Звіт керівника ліцею про діяльність за 2014-2015 навчальний рік

 Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації навчально-виховного процесу в Технічному ліцеї м. Києва

Технічний ліцей м. Києва є навчально-виховним закладом 2-3 ступеня. В ліцеї здійснюється відбір і довузівська підготовка талановитої учнівської молоді та проводиться системна робота над розвитком здібностей ліцеїстів і підвищенням рівня їхніх знань. До навчального закладу приймаються учні, які закінчили 6, 7, 9-й класи та виявляють інтерес до вивчення шкільних предметів природничо-математичного циклу, а також мають певні досягнення в цьому напрямку. Навчанням охоплені діти, що мешкають у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському районах міста Києва:


2012-2013 н. р.


2013-2014 н. р.


2014-2015 н. р.


427 учнів


462 учнів


478 учнів

      У 2014-2015 навчальному році в ліцеї навчалося 478 ліцеїстів у 17 групах: три 7-х класи, три 8-х класи, три 9-х класи, чотири групи першого курсу та чотири групи другого курсу, що відповідають 10-м та 11-м класам загальноосвітньої школи. Ліцеїсти першого та другого курсів паралельно з загальноосвітньою оволодівали допрофесійною підготовкою за наступними профілями:

 • програмування та комп`ютерні системи ( групи П-2, КС-2, П-1, КС-1, ПМ-1 );

 • інженерна механіка ( групи МТ-2, ПМ-1 );

 • технологія та конструювання одягу ( групи МТ-2, ТЕ-1 );

 • біохімічні та хімічні технології ( групи ТЕ-2, ТЕ-1 );

 • основи економіки та сучасного виробництва ( групи ТЕ-2, ТЕ-1 ).

      Випускники 9-х класів  традиційно   продовжують навчання в Технічному ліцеї і тільки незначна кількість учнів  планують отримувати повну середню освіту в інших навчальних закладах:


 


2012-2013 н. р.


2013-2014 н. р.


2014-2015 н. р.


Всього учнів


67


80


91


Продовжують навчання в ліцеї


 


62


 


71


 


84

У 2014-2015 навчальному році педагогічний колектив Технічного ліцею м. Києва працював над виконанням пріоритетних завдань:

 • створення безпечних умов праці для працівників ліцею та учнів;

 • розвиток матеріально-технічної бази ліцею;

 • формування інтелектуально-творчої, духовно багатої та морально стійкої особистості учня з глибоко усвідомленою громадянською позицією;

 • всебічний розвиток творчих здібностей педагогів, формування в них навичок науково-дослідницької роботи, вміння застосовувати новітні педагогічні технології;

 • вдосконалення уроку як засобу розвитку та самореалізації творчої особистості вчителя й учня;

 • розробка та впровадження авторських програм, навчальних посібників;

 • участь у роботі різноманітних конкурсів, предметних олімпіад, предметних тижнів, МАН;

 • активізація роботи ліцейського самоврядування.

      Протягом навчального року були організовані педагогічні конференції та семінари, круглі столи,  під час яких учителі ліцею мали можливість ділитися власним досвідом і ознайомлюватися із досягненнями педагогічної галузі:

 • науково-практичний семінар «Профільне навчання: форми і способи організації в Технічному ліцеї м. Києва»;

 • Всеукраїнська конференція асоційованих шкіл ЮНЕСКО «Модель ідеального суспільства за Шевченком: освітні ініціативи ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно до принципів «Нового гуманізму»;

 • майстер-клас «Самоосвіта педагога як суттєва складова його професійного зростання»  викладач кафедри державного управління та управління освітою Київського університету імені Бориса Грінченка Лавриненко О.В.

      Було організовано  психолого-педагогічні семінари, семінари-практикуми, тренінги:

 • «Психолого-педагогічні аспекти забезпечення компетентності вчителя»;

 • «Профілактика професійного та емоційного вигорання»;

 • «Підвищення власної ефективності»;

 • «Конфлікт як позитивна сила змін»;

 • «Нейропсихологічний супровід навчання, як засіб подолання шкільної неуспішності»;

 • «Діагностика та корекція тривожності у дітей та підлітків. Мультимодальна терапія».

      У Технічному ліцеї м. Києва всі навчальні кабінети забезпечені сучасними комп`ютерами та підключені до мережі інтернет, що дає можливість педагогічним працівникам впроваджувати освітній інноваційний проект «Щоденник. UA.» та широко застосовувати в навчальному процесі сучасні технології.

В 2014-2015 навчальному році адміністрація та вчителі ліцею мали можливість брати участь у роботі Всеукраїнської асоціації керівників закладів освіти України «Відроджені гімназії України»:

 • науково-практичний семінар «Сучасні підходи до формування системи національно-патріотичного виховання у закладах нового типу м.Хмельницького»;

 • практичний семінар «Хмарні сервіси в освіті», група освітніх програм компанії «Майкрософт Україна», м. Київ;

 • науково-практична конференція «Парадигми реформування національної системи освіти як стратегія входження України в європейський освітній простір», м. Київ;

 • науково-практична конференція «Уніфікація системи освіти України (згідно з Концепцією нового Закону «Про освіту») та використання старт-технологій в освіті», ІІІ освітянський Форум «Трускавець-2015»;

 • науково-практична конференція «Духовна спадщина Шевченка в парадигмах сучасної української освіти (з досвіду діяльності закладів освіти нового типу Черкаської області).

      З метою забезпечення безперервного фахового розвитку вчителі Технічного ліцею брали активну участь у роботі наукових семінарів, конференцій, круглих столів, олімпіад, різноманітних конкурсів тощо:

      Вчителі інформатики на базі ліцею провели районний конкурс МАН, районні олімпіади з комп`ютерної графіки, WEB-дизайну, програмування, були членами журі 6-ти районних та 3-х міських олімпіад.

