисту Землі, культпохід до театру імені І.Франка, День відкритих дверей, відвідування планетарію, участь ліцейської команди ЮІР у районному конкурсі-огляді «За безпеку дорожнього руху», конкурсі вокалістів «Соло-фест» (ІІІ місце, Яковлева Катерина), міській профорієнтаційній грі «Мистецька фортеця» (ІІІ місце на І етапі), вибори президента ліцейського самоврядування на 2016-2017 навчальний рік, участь команди у Всеукраїнському чемпіонаті з черлідингу (ІІІ місце у номінації «данс-команда»), районному конкурсі «Київський вальс-2016», День Цивільного захисту, участь у Всеукраїнській екологічній акції «Зробимо Україну чистою разом», майстер-класи ГУ ДСНС України в місті Києві спільно з Дніпровським районним управлінням ГС ДСНС України; урок-реквієм, присвячений Чорнобильській трагедії.

      Травень – свято до 71-ої річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, ліцейський конкурс «ДТЛ має талант», екскурсія до Ботанічного саду імені академіка Олександра Фоміна (семикласники), до Інституту фізики НАН України під час «Днів науки»,  участь у військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура» (І місце в районному етапі, V – в міському), свята «Останній дзвоник», «Випускний вечір».

      Найцікавішими заходами Технічного ліцею м. Києва, його візитною карткою є свята «День ліцеїста», «Нестримні фантазії ДТЛ», «Козацькі забави», «ДТЛ має талант».

      Ліцеїсти активно відвідують музеї міста Києва: Національний музей історії України, Києво-Печерський національний історико-культурний заповідник, Літературно-меморіальний музей М.О.Булгакова, Музей-квартиру П.Г.Тичини, Музей театрального, музичного та кіномистецтва, Музей однієї вулиці, Національний музей МВС України (Чорнобиля), Музей історії Другої світової війни, війни в Афганістані, Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Водно-інформаційний центр (Музей води), Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ»; театри Києва: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, Київський академічний драматичний театр на Подолі, Київський академічний молодий театр, театр «Сузір`я».

      За підтримки батьків ліцеїстів були організовані профорієнтаційні екскурсії: в компанію Microsoft, на факультети «КПІ», КНУТДу, МАУПу, до Інституту фізики, Музею МЧС.

      Учні ліцею знайомляться з історичними місцями України, її культурою, природними багатствами: відвідали Закарпаття, міста Львів, Переяслав-Хмельницький, селище Пирогово, парк «Київська Русь», хвилиною мовчання вшанували пам`ять загиблих у бою під Крутами, поклали квіти до Пам`ятного знака жертвам голодомору та політичних репресій на Михайлівській площі, пам`ятника загиблим ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, могили Невідомого солдата.

      У навчальному закладі постійно вдосконалюється гурткова робота та здійснюється контроль  зайнятості учнів у позаурочний час. У ліцеї працює 12 гуртків, які очолюють майстри своєї справи. Між нашим навчальним закладом та Центром творчості «Зміна» укладено договір про співпрацю, відповідно до якого на базі ліцею працюють три гуртки. Ліцеїсти мають змогу відвідувати такі гуртки та спортивні секції:

-        

спортивного танцю (хореографічний колектив «Кураж»),

-        

вокальний гурток (ансамбль «Юність»),

-        

драматичний гурток (театр-студія «Погляд»),

-        

військово-патріотичний «Захисник Вітчизни»,

-        

прикладна інформатика,

-        

конструювання та моделювання одягу,

-        

комп`ютерні технології,

-        

настільний теніс,

-        

волейбол,

-        

ЗФП (атлетизм),

-        

ЗФП (елементи йоги),

-        

туристично-краєзнавча секція.

      Загалом гурткова робота, творчі об`єднання та спортивні секції охоплюють близько 300 учнів, що складає 60% від загальної кількості дітей, а всього залучено до позаурочної діяльності, в тому числі до роботи в МАН, підготовчих відділеннях, курсах, ЦДЮТ, спортивних клубах, 505 ліцеїстів, тобто 100%.

