Річний звіт

 

Звіт директора за 2019-2020 навчальний рік

 

Звіт керівника  ліцею  про  діяльність  за  2018-2019  навчальний  рік 

 

1.     Персональний внесок керівника у підвищення рівня організації освітнього процесу в Технічному ліцеї м. Києва

 

      Технічний ліцей м. Києва є закладом освіти 2-3 рівня. В ліцеї проводиться системна робота з метою всебічного розвитку вихованців, спрямована на реалізацію їхнього прагнення до самовдосконалення, підвищення рівня їхніх знань, здійснюється відбір і довузівська підготовка талановитої учнівської молоді. До закладу приймають учнів, які закінчили 6, 7, 9-й класи та виявляють інтерес до вивчення шкільних предметів природничо-математичного циклу, а також мають певні досягнення в цьому напрямку. Навчанням охоплені діти, що мешкають переважно у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському районах міста Києва:

     

2016-2017 н. р.

2017-2018 н. р.

2018-2019 н. р.

567 учнів

544 учнів

 580 учні

 

      У 2018-2019 навчальному році в ліцеї навчалося 580 ліцеїстів у 20 групах: три 7-х класи, чотири 8-х класи, чотири 9-х класи, п’ять груп першого курсу та чотири групи другого курсу, що відповідають 10-м та 11-м класам. Ліцеїсти першого та другого курсів паралельно з загальноосвітньою оволодівали допрофесійною підготовкою за наступними спеціалізаціями:

  •  програмування ( групи  П-2, П-1);
  •  інженерна механіка ( групи КІ-2);
  • інформаційні технології ( групи  ІТ-2, ІТ-1, КС-1);
  •  біохімічні технології ( групи Т-2, Т-1);
  • комп’ютерна інженерія ( група КІ-2, КІ-1);
  • комп’ютерні мережі зв’язку ( група П-2).

      Випускники 9-х класів  традиційно   продовжують навчання в Технічному ліцеї, і тільки незначна кількість учнів  планує отримувати повну загальну середню освіту в інших освітніх закладах:

 

 

2016-2017 н. р.

2017-2018 н. р.

2018-2019 н. р.

Всього учнів

122

122

121

Продовжують навчання в ліцеї

 

118

 

119

 

117

 

      У 2018-2019 навчальному році педагогічний колектив Технічного ліцею м. Києва продовжив працювати над виконанням пріоритетних завдань:

-        

створення безпечних умов праці для працівників ліцею та учнів;

-        

розвитком матеріально-технічної бази ліцею;

-        

формуванням інтелектуально-творчої, духовно багатої та морально стійкої особистості учня зі  свідомою громадянською позицією;

-  підвищенням освітнього рівня, всебічним розвитком творчих здібностей педагогів, формуванням у них навичок науково-дослідницької роботи, вміння застосовувати новітні педагогічні технології;

-        

формуванням свідомого ставлення до самоосвітньої діяльності як чинника розвитку особистості;

-        

вдосконаленням уроку як засобу розвитку та самореалізації творчої особистості вчителя й учня;

-        

розробкою та впровадженням авторських програм, навчальних посібників, власних електронних ресурсів;

-        

участю у різноманітних конкурсах, предметних олімпіадах, предметних тижнях, роботі МАН;

-        

активізацією роботи ліцейського самоврядування.

      Протягом навчального року були організовані педагогічні конференції та психолого-педагогічні семінари, круглі столи,  майстер-класи, під час яких учителі ліцею мали можливість ділитися власним досвідом й ознайомлюватися із сучасними досягненнями освітньої галузі.

      У Технічному ліцеї м. Києва всі навчальні кабінети забезпечені сучасними комп`ютерами та підключені до мережі Інтернет, що дає можливість педагогічним працівникам створювати особливий освітній простір, власні відкриті електронні ресурси та широко застосовувати в освітньому процесі сучасні інформаційні технології, мультимедійні дидактичні засоби, міжнародні освітні платформи (LMS MOODLE), інноваційні проекти («Щоденник. UA», Pen Pal School), відвідувати онлайн-курси (Prometheus).