      Вчитель математики Анікеєнко А.В. відвідала семінар-практикум з теми «Ірраціональні рівняння. Особливості викладання в класах з поглибленим вивченням математики», Даніленко А.С. взяла участь у роботі семінару на тему «Вписані та описані кола в шкільному курсі математики», Зелінська В.П. виступила з доповіддю «Формування ключових компетентностей учнів на уроках математики», Осадчий І.В. підготував виступ на тему «Позитивна навчальна мотивація учнів на уроках математики», Янішевський В.В., Осадчий І.В., Даніленко А.С. були членами журі районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики, Янішевський В.В. є постійним членом комісії при МОН України з розгляду нових підручників, збірників завдань.

 Учителі фізики взяли участь у Всеукраїнському фестивалі науки, який відбувався в Інституті фізики НАН України: прослухали лекцію доктора фізико-математичних наук Васнєцова М.В. «Світло в природі, технологіях, науці й культурі», науково-популярну лекцію Лауреата премії ім. М.Т.Шпака ІФ НАН України молодшого науково співробітника відділу фото активності Микитюк Т.В. «Радіокристалічний лазер як компонент дисплеїв майбутнього». Вчитель Петренко А.М. працювала в складі експертної комісії при науково-методичній раді МОН України по визначенню порогового балу ЗНО з фізики. Прущик Т.В. розмістила у «Фізичній газеті» № 07-08,2014 свою роботу на тему «Узагальнення і доповнення програмного матеріалу з фізики під час гурткової роботи в 10 класі».

      Учитель хімії Божок О.А. має друковану роботу в журналі «Біологія і хімія» №2, 2015р. «Урок-дослідження. Хімічні властивості карбонових кислот».

      Учителі української мови та літератури Сірош О.М. та Зенкова І.А. взяли участь у XVI Всеукраїнській конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно до принципів «Нового гуманізму» з виступом-презентацією «Роль жінки в творчості Т. Шевченка». Учитель  Буковська А.В. була членом журі ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади із світової літератури. Учителі Сірош О.М., Сільчук Л.В. були членами оргкомітету ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, Зенкова І.А., Ходарченко О.І. – членами журі Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика. Вчителями української мови та літератури традиційно організовано екскурсії  для учнів до  музеїв, театрів міста. Сільчук Л.В. є керівником ліцейського театру-студії «Погляд», який презентував прем`єру вистави за п`єсою С. Васильченка «На перші гулі» та спектаклю за твором М. Кропивницького «Доки сонце зійде, роса очі виїсть».

     Учителі англійської мови запросили до ліцею методиста освітньо-методичного центру Пірсона-Дінтернел Роберта Хартігана, який провів семінар для учнів 10-11 класів «Готуємось до ЗНО», відвідали семінар «Досягнення ефективного використання англійської мови на уроках», учитель англійської мови Бондарєва Н.В. взяла участь у роботі семінарів в International House.

      Учитель історії Сулім В.П. входив до складу  журі в районному етапі конкурсу-захисту наукових робіт МАН з філософії, історичного краєзнавства та права; взяв участь у роботі міської конференції з історії «Новітні технології викладання історичної дисципліни». Учитель історії Жебель А.А.  взяв участь у XVI Всеукраїнській конференції учнів асоційованих шкіл ЮНЕСКО  задля гармонізації відносин у полікультурному світі відповідно до принципів «Нового гуманізму» з виступом «Боротьба Т.Г. Шевченка за дотримання природних прав людини та діяльність ЮНЕСКО у цій царині».   

      У ліцеї проводиться щомісячна атестація ліцеїстів з усіх предметів, яка є дієвою формою контролю успішності та навчальних досягнень учнів.

     Щомісячне оцінювання навчальних досягнень ліцеїстів дозволяє мати комплексну картину успішності, здійснювати ефективний контроль за навчально-виховним процесом з боку адміністрації та надавати методичну й консультаційну допомогу учням , які мають проблеми при вивченні  певних дисциплін та навчальних тем з окремих предметів.

     Атестаційно-рейтингова система  діє в навчальному закладі з моменту його відкриття у 1992 році і є найбільш вдалою формою оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах роботи ліцею. Вона включає в себе середній бал, що складається з оцінок з усіх  дисциплін, дає найбільш об’єктивну картину загальної успішності кожного ліцеїста та дозволяє враховувати індивідуальні особливості й схильності дітей,   поєднувати високу інтенсивність навчальної діяльності учнів, засвоєння  ними матеріалу на високому рівні,  дає вагомі переваги  під час складання  випускниками ліцею  ЗНО.

      За результатами ЗНО-2014 випускниця нашого навчального закладу отримала 200 балів  з української мови та літератури.

Після закінчення ліцею 100% випускників стають студентами вищих навчальних закладів, з них 90% - бюджетної форми навчання.

       У навчальному закладі створені комфортні умови для здобуття освіти  обдарованими дітьми та їх виховання.  Ліцеїсти першого та другого курсів навчаються за такими профілями : програмування та комп`ютерні системи, інженерна механіка, технологія та конструювання одягу, біохімічні та хімічні технології, основи економіки та сучасного виробництва. Учні отримують поглиблені знання з математики, фізики, хімії, обчислювальної техніки, програмування, вивчають основи економіки, маркетингу, організації бізнесу, основи інженерних знань, займаються конструюванням одягу. Така організація навчального процесу дає змогу модернізувати та удосконалити систему освіти, врахувати інтереси, нахили, здібності, можливості кожного учня, реалізувати принцип особистісно-орієнтованого навчання, створити найоптимальніші умови для професійного самовизначення та подальшої самореалізації учнів. Ліцеїсти поряд із теоретичною підготовкою та вивченням основ наук набувають практичних навичок роботи в лабораторіях ліцею та на базі вищих навчальних закладів: НТУУ «КПІ», КНУТДу, КНУХТу. Гнучке поєднання теоретичної та практичної підготовки забезпечує високі результати навчальної діяльності. 