 

 

1.Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази Технічного ліцею м. Києва

 

      Протягом 2015-2016 навчального року для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею вжито таких заходів:

-        

придбано будівельні матеріали, електротовари, фурнітуру, сантехніку;

-        

замінено відеокамери зовнішнього спостереження;

-        

оновлено меблі, жалюзі, ролети, дошки, стенди в навчальних приміщеннях;

-        

придбано господарчі товари: квіткову продукцію,  дезінфікуючі засоби,  посуд для їдальні, спецодяг;

-        

придбано канцтовари: папір, подяки, грамоти, книжкову сувенірну продукцію, навчальні посібники, рамки;

-        

замовлено шеврони для учнів з емблемою ліцею;

-        

придбано навчальне обладнання: комп`ютери та комплектуючі,  телевізор Saturn, проектори, принтери,  м`ячі до спортивної зали, спорядження для туризму;

-        

замовлені засоби з обслуговування оргтехніки;

-        

забезпечено безперебійне функціонування зв`язку, друкарського обладнання;

-        

придбано продукти харчування: овочі, чай, кондвироби;

-        

придбано медикаменти;

-        

передплачено періодичні видання на 2016 рік;

 

2.Залучення додаткових джерел фінансування Технічного ліцею м. Києва та їх раціональне використання

 

      Додатковим джерелом фінансування діяльності ліцею є Благодійний фонд «Освіта та охорона здоров’я ХХІ століття», до якого батьки протягом року вносять щомісячні добровільні благодійні внески, розмір яких визначається батьківською громадськістю. Кошти Благодійного фонду, що надходять на розрахунковий рахунок, використовуються за такими напрямами:

-        

ремонт та утримання приміщень ліцею;

-        

модернізація технічного обладнання, що використовується в навчально-виховному процесі;

-        

придбання необхідних засобів та інвентаря для забезпечення санітарно-гігієнічних норм приміщень ліцею;

-        

поповнення навчальних кабінетів обладнанням, лабораторій –  приладами та реактивами, медичного кабінету – медичними препаратами;

-        

додаткове забезпечення учнів гарячими напоями;

-        

матеріальне заохочення ліцеїстів, які мають високі досягнення в навчальній, науково-дослідницькій діяльності шляхом преміювання, нагородження цінними подарунками;

-        

матеріальне стимулювання всіх працівників ліцею, в залежності від їх навантаження та особистого внеску в формування позитивного іміджу ліцею (перемоги вихованців на Всеукраїнських олімпіадах, творчих конкурсах, МАН, турнірах, спортивних змаганнях, високі результати ЗНО);

-        

нагородження грошовими преміями учнів ліцею, які мають високі досягнення в навчанні, педагогічних працівників за вагомий внесок у навчально-виховний процес.

 

3. Забезпечення Технічного ліцею м. Києва кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

    

      Технічний ліцей м. Києва укомплектовано педагогічними кадрами на 100% у складі 52-х осіб. Усі вчителі мають вищу освіту та педагогічне навантаження згідно з фахом та дипломом. Якісний склад педагогічних працівників ліцею:

-      

10 мають педагогічне звання «учитель-методист» (19%);

-      

22 мають педагогічне звання «старший учитель» (42%);

-      

8 нагороджені знаком «Відмінник освіти» (16%);

-      

38 – спеціалісти вищої категорії (73%);

-      

3 – спеціалісти першої категорії (6%);

-      

6 – спеціалісти другої категорії (12);

-      

5 – спеціалісти (9%);

-      

2 – молоді спеціалісти (4%).

      У 2015-2016 навчальному році пройшли чергову атестацію сім педагогічних працівників ліцею. Результати атестації:

-      

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

Божок Оксані Анатоліївні,

Шанюк Інні Василівні.