      У ліцеї проводиться ґрунтовна робота з обдарованими та здібними учнями, яка дає позитивні результати. Про це свідчить кількість призерів районного та міського етапів Всеукраїнської олімпіади та конкурсу-захисту МАН:


 


Предмет


Кількість призерів


районного етапу


Кількість призерів


міського етапу


 


Всього


олімпіада


МАН


олімпіада


МАН


Математика


14


2


5


1


22


Фізика


10


3


4


1


18


Інформатика


29


5


5


1


40


Українська мова


8


-


4


-


12


Світова література


4


-


-


-


4


Іноземні мови


5


3


-


-


8


Хімія


5


2


-


-


7


Географія


9


-


1


-


10


Біологія


8


2


2


1


13


Історія


3


6


4


-


13


Всього


95


23


25


4


147

            Учні ліцею вдруге взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:  з 69 учасників семеро показали високий результат, 29 – добрий. Десять ліцеїстів, членів гуртка «Комп`ютерні технології», під керівництвом учителя інформатики ліцею Косінової Н.О. взяли участь у «Відкритому чемпіонаті Києва з інформаційних технологій-2015» і стали переможцями першого туру, шість учнів – другого туру. Команда ліцеїстів у складі 29 дітей взяла участь у фізичному конкурсі «Левеня», з яких 14 отримали відмінний результат, 10 – добрий. Двадцять ліцеїстів взяли участь у конкурсі «Олімпус» у осінній сесії з біології та весняній сесії з хімії.  Традиційно ліцеїсти взяли участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені П.Яцика та посіли І та ІІІ місця, у районному етапі конкурсу на краще виконання поезій Т.Шевченка учень 11-ого класу посів ІІ місце, у районному конкурсі-огляді шкільних театральних колективів «Дніпрова хвиля» ліцейський театр-студія «Погляд» посів І місце в номінації «Краща вистава української класики». Учителі англійської мови організували команду ліцею для участі у конкурсі «Flex».

      Протягом 2014-2015 навчального року виховна робота здійснювалась згідно з нормативними актами України, Законом України “Про освіту”, нормативними документами Міністерства освіти та науки України, Концепцією національного виховання і річним планом роботи ліцею, планами методичного об’єднання класних керівників та керівників гуртків; розробленими заходами на виконання програм: “Збереження репродуктивного здоров’я дітей”, “Комплексного плану профілактики злочинності серед неповнолітніх”, «Правової освіти школярів», «Запобігання дитячій бездоглядності»,  комплексного плану «Профілактика та подолання тютюнокуріння», «Профілактика запобіганню поширенню ВІЛ-інфекції в м.Києві, забезпеченню допомоги та лікуванню людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом», заходів, спрямованих на формування здорового способу життя та збереження і зміцнення здоров’я ліцеїстів “Школа здоров’я”. В основу планування покладено підґрунтя громадського виховання, формування національної свідомості  учнів, а також розвиток творчих здібностей дитини, особистісного потенціалу, турбота про здоров'я кожного ліцеїста. Адміністрацією ліцею та вчителями  були створені всі необхідні умови для виховання учнів.

Усі напрямки виховання вимагають ефективних форм і методів роботи з ліцеїстами, цікавих заходів:

вересень – місячник «Увага! Діти на дорозі!», свято «День  знань», під час тижня фізичної культури та спорту проведено спортивно-патріотичне свято «Козацькі забави», змагання з футболу; зустріч ліцеїстів із працівниками ДАІ; відзначення Дня партизанської слави; благодійна акція зі збору макулатури «Подаруй усмішку тому, кому її не вистачає»

жовтень – місячник «Право і діти»; свято «День учителя», «День ліцеїста»; зустріч із ветеранами ВВв до Дня звільнення міста-героя Києва від німецьких загарбників; зустріч ліцеїстів із представниками кримінальної міліції Дніпровського району, відвідування Київського планетарію, проведення благодійної акції «Зігріємо нашу армію»  зі збору  теплих речей (шкарпеток, рукавичок) та засобів гігієни;

листопад – місячник пропаганди здорового способу життя, проведення благодійного концерту  «На допомогу дітям, хворим на СНІД», акції «Купи стрічку – збережи життя», флешмобу під гаслом: «Майбутнє – без СНІДу!», екскурсія до музею НСК «Олімпійський»;

грудень – місяць підготовки та проведення новорічних та різдвяних заходів;  проведення акції до Дня святого Миколая «Відкрите серце»:  наші ліцеїсти відвідали дитячий будинок «Берізка» і вручили подарунки дітям; проведення благодійного ярмарку до дня святого Миколая, на виручені кошти придбані речі для дітей у зоні АТО; проведення урочистого концерту до Дня української армії за участю бійців АТО;

січень – проведення декади пожежної безпеки; свято "Коляда, колядка...»   -  привітання учнів та вчителів зі святами зимового циклу; відвідування планетарію;  покладання квітів на могилі загиблих героїв Крут;

лютий – зустріч із працівниками ДАІ; святкування дня святого Валентина;  колективна робота групи П-1 посіла ІІІ місце в м. Києві під час проведення екологічної  акції «Допоможемо птахам узимку»; проведення Дня зустрічі з випускниками, відвідування Музею війни в Афганістані;

березень –Міжнародний жіночий день 8 Березня, свято  “Краса  та мода”;  відвідування музею Т.Г.Шевченка та музею–квартири М.Булгакова; участь у районному огляді-конкурсі театральних колективів «Дніпрова хвиля» з виставою «Поки сонце зійде, роса очі виїсть», на якому театр-студія ліцею «Погляд» посів І місце, участь у Відкритому чемпіонаті з черлідингу Дніпровського району м. Києва (ІІІ місце);

 квітень – місячник екології та захисту Землі, під час якого ми взяли участь у районному екологічному конкурсі «Первоцвіти під охороною» та посіли  І місце в номінації «Плакат – заклик» (група П-1); культпохід до театру ім.  І.Франка; проведення Дня відкритих дверей; відвідування планетарію, заходи, присвячені трагедії на Чорнобильській АЕС; участь команди ЮІР у районному конкурсі-огляді «За безпеку дорожнього руху»; участь у конкурсі хореографічних колективів «Дніпровська райдуга», де гурт ліцею «Кураж» посів ІІ місце; конкурсі вокалістів «Соло-фест», на якому ліцеїстка Пригунова Ольга посіла ІІ місце в районі;

травень – проведення свята, присвяченого 69-й річниці Перемоги, ліцейський конкурс «ДТЛ має талант», участь в огляді-конкурсі «Київський вальс», в якому наші одинадцятикласники посіли ІІІ місце в районі, участь в естафеті «Єдності, звитяги та слави»;  організація та проведення традиційних свят «Останній дзвоник» та  «Випускний вечір»;

Свята «День ліцеїста», «Краса та мода», «Козацькі забави» є  найцікавішими заходами Технічного ліцею, його візитною карткою.

Наші учні активно відвідують музеї міста Києва. Протягом року ліцеїсти відвідали  Національний музей історії України, Києво-Печерський національний історико-культурний заповідник, Літературно-меморіальний музей М.О.Булгакова, Музей-квартиру П.Г.Тичини, Музей театрального, музичного та кіномистецтва, Музей однієї вулиці, Національний музей МВС України (Чорнобиля), Музей історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945рр. та  війни в Афганістані,  Музей мистецтва ім. Богдана та Варвари Ханенків, Водно-інформаційний центр (Музей води), Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ». За допомогою батьків були організовані екскурсії ліцеїстів  на виробництва: до офісу фірми «Microsoft», на факультети КПІ, КНУТТДу, МАУПу, Інституту фізики, до Музею МЧС. Учні хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у бою під Крутами, поклали квіти до Пам'ятного знака  жертвам голодомору та політичних репресій на Михайлівській площі, пам'ятника загиблим ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС, могили Невідомого солдата на площі Слави. Також ліцеїсти ознайомилися з історичними місцями, культурою та природою інших місць України, відвідавши міста Львів та Переяслав-Хмельницький, селище Пирогово та парк «Київська Русь», подорожували Закарпаттям .

Учні систематично відвідували вистави Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, Національного академічного театру російської драми ім. Лесі Українки,  Київського академічного драматичного театру на  Подолі та  Київського академічного молодого театру.

Значна увага приділялась вдосконаленню системи гурткової роботи та контролю за зайнятістю учнів у позаурочний час. У ліцеї працює 12 гуртків, які очолюють майстри своєї справи. Між нашим навчальним закладом та Станцією юних техніків – Центром науково-технічної творчості та Центром творчості «Зміна»  укладено договір про співпрацю,  на базі ліцею організовано  роботу 5 гуртків. Всі вони розпочинають працювати одразу  після закінчення навчального процесу. Ліцеїсти мають змогу відвідувати такі гуртки:

 • спортивного танцю (хореографічний колектив «Кураж»),                            

 • вокальний гурток (ансамбль «Юність»),

 • драматичний гурток (театр-студія «Погляд»),                                      

 • воєнно-патріотичний «Захисник Вітчизни»,

 • прикладна інформатика («Зміна»),

 • конструювання та моделювання одягу,

 • юні інспектори дорожнього руху (СЮТ),

 • «Медіа-культура» («Зміна»),

 • комп’ютерні технології (СЮТ),

 • основи веб-дизайну,

 • моделювання іграшок-сувенірів («Зміна»),

 • основи учнівського самоврядування;

  спортивні секції:

 • настільний теніс (зима)/ футбол (осінь, весна),

 • ЗФП (атлетизм),

 • ЗФП з елементами йоги,

 • туристсько-краєзнавча секція,

 • працює тренажерний зал.

Загалом гурткова робота, творчі об'єднання та спортивні секції охоплюють  300 учнів або 63% від загальної кількості дітей, а всього залучено до позаурочної діяльності (в тому числі в системі МАН, підготовчих відділень, курсів, ЦДЮТ, спортивних клубів) – 478 ліцеїстів, що складає 100%.

 


 1. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази Технічного ліцею м. Києва

      Протягом 2014-2015 навчального року для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею вжито таких заходів:

 • придбано будівельні матеріали: електротовари, фурнітуру, сантехніку, ламінат;

 • придбано господарчі товари: квіткову продукцію, меблі, деззасоби, жалюзі, тканеві ролети, посуд для їдальні, спецодяг, сушарку для рук;

 • канцтовари: папір, подяки, значки, грамоти, книжкову сувенірну продукцію, рамки;

 • навчальне обладнання: комп`ютери та комплектуючі,  МФУ Panasonic, проекційний екран, м`ячі до спортивної зали, проектор, комплект стендів;

 • замовлені засоби з обслуговування оргтехніки;

 • забезпечено безперебійне функціонування зв`язку, друкарського обладнання;

 • придбано продукти харчування: овочі, чай, кондвироби;

 • придбано медикаменти;

 • передплачено періодичні видання на 2015 рік;

 1. Залучення додаткових джерел фінансування Технічного ліцею м. Києва та їх раціональне використання