-      

продовжено на п`ять років термін дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

Андрієнку Анатолію Михайловичу,

Буковській Аллі Віталіївні,

Циганку Петру Васильовичу,

Кудрявцевій Юлії Геннадіївні,

Левченко Валентині Миколаївні.

-      

присвоєно педагогічне звання «старший учитель»:

Кудрявцевій Юлії Геннадіївні,

Левченко Валентині Миколаївні,

Божок Оксані Анатоліївні,

Шанюк Інні Василівні.

-      

продовжено на п`ять років термін дії педагогічного звання «старший учитель»:

Буковській Аллі Віталіївні,

Циганку Петру Васильовичу.

-      

продовжено на п`ять років термін дії педагогічного звання «учитель-методист»:

Андрієнку Анатолію Михайловичу.

 

4.    

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я учнів та педагогічних працівників

 

      У своїй діяльності педагогічний колектив ліцею керується  Конституцією та законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора ліцею, дотримується положень Конвенції про права дитини та нормативних документів із охорони дитинства.

      У ліцеї працює їдальня, яка розрахована на 84 посадочних місця. Щоденно в їдальні охоплено гарячим харчуванням 130 дітей.

       Штатним розписом ліцею передбачена посада медичної сестри. В ліцеї є медичний пункт (заг. площа 30 м2, 2 кімнати), обладнаний відповідно до діючого положення про медичний кабінет ЗНЗ. Медикаментами кабінет забезпечений у повному обсязі.

      Згідно з  даними медичних довідок учні ліцею зараховані до відповідних медичних груп із фізкультури:

-        

основна група  –       192 чол.,

-        

підготовча група  –   262 чол.,

-        

спеціальна група  –   46  чол.,

-        

звільнено              –    5   чол.

         В 2015 – 2016  навчальному  році  в ліцеї навчалось  137 дітей  пільгових категорій:    

- діти -  чорнобильці категорії ”Д” – 17 учнів,

- інваліди – 3 учні,

- з багатодітних сімей – 41 учень,

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 2 учні,

- обдаровані діти - 74 учні.

Дітей із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або при виконанні службових обов’язків та сиріт, у ліцеї немає.

 Куратори підтримують тісний зв’язок із сім’ями   дітей пільгових категорій, знають про стан та умови їх проживання, про проблеми, які існують у цих сім’ях. Доброю традицією Технічного ліцею всіх років є допомога дітям пільгових категорій при вступі  до вищих  навчальних закладів.

У разі потреби моральної та психологічної підтримки з ними проводить бесіди та тренінги практичний психолог ліцею Тряпіцина Н.А. Під час проведення екскурсій, поїздок класний керівник пильнує  таку дитину, щоб вона мала змогу  скористатися пільгами, наданими їй державою при сплаті за проїзд,  придбанні вхідного квитка до музею, театру тощо.

Соціальний педагог займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Він дотримується педагогічної етики, поважає гідність  дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню нею алкоголю, наркотиків, формуванню інших шкідливих звичок, пропагує здоровий спосіб життя.

З такими дітьми, їхніми батьками, вчителями та суб'єктами соціального впливу проводиться соціально-педагогічний патронаж:

-                    

налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та опікунської ради;

-                    

збір інформації про дітей пільгових категорій та подання в різні соціальні установи: в районне Управління освіти, Службу в справах дітей;

-                    

консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань соціального захисту дітей пільгових категорій;

-                    

обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів обстеження;

-                    

посередництво у наданні гуманітарної та матеріальної допомоги за рахунок фонду обов'язкового навчання;

-                    

підготовка та супровід дітей пільгових категорій на районні та міські свята, організовані для даного контингенту;

-                    

контроль  та організація дозвілля учнів з числа соціально незахищених категорій;

-                    

консультування батьків, учителів з питань організації оздоровлення вищезазначених дітей;

-                    

створення та оновлення «Банку даних дітей пільгових категорій»;

-                    

ознайомлення дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та їхніх батьків/опікунів з пільгами при вступі до вищих навчальних закладів;

-                    

збір інформації про інвалідів та хворих дітей ліцею.