      Додатковим джерелом фінансування діяльності ліцею є Благодійний фонд «Освіта та охорона здоров’я ХХІ століття», до якого батьки протягом року вносять щомісячні добровільні благодійні внески, розмір яких визначається батьківською громадськістю. Кошти Благодійного фонду, що надходять на розрахунковий рахунок використовуються за такими напрямами:

 • ремонт та утримання приміщень ліцею;

 • модернізація технічного обладнання, що використовується в навчально-виховному процесі;

 • придбання необхідних засобів та інвентаря для забезпечення санітарно-гігієнічних норм приміщень ліцею;

 • поповнення навчальних кабінетів обладнанням, лабораторій приладами та реактивами, медичного кабінету медпрепаратами;

 • додаткове забезпечення учнів гарячими напоями;

 • матеріальне заохочення ліцеїстів, які мають високі досягнення в навчальній, науково-дослідницькій діяльності шляхом преміювання, нагородження цінними подарунками;

 • матеріальне стимулювання всіх працівників ліцею, в залежності від їх навантаження та особистого внеску в формування позитивного іміджу ліцею (перемоги вихованців на Всеукраїнських олімпіадах, творчих конкурсах, МАН, турнірах, спортивних змаганнях, високі результати ЗНО);

 • нагородження грошовими преміями учнів ліцею, які мають високі досягнення в навчанні, педагогічних працівників за вагомий внесок у навчально-виховний процес.

 • Забезпечення Технічного ліцею м. Києва кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

      Технічний ліцей м. Києва укомплектовано педагогічними кадрами на 100% у складі 50-ти осіб. Усі вчителі мають вищу освіту та педагогічне навантаження згідно з фахом та дипломом. Якісний склад педагогічних працівників ліцею:

 • 10 мають звання «учитель-методист» (20%);

 • 19 мають звання «старший учитель» (38%);

 • 8 нагороджені знаком «Відмінник освіти» (16%);

 • 38 – спеціалісти вищої категорії (76%);

 • 4 – спеціалісти першої категорії (8%);

 • 4 – спеціалісти другої категорії (8%);

 • 3 – спеціалісти (6%);

 • 1 – молодий спеціаліст (2%).

      У 2014-2015 навчальному році пройшли чергову атестацію дев`ять педагогічних працівників ліцею. Результати атестації:

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» Усмановій Анні Сергіївні;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» Кузьменко Аллі Володимирівні;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»

  Сірош Оксані Миколаївні;

  Кулеш Наталії Віталіївні;

 • визнано такими, що відповідають раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»

  Ярему Тетяну Юріївну;

  Підлуцьку Світлану Миколаївну;

  Снігову Руслану Вікторівну;

  Ходарченко Ольгу Іванівну;

  Зелінську Валентину Петрівну;

 • присвоєно педагогічне звання «старший учитель»

  Сірош Оксані Миколаївні;

  Сніговій Руслані Вікторівні;

 • присвоєно педагогічне звання «учитель-методист»

  Ходарченко Ользі Іванівні.

 • визнано такими, що відповідають раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»

  Підлуцьку Світлану Миколаївну;

  Зелінську Валентину Петрівну;

 • визнано такою, що відповідає раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист»

  Ярему Тетяну Юріївну;

 • визнано такими, що відповідають займаній посаді заступника директора з навчально-виховної роботи

  Ярему Тетяну Юріївну;

  Підлуцьку Світлану Миколаївну;

  Снігову Руслану Вікторівну;

  Усманову Анну Сергіївну.

 • Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я учнів та педагогічних працівників

      У своїй діяльності педагогічний колектив ліцею керується  Конституцією та законами України, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора ліцею, дотримується положень Конвенції про права дитини та нормативних документів із охорони дитинства.

      У ліцеї працює їдальня, яка розрахована на 84 посадочних місця. Щоденно в їдальні охоплено гарячим харчуванням 130 дітей.

       Штатним розписом ліцею передбачена посада медичної сестри. В ліцеї є медичний пункт (заг.площа 30 м2, 2 кімнати), обладнаний відповідно до діючого положення про медичний кабінет ЗНЗ. Медикаментами кабінет забезпечений у повному обсязі.

      Щороку проводяться поглиблені профілактичні огляди дітей в ЦПМСД №2 Дніпровського району м.Києва.  Поглиблений профогляд дав такі результати:

у жовтні 2014 року було оглянуто  107 учнів 11-х класів, на  «Д»-облік взято:

 


Лікарі


11 класи


Невропатолог


-


Окуліст


1


ЛОР


4


Хірург-ортопед


8


Гінеколог


-

За  даними медичних довідок учні ліцею зараховані до відповідних медичних груп з фізкультури:

  • основна група        170 чол.

  • підготовча група    260 чол.

  • спеціальна група    43  чол.

  • звільнено                 5   чол.

            В 2014 – 2015  навчальному  році  в ліцеї навчалось  128 дітей  пільгових категорій:    

- діти -  чорнобильці категорії ”Д” – 17 учнів,

- інваліди – 5 учнів,

- з багатодітних сімей – 33 учні,

- обдаровані діти - 73 учні.

Дітей із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або при виконанні службових обов’язків та сиріт, у ліцеї немає.

 Куратори підтримують тісний зв’язок із сім’ями   дітей пільгових категорій, знають про стан та умови їх проживання, про проблеми, які існують у цих сім’ях. Доброю традицією Технічного ліцею всіх років є допомога дітям пільгових категорій при вступі  до вищих  навчальних закладів.

У разі потреби моральної та психологічної підтримки з ними проводить бесіди та тренінги практичний психолог ліцею Тряпіцина Н.А. Під час проведення екскурсій, поїздок класний керівник пильнує  таку дитину, щоб вона мала змогу  скористатися пільгами, наданими їй державою при сплаті за проїзд,  придбанні вхідного квитка до музею, театру тощо.