 Батькам та ліцеїстам  надається соціально-правова допомога. Проводиться контроль  організації  дозвілля дітей пільгових категорій, а також  обдарованих ліцеїстів у позаурочний час.

Впродовж  вересня – листопада оновлюються довідки, які засвідчують соціальний статус дитини. Щороку діти пільгових категорій отримують новорічні подарунки, запрошення на районні та міські новорічні заходи.

Діти в учнівському колективі почуваються впевненими у собі та захищеними.

       Учнів ліцею, які мають високі досягнення в навчальній, науковій роботі, проявляють активну громадянську позицію, педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у навчально-виховний процес, традиційно  нагороджують похвальними грамотами, подяками ліцею, міського та районного управління освіти,  грошовими преміями Благодійного фонду «Освіта і охорона здоров`я ХХІ століття».

Важливим аспектом діяльності ліцею є забезпечення правової освіти та виховання учнів, попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх.  

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9-х  та 10-х класів читається курс «Основи права». Постійно функціонують тематичні виставки правової літератури в бібліотеці: «Морально-правове виховання», «Права та обов’язки    громадян України». Освітня робота ліцеїстів здійснюється також і в позаурочний час через численні позакласні та позашкільні заходи.  Ефективною формою роботи стало традиційне  проведення правових місячників, тижнів правових знань у ліцеї. Під час Місячника правових знань проводиться значна кількість заходів:  бесіди «Конституція моєї Батьківщини» «Злочин і кара», «Права жінки в Україні», «Права людини в незалежній Україні», «Статут мого ліцею та я», «Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність» «Я відповідаю за себе», «Культура поведінки учнів» та «Як не стати жертвою злочину»,  «Гендер та насильство»,  «Твої права  й  обов’язки»,  виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», «Фатальна вечірка»; дні надання інформації  про чинне законодавство; конкурси творів, малюнків та стіннівок, рефератів на правову тематику, вікторини, районні та міські правові брейн-ринги;  бесіди до Дня юриста, до Дня прав людини, до Дня Державного Прапора, до Дня соборності України, Дня ООН; лекції працівників Центру соціальних служб для молоді «Шлюб і право», «Що таке правопорушення, їх види», «Закон обов'язковий для всіх»; представлення відеопрезентацій ліцеїстів на правову тематику «Права дітей у світі», випуск газети «Ліцейський тиждень», в якій висвітлюються події тижня, запізнення учнів, відсутність форми та інші порушення Статуту. Діти представляють  творчі проекти «Україна – моя Батьківщина», «Я громадянин України», «Конституція в моєму житті», «Моя маленька Батьківщина». Проводяться профілактичні рейди «Урок», «Шкільна перерва», акції «Буква «н» у класному журналі». Представники Ради ліцею брали участь у проведенні профілактичних рейдів, під час яких не було затримано жодного ліцеїста. Під час Тижня правових знань проведено акцію серед старшокласників «Мої права», в ході якої випущено й розповсюджено буклет «Обережно! Це мої права!», плакати, проведено анкетування  «Мої права!»,  засідання правового сектору  «Ти знаєш, що ти – людина», засідання круглого столу «Я захищаю себе від гендерної дискримінації», семінар «Нормативно-правове регулювання праці дітей в Україні». У грудні 2015 року під час проведення Всеукраїнського тижня права було організовано також різноманітні просвітницько – пропагандистські заходи: оформлено виставку правової літератури в бібліотеці, проведено захист робіт МАН на правову тематику,  конкурс стіннівок на тему «Знай свої права», проведено радіогазету «Я маю право!», підготовлено та випущено спецвипуск газети «Точка зору ДТЛ»; 7 грудня було проведено  День самоврядування та радіогазету «Сучасне самоврядування в Україні», проведено фінальну  гру «Правовий брейн-ринг» серед ліцеїстів І курсу, а у грудні  - Всеукраїнський урок «Права людини» за участю молодих юристів.

Правоосвітницька  робота серед учнів здійснюється під час зустрічей з працівниками служби у справах неповнолітніх, кримінальної міліції.   

На загальноліцейських та класних батьківських зборах проводяться лекції «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх», «Про нове у законодавстві України». Такі інноваційні форми виховної роботи сприяють формуванню в учнів та їхніх  батьків правової свідомості, уміння використовувати набуті знання  практично. Про це свідчить зменшення кількості  правопорушників серед ліцеїстів.

Правова освіта   батьків здійснюється через роботу класних батьківських комітетів, Раду ліцею та постійно діючий правовий сектор.

З правоосвітньою метою проведено семінарське заняття для вчителів «Права дитини у світлі чинного законодавства».

 Важливою складовою системи правового виховання є робота з попередження правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності штабу з попередження правопорушень, роботу батьківських комітетів.

Правове виховання ліцеїстів, а особливо батьків, неможливе без тісної координації дій ліцею, міських служб у справах неповнолітніх, сім'ї й молоді та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

 Система правового виховання, що створена в ліцеї, багатогранна й дійова. Тому протягом останніх  років  правопорушень, здійснених нашими ліцеїстами, не зафіксовано, а також немає ліцеїстів, схильних до правопорушень.

Питання роботи ліцею з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/к класних керівників.    

 Спираючись на позитивний морально-правовий досвід підлітків, класні керівники підкреслюють творчий характер українського права, домагаються сприйняття права не як системи заборон, а як важливого регулятора суспільних відносин і діяльності кожного громадянина України.

 У ліцеї постійно працює комісія з профілактики правопорушень серед ліцеїстів, яка 1 раз на чверть заслуховує звіти  класних керівників про роботу з дітьми, які потребують особливої уваги. Куратори постійно проводять індивідуальну роботу з ліцеїстами та їхніми батьками. Кожний пропуск занять має бути підтверджений тільки лікарем або батьками. Діти усвідомлюють, що вони постійно знаходяться під контролем як батьків, так і кураторів.

Найскладнішою проблемою, яка постала перед сім'єю, ліцеєм та суспільством, є поширення вживання молоддю тютюну, алкоголю та наркотичних речовин. У  ліцеї проводиться певна робота з профілактики цих вад: питання профілактичної роботи з ліцеїстами розглядалися на засіданнях педагогічної ради ліцею «Проблеми формування здорового способу життя», на зборах батьківського комітету «Шкідливі звички в сім'ї».

Для запобігання злочинності серед учнівської молоді кураторами ліцею та лекторами соціальних служб протягом року проведено цикл бесід, лекцій на правову тематику,  тематичних виховних годин про шкідливість паління, вживання спиртних напоїв та наркотиків; уточнено і поповнено банк даних дітей, схильних до негативної поведінки; проведено профілактичну роботу із запобігання наркоманії, пияцтву, розповсюдженню ВІЛ-інфекції; проведено бесіди та випущено газети до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням  «Негативний влив куріння та вживання алкогольних напоїв на організм дитини»; проведено виховні години «Паління та розумова діяльність підлітка», «Моє здоров’я у моїх руках»;  проведено анкетування «Наші звички»; до Дня фізичної культури та спорту організовано змагання з футболу під гаслом «Зміни цигарку на футбольний м’яч» та спортивне свято «Козацькі забави»; видані накази  «Про попередження бродяжництва, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних речовин», випущено стіннівки «За здоровий спосіб життя!» Проведено виховні години з метою формування здорового способу життя: 7 -  9  класи: «Здорові звички – здоровий спосіб життя»; І, ІІ курси: «Репродуктивне здоров’я», «Алкоголь та його вплив на організм підлітків», «Дівчинка-жінка-мати», «Молодь і наркотики», «Токсикоманія  та розумові здібності підлітка», «Наркоманія: звичка, хвороба чи злочин?».                      