Соціальний педагог займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

З даними дітьми, їх батьками, вчителями та суб'єктами соціального впливу проводиться соціально-педагогічний патронаж:

 • налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та опікунської ради;

 • збір інформації про дітей пільгових категорій та подання в різні соціальні установи: в районне Управління освіти, Службу в справах дітей;

 • консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, з питань соціального захисту дітей пільгових категорій;

 • обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів обстеження;

 • посередництво у наданні гуманітарної та матеріальної допомоги за рахунок фонду обов'язкового навчання;

 • підготовка та супровід дітей пільгових категорій на районні та міські свята, організовані для даного контингенту;

 • контроль  та організація дозвілля учнів з числа соціально незахищених категорій;

 • консультування батьків, учителів з питань організації оздоровлення вищезазначених дітей;

 • створення та оновлення «Банку даних дітей пільгових категорій»;

 • ознайомлення дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та їх батьків/опікунів з пільгами при вступі до вищих навчальних закладів;

 • збір інформації про інвалідів та хворих дітей ліцею.

   Батькам та ліцеїстам  надається соціально-правова допомога. Проводиться контроль  організації  дозвілля дітей пільгових категорій, а також  обдарованих ліцеїстів у позаурочний час.

  Впродовж  вересня – листопада оновлюються довідки, які засвідчують соціальний статус дитини. Щороку діти пільгових категорій отримують новорічні подарунки, запрошення на районні та міські новорічні заходи.

  Діти в учнівському колективі почуваються впевненими у собі та захищеними.

         Учнів ліцею, які мають високі досягнення в навчальній, науковій роботі, проявляють активну громадянську позицію, педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у навчально-виховний процес, традиційно  нагороджують похвальними грамотами, подяками ліцею, міського та районного управління освіти,  грошовими преміями Благодійного фонду «Освіта і охорона здоров`я ХХІ століття».

  Важливим аспектом діяльності ліцею є забезпечення правової освіти та виховання учнів, попередження правопорушень і злочинності серед неповнолітніх.  

  Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9-х  та 10-х класів читається курс «Основи права». Постійно функціонують тематичні виставки правової літератури в бібліотеці: «Морально-правове виховання», «Права та обов’язки    громадян України». Освітня робота ліцеїстів здійснюється також і в позаурочний час через ряд позакласних та позашкільних заходів.  Ефективною формою роботи стало традиційне  проведення Правових місячників, Тижнів правових знань у ліцеї. У рамках Місячника правових знань проводиться значна кількість заходів:  бесіди «Конституція моєї Батьківщини»,  «Злочин і кара», «Права жінки в Україні», «Права людини в незалежній Україні», «Статут мого ліцею та я», «Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність»,  «Я відповідаю за себе», «Культура поведінки учнів» та «Як не стати жертвою злочину»,  «Гендер та насильство»,  «Твої права  й  обов’язки»,  виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», «Фатальна вечірка»; дні надання інформації  про чинне законодавство; конкурси творів, малюнків та стіннівок, рефератів на правову тематику, вікторини, районні та міські правові брейн-ринги;  бесіди до Дня юриста, до Дня прав людини, до Дня Державного Прапора, до Дня соборності України, Дня ООН; лекції працівників Центру соціальних служб для молоді «Шлюб і право», «Що таке правопорушення, їх види», «Закон обов'язковий для всіх»; представлення відеопрезентацій ліцеїстів на правову тематику «Права дітей у світі», випуск газети «Ліцейський тиждень», в якій висвітлюються події тижня, запізнення учнів, відсутність форми та інші порушення Статуту. Діти представляють  творчі проекти «Україна – моя Батьківщина», «Я громадянин України» (П-1,10кл.), «Конституція в моєму житті» (ПМ-1, 10 кл.), «Моя маленька Батьківщина» (ТЕ-1, 10 кл.). Проводяться профілактичні рейди «Урок», «Шкільна перерва», акції «Буква «н» у класному журналі». Представники Ради ліцею брали участь у проведенні профілактичних рейдів, під час яких не було затримано жодного ліцеїста. Під час Тижня правових знань проведено акцію серед старшокласників «Мої права», в ході якої випущено й розповсюджено буклет «Обережно! Це мої права!», плакати, проведено анкетування «Обережно! Це мої права!»,  засідання правового сектору  «Ти знаєш, що ти – людина», засідання круглого столу «Я захищаю себе від гендерної дискримінації», семінар «Нормативно-правове регулювання праці дітей в Україні». У грудні 2014 року під час проведення Всеукраїнського тижня права було організовано також різноманітні просвітницько – пропагандистські заходи: оформлено виставку правової літератури в бібліотеці, проведено захист робіт МАН на правову тематику,  конкурс стіннівок на тему «Знай свої права», проведено радіогазету «Я маю право!», підготовлено та випущено спецвипуск газети «Точка зору ДТЛ»; 7 грудня було проведено  День самоврядування та радіогазету «Сучасне самоврядування в Україні», проведено фінальну  гру «Правовий брейн-ринг» серед ліцеїстів І курсу, а 9 грудня  - Всеукраїнський урок «Права людини» за участю молодих юристів.

  Правоосвітницька  робота серед учнів здійснюється під час зустрічей з працівниками служби у справах неповнолітніх, кримінальної міліції.   

  На загальноліцейських та класних батьківських зборах проводяться лекції «Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх», «Про нове у законодавстві України». Такі інноваційні форми виховної роботи сприяють формуванню в учнів та їхніх  батьків правової свідомості, уміння використовувати набуті знання  практично. Про це свідчить зменшення кількості  правопорушників серед ліцеїстів.

  Правова освіта   батьків здійснюється через роботу класних батьківських комітетів, Раду ліцею та постійно діючого правового сектору.