Однією з важливих проблем, що стоїть перед суспільством, є профілактика захворювання на СНІД та виникнення ВІЛ-інфекції, профілактика туберкульозу. Протягом року під час бесід,  виховних годин, на уроках з основ здоров'я, медико-санітарної підготовки розглядалося питання здорового способу життя. Ліцеїсти взяли участь у районному конкурсі «Молодь обирає здоровий спосіб життя». Агітбригада «Здоровенькі були!» проводить інформаційно-просвітницьку роботу  з молодшими ліцеїстами (7,8, 9 класів) «Ми проти СНІДу», сприяє поширенню інформації про  боротьбу  з туберкульозом, пандемічним грипом, бере участь у благодійних акціях Червоного Хреста України. Питання планування сім’ї та відповідального батьківства були розглянуті на уроці  правознавства на тему: «Сімейне право»; на батьківських зборах висвітлюються питання здорового способу життя в сім’ї «Діти не повинні бути жертвами насильства», «Шкідливі звички в сім’ї». Відбулися зустрічі дітей з батьками-лікарями під час виховних годин, також розглядалися питання запобігання дитячому травматизму; проведено бесіди та радіогазети, конкурс плакатів на тему «Головне в іміджі – це здоров’я», «Молодь за майбутнє без СНІДу»,  «За здоровий спосіб життя!» та до Всесвітнього дня здоров’я;   ліцеїсти переглянули виставу за участю акторів Молодого театру; проведено Єдиний  урок на тему: «Урок толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом».

Силами самоврядування організована та проведена благодійна акція «Гаряче серце»; внески, зібрані під час акції, на засіданні Ради самоврядування було вирішено передати до Дня святого Миколая Київському дитячому будинку «Берізка», де живуть ВІЛ-інфіковані діти. 

Проводиться роз`яснювальна робота щодо доречного використання мобільних телефонів учнями, це питання розглянуто на батьківських зборах.

Такі виховні заходи, години та лекції були цікавими та корисними для ліцеїстів. І в результаті  системної роботи діти самі пропагують  здоровий спосіб  життя.

Усе більш актуальною стає проблема профілактики дорожньо-транспортного травматизму серед дітей. У вересні 2015 року було проведено місячник попередження дорожнього травматизму «Увага! Діти - на дорозі!», під час якого було організовано  семінар для класних керівників усіх груп з Правил дорожнього руху; з 1 по 5 вересня - Єдині уроки з Правил дорожнього руху для ліцеїстів І-ІІ курсів та 8-х, 9-х класів; розглянуто на батьківських зборах питання безпеки дітей на території, прилеглій до ліцею; проведено виховні години: «Безпечна дорога до ліцею», «Основні обов’язки та права пасажира», «Неуважність на дорозі - небезпека для життя» та «Регулювання дорожнього руху»; «Скутери, велосипеди, мопеди сьогодні.  Перевезення пасажирів»;  «Розгляд поведінки пішоходів у надзвичайних ситуаціях на дорозі»; конкурс малюнків для учнів 7-х класів  на тему «Безпечний рух малюють діти»; щоденне проведення “п'ятихвилинок” про дотримання Правил дорожнього руху для учнів 7-х, 8-х класів та І-ІІ курсу; в бібліотеці оформлено виставку літератури «На допомогу юним пішоходам».

Протягом року в ліцеї працював загін юних інспекторів руху, учасники якого систематично проводили рейди “Безпечний перехід” та організовували чергування юних інспекторів руху на території, прилеглій до ліцею. Щороку вони беруть участь у районній грі “Брейн-ринг” за тематикою Правил дорожнього руху,  за результатами останніх   років загін входить до десятки кращих у районі.

 

5.    

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями

 

      У ліцеї працює батьківська Рада, до складу якої входять голови батьківських комітетів усіх навчальних груп – 18 чоловік. Головою батьківської Ради ліцею є Ковтун А.А., якого було обрано на загальних батьківських зборах.

      Протягом 2015-2016 навчального року було проведено п`ять засідань батьківської Ради, на яких розглянуто такі питання:

- формування батьківського самоврядування ліцею,

- надходження та використання коштів благодійного фонду «Освіта і охорона здоров`я ХХІ століття», звіт директора фонду Кузьміна В.А.,

- порядок оформлення пільгових внесків,

- угоди про співробітництво між батьками та благодійним фондом,

- безпека життєдіяльності та охорона здоров`я дітей у ліцеї та в побуті,

- аналіз успішності ліцеїстів,

- організація дозвілля та гурткової роботи в ліцеї,

- організація харчування ліцеїстів,

- підготовка ліцею до нового навчального року.

      Усі рішення, які приймаються на засіданнях батьківської Ради ліцею, питання, що обговорюються, фіксуються в книзі протоколів засідань батьківської Ради Технічного ліцею м. Києва.

      Відповідно до положення в ліцеї діяла Рада ліцею в складі 17 чоловік:

- Рада старост –  5 чоловік,

- батьківська Рада –  5 чоловік,

- педагогічні працівники –  5 чоловік.

      Голова Ради старост – Загребельний Ілля, група П-2 (11 клас).

      Голова батьківського комітету – Ковтун Анатолій Андрійович.

      Директор ліцею – Андрієнко Анатолій Михайлович.

      Голова Ради ліцею -  Возний Іван Павлович.

      Голова піклувальної Ради – Кисельов Сергій Миколайович.

      Робота Ради ліцею проводилась відповідно до плану, затвердженого загальними зборами. Всього протягом навчального року проведено три засідання, на яких було розглянуто:

- план роботи ліцею на 2015-2016 навчальний рік,

- оновлення меблів, стендів, посібників у навчальних кабінетах, профілактичне обслуговування технічних засобів,

- встановлення додаткових книжкових полиць у бібліотеці та читальній залі,

- проведення ремонтних робіт підвальних приміщень,

- підготовка ліцею до наступного навчального року,

- організація харчування  дітей,

- атестація педагогічних працівників,

- нагородження медалями за відмінне навчання випускників 2016 року,

- затвердження робочого навчального плану.

      Піклувальна рада Технічного ліцею створена 03.06.2004 року. Головою ради обрано Кисельова Сергія Миколайовича.

      Основні напрямки діяльності піклувальної ради Технічного ліцею м.Києва у 2015-2016 навчальному році:

 - визначення стратегії подальшого розвитку Технічного ліцею;

 - допомога у взаємодії ліцею з органами державної влади, навчальними закладами, громадськими організаціями, виробничими підприємствами, комерційними структурами;

 - проведення постійної роботи з поліпшення матеріально-технічної бази ліцею, залучення фінансових ресурсів, спонсорської допомоги тощо;

 - організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я дітей та працівників ліцею, поліпшення санітарно-гігієнічних умов навчання і праці;

 - проведення заходів із стимулювання творчої праці вчителів та працівників ліцею;

 - здійснення постійного контролю за правильним і доцільним використанням коштів Благодійного фонду, спонсорської допомоги та інших фінансово-матеріальних ресурсів.

     

 

 

     

6.    

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

 

      У Технічному ліцеї ведеться робота зі зв’язків із громадськістю. Адміністрація навчального закладу  постійно бере участь у роботі Ради ліцею, проводить  батьківські збори, дні інформування. Директор ліцею і заступники директора мають дні прийому батьків для вирішення питань, що виникають у процесі навчання. Постійною є практика звіту директора ліцею, директора Благодійного фонду, головного бухгалтера фонду про заходи, які проводилися в ліцеї з метою покращення матеріально - технічної бази та навчально-виховного процесу. Органи батьківського самоврядування беруть активну участь у розробці стратегічних напрямів розвитку ліцею та їх реалізації на практиці. Побажання, рекомендації та пропозиції, зазначені в контрольно-візитаційній книзі ліцею, аналізуються, враховуються та по можливості реалізуються в роботі ліцею.

           

 

 

 

 

             Директор Технічного ліцею                           А. Андрієнко