  З правоосвітньою метою проведено семінарське заняття для вчителів «Права дитини у світлі чинного законодавства».

   Важливою складовою системи правового виховання є робота з попередження правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності штабу з попередження правопорушень, роботу батьківських комітетів.

  Правове виховання ліцеїстів, а особливо батьків, неможливе без тісної координації дій ліцею, міських служб у справах неповнолітніх, сім'ї й молоді та кримінальної міліції у справах неповнолітніх.

   Система правового виховання, що створена в ліцеї, багатогранна й дійова. Тому протягом останніх 8 років  правопорушень, здійснених нашими ліцеїстами, не зафіксовано, а також немає ліцеїстів, схильних до правопорушень.

  Питання роботи ліцею з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників.    

   Спираючись на позитивний морально-правовий досвід підлітків, класні керівники підкреслюють творчий характер українського права, домагаються сприйняття права не як системи заборон, а як важливого регулятора суспільних відносин і діяльності кожного громадянина України.

   У ліцеї постійно працює комісія з профілактики правопорушень серед ліцеїстів, яка 1 раз на чверть заслуховує звіти  класних керівників про роботу з дітьми, які потребують особливої уваги. Куратори постійно проводять індивідуальну роботу з ліцеїстами та їхніми батьками. Кожний пропуск занять має бути підтверджений тільки лікарем або батьками. Діти усвідомлюють, що вони постійно знаходяться під контролем як батьків, так і кураторів.

  Найскладнішою проблемою, яка постала перед сім'єю, ліцеєм та суспільством, є поширення вживання молоддю тютюну, алкоголю та наркотичних речовин. У  ліцеї проводиться певна робота з профілактики цих вад: питання профілактичної роботи з ліцеїстами розглядалися на засіданнях педагогічної ради ліцею «Проблеми формування здорового способу життя», на зборах батьківського комітету «Шкідливі звички в сім'ї».

  Для запобігання злочинності серед учнівської молоді кураторами ліцею та лекторами соціальних служб протягом року проведено цикл бесід, лекцій на правову тематику,  тематичних виховних годин про шкідливість паління, вживання спиртних напоїв та наркотиків; уточнено і поповнено банк даних дітей, схильних до негативних проявів; проведено профілактичну роботу із запобігання наркоманії, пияцтву, розповсюдженню ВІЛ-інфекції; проведено бесіди та випущено газети до Всесвітнього дня боротьби з тютюнопалінням  «Негативний влив куріння та вживання алкогольних напоїв на організм дитини»; проведено виховні години «Паління та розумова діяльність підлітка», «Моє здоров’я у моїх руках»;  проведено анкетування «Наші звички»; до Дня фізичної культури та спорту організовано змагання з футболу під гаслом «Зміни цигарку на футбольний м’яч» та спортивне свято «Козацькі забави»; видані накази  «Про попередження бродяжництва, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та психотропних речовин», випущено стіннівки «За здоровий спосіб життя!» Проведено виховні години щодо здорового способу життя: 7 -  9  класи: «Здорові звички – здоровий спосіб життя», «Паління та розумова діяльність підлітка»; І, ІІ курси: «Репродуктивне здоров’я», «Алкоголь та його вплив на організм підлітків», «Дівчинка-жінка-мати», «Молодь і наркотики», «Токсикоманія  та розумові здібності підлітка», «Наркоманія: звичка, хвороба чи злочин?», організовано виступи агітбригади «Здоровенькі були!» перед  учнями 8-х, 9-х класів.                      

  Однією з важливих проблем, що стоїть перед суспільством, є профілактика захворювання на СНІД та виникнення ВІЛ-інфекції, профілактика туберкульозу. Протягом року під час бесід,  виховних годин на уроках з основ здоров'я, медико-санітарної допомоги розглядалося питання здорового способу життя. Ліцеїсти взяли участь у районному конкурсі «Молодь обирає здоровий спосіб життя». Агітбригада «Здоровенькі були!» проводить інформаційно-просвітницьку роботу  з молодшими ліцеїстами (7,8, 9 класів) «Ми проти СНІДу», сприяє поширенню інформації щодо  боротьби  з туберкульозом, пандемічним грипом, бере участь у благодійних акціях Червоного Хреста України. Питання планування сім’ї та відповідального батьківства були розглянуті на уроках з правознавства на тему: «Сімейне право»; на батьківських зборах висвітлюються питання здорового способу життя в сім’ї «Діти не повинні бути жертвами насильства», «Шкідливі звички в сім’ї». Відбулися зустрічі дітей з батьками-лікарями під час виховних годин, також розглядалися питання запобігання дитячому травматизму; проведено бесіди та радіогазети, конкурс плакатів на тему «Головне в іміджі – це здоров’я», «Молодь за майбутнє без СНІДу»,  «За здоровий спосіб життя!» та до Всесвітнього дня здоров’я;   ліцеїсти переглянули виставу за участю акторів Молодого театру «Ігри на задньому дворі»; проведено Єдиний  урок на тему: «Урок толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом».

Силами самоврядування організована та проведена благодійна акція «Гаряче серце», внески, які були зібрані під час акції, на засіданні Ради самоврядування було вирішено передати до Дня святого Миколая Київському дитячому будинку «Берізка», де живуть ВІЛ-інфіковані діти. 

Проводиться роз`яснювальна робота щодо доречного використання мобільних телефонів учнями, це питання розглянуто на батьківських зборах.

Такі виховні заходи, години та лекції були цікавими та корисними для ліцеїстів. І в результаті такої системної роботи діти самі пропагують  здоровий спосіб  життя.

Все більш актуальною стає проблема профілактики дорожньо-транспортного травматизму серед дітей. У вересні 2014 року було проведено місячник попередження дорожнього травматизму «Увага! Діти - на дорозі!», під час якого було організовано 30 серпня семінар для кураторів усіх груп з правил дорожнього руху; з 1 по 3 вересня - Єдині уроки з правил дорожнього руху для ліцеїстів І-ІІ курсів та 8-х, 9-х класів; розглянуто на батьківських зборах питання безпеки дітей на території, прилеглій до ліцею; проведено виховні години: «Безпечна дорога до ліцею», «Основні обов’язки та права пасажира», «Неуважність на дорозі - небезпека для життя» та «Регулювання дорожнього руху»; «Скутери, велосипеди, мопеди сьогодні.  Перевезення пасажирів»;  «Розгляд поведінки пішоходів у надзвичайних ситуаціях на дорозі»; конкурс малюнків серед учнів 8-ого класу  на тему «Безпечний рух малюють діти»; щоденне проведення “п'ятихвилинок” про дотримання правил дорожнього руху для учнів 8-х, 9-х класів та І-ІІ курсу; в бібліотеці оформлено виставку літератури «На допомогу юним пішоходам»;  оновлено склад загону ЮІР (керівник Жебель А.А.).

Протягом року в ліцеї працював загін юних інспекторів руху, учасники якого систематично проводили рейди “Безпечний перехід” та організовували чергування юних інспекторів руху на території, прилеглій до ліцею. Щороку вони беруть участь у районній грі “Брейн-ринг” за тематикою Правил дорожнього руху,  за результатами останніх семи  років загін входить до десятиу кращих у районі.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями

      У ліцеї працює батьківська Рада, до складу якої входять голови батьківських комітетів усіх навчальних груп – 17 чоловік. Головою батьківської Ради ліцею є Ковтун А.А., якого було обрано на загальних батьківських зборах.

      Протягом 2014-2015 навчального року було проведено чотири засідання батьківської Ради, на яких розглядались наступні питання:

- формування батьківського самоврядування ліцею,

- надходження та використання коштів благодійного фонду «Освіта і охорона здоров`я ХХІ століття», звіт директора фонду Кузьміна В.А.,

- порядок оформлення пільгових внесків,

- угоди про співробітництво між батьками та благодійним фондом,

- безпека життєдіяльності та охорона здоров`я дітей в ліцеї та побуті,

- аналіз успішності ліцеїстів,

- організація дозвілля та гурткової роботи в ліцеї,

- організація харчування,

- підготовка ліцею до нового навчального року.

      Всі рішення, які приймаються на засіданнях батьківської ради ліцею, питання, що обговорюються, фіксуються в книзі протоколів засідань батьківської Ради Технічного ліцею м. Києва.

      Відповідно до положення в ліцеї діяла Рада ліцею в складі 17 чоловік:

- Рада старост, 5 чоловік,

- батьківська Рада, 5 чоловік,

- педагогічні працівники, 5 чоловік.

      Голова Ради старост – Загребельний Ілля, група П-1 (10 клас).

      Голова батьківського комітету – Ковтун Анатолій Андрійович.

      Директор ліцею – Андрієнко Анатолій Михайлович.

      Голова Ради ліцею -  Возний Іван Павлович.

      Голова піклувальної Ради – Кисельов Сергій Миколайович.

      Робота Ради ліцею проводилась відповідно до плану, затвердженого загальними зборами. Всього протягом навчального року проводилось 5 засідань, на яких було розглянуто:

- план роботи ліцею на 2014-2015 навчальний рік,

- заміна меблів у навчальних кабінетах,

- проведення ремонтних робіт та обладнання актової зали ліцею,

- проведення ремонтних робіт та встановлення книжкових полиць у бібліотеці та читальній залі,

- проведення ремонтних робіт підвальних приміщень,

- підготовка ліцею до наступного навчального року,

- організація харчування  дітей,

- атестація педагогічних працівників,

- нагородження медалями за відмінне навчання випускників 2015 року,

- затвердження робочого навчального плану.

      Піклувальна рада Технічного ліцею створена 03.06.2004 року. Головою ради обрано Кисельова Сергія Миколайовича.

      Основні напрямки діяльності піклувальної ради Технічного ліцею

у 2014-2015 навчальному році:

 - визначення стратегії подальшого розвитку Технічного ліцею;

 - допомога у взаємодії ліцею з органами державної влади, навчальними закладами, громадськими організаціями, виробничими підприємствами, комерційними структурами;

 - проведення постійної роботи з поліпшення матеріально-технічної бази ліцею, залучення фінансових ресурсів, спонсорської допомоги тощо;

 - організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я дітей та працівників ліцею, поліпшення санітарно-гігієнічних умов навчання і праці;

 - проведення заходів із стимулювання творчої праці вчителів та працівників ліцею;

 - здійснення постійного контролю за правильним і доцільним використанням коштів Благодійного фонду, спонсорської допомоги та інших фінансово-матеріальних ресурсів.

 Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

 1.       У Технічному ліцеї ведеться робота зі зв’язків із громадськістю. Адміністрація навчального закладу  постійно бере участь у роботі ради ліцею, проводить  батьківські збори, дні інформування. Директор ліцею і заступники директора мають дні прийому батьків для вирішення питань, що виникають у процесі навчання. Постійною є практика звіту директора ліцею, директора Благодійного фонду, головного бухгалтера фонду про заходи, які проводилися в ліцеї для покращення матеріально - технічної бази та навчально-виховного процесу. Органи батьківського самоврядування беруть активну участь у розробці стратегічних напрямів розвитку ліцею та їх реалізації на практиці. Побажання, рекомендації та пропозиції, зазначені в контрольно-візитаційній книзі ліцею, аналізуються, враховуються та по можливості реалізуються в роботі ліцею.

 

 

             Директор Технічного ліцею                           А. Андрієнко