      У 2018-2019 навчальному році адміністрація, вчителі та учні ліцею мали можливість брати участь у роботі Всеукраїнської асоціації керівників закладів освіти України «Відроджені гімназії України»:

-        

VІІ щорічна Київська конференція «Використання нових інноваційних та інформаційних технологій при формуванні сучасного освітнього середовища в закладах освіти Києва» (м. Київ);

-        

практичний семінар «Експериментальна робота як ресурс інноваційного розвитку освіти в гімназії» (м. Київ, гімназія 267);

-        

ІІІ Всеукраїнський зліт молодіжної організації «Сокіл» (м. Моршин);

-        

семінар-тренінг для лідерів учнівського самоврядування «Лідери, єднаймо Україну!» (м. Мукачево);

-        

семінар-тренінг з національно-патріотичного виховання «Незалежна і соборна Україна. Святкування 100-річчя проголошення ЗУНР» (м. Моршин);

-        

майстер-клас «STEM-освіта: шляхи запровадження, інноваційні можливості та перспективи» (м. Київ, спеціалізована школа 307);

-        

ХХVI щорічна конференція «Формування сучасного освітнього середовища в закладах освіти Херсонської області: управлінський аспект» (м. Херсон, м. Скадовськ);

-        

презентація «STEM-майстерні» Марченка Володимира, спеціаліста із розробки  і  впровадження   STEM-досліджень   університету   імені   М. Драгоманова (м. Херсон);

-        

освітянський тур «Нові освітні проекти у системі середньої освіти Словенії» (м. Братислава, м. Кошице, м. Любляни);

    -   семінар-тренінг «Використання сучасних комунікаційних технологій

        при вивченні англійської та німецької мов в польських закладах

        середньої освіти» (м. Краків, м. Велюнь);

-  освітянський  тур   «Освітні технології та проекти у системі   середньої   освіти   Данії та Німеччини»   (м. Копенгаген, м. Берлін, м. Дрезден);

- ІІІ Всеукраїнська військово-патріотична гра «Сокіл-лицар» (місто Верхньодніпровськ).

      Із метою забезпечення безперервного фахового розвитку вчителі Технічного ліцею брали активну участь у наукових семінарах, конференціях, круглих столах, олімпіадах, різноманітних конкурсах тощо.

      Учителі інформатики на базі ліцею провели районний конкурс МАН, районні олімпіади з комп`ютерної графіки, веб-програмування, були членами журі районних та міських олімпіад. Вони наповнюють інформацією сайт ліцею; у вересні 2018 року відвідали Всеукраїнську конференцію «Безпечний Інтернет»; 5 грудня 2018 року репрезентували роботу ліцейської інформаційно-технологічної лабораторії на науково-практичній конференції «Проектні технології організації науково-дослідницької діяльності учнів і вчителів»; 13 лютого 2019 року провели семінар для вчителів інформатики міста  Києва  «Веб-орієнтовані  засоби  навчання»;  15 травня 2019 року Рибак О.С. взяла участь у проведенні тренінгу з питань впровадження в освітній процес технології Інтернет речей «STEAM-проекти: моделювання пристроїв для Інтернет речей (Internet of Things, IoT)» під час якого провела STEM-урок «Основні алгоритмічні структури. Платформа ARDUINO». У жовтні-листопаді 2018 року Ворожбит А.В. у Київському інституті післядипломної педагогічної освіти провела семінари для вчителів інформатики міста Києва: «Використання MOODLE на уроках інформатики», курс за вибором «Основні верстки та веб-програмування», «Використання XAMPP під час вивчення PHP». Під керівництвом учителів інформатики учні ліцею брали активну участь у фестивалі стартапів «Клас ідея», Київському міському відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій «Smart-IT», Всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій для дітей та молоді «iTalent», конкурсі «Polyteco Україна», на яких посіли призові місця. Ворожбит А. В. розмістила в журналі «Інформаційні технології в освіті», 2018 р., № 3(36), с. 20-29, статтю «Веб-орієнтоване інформаційно-освітнє середовище закладу освіти», виступила з доповіддю на Всеукраїнській науково-практичній конференції (Київ, 9.10.2018р.) «Проблеми інформатизації освітнього процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти»,  подала на ІІІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» тези виступу «Проектування веб-орієнтованого навчального курсу з інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики».   

      Протягом навчального року вчителі математики відвідували наукові конференції, практичні освітні семінари: «Візуалізація навчальної інформації на уроках природничо-математичного циклу», 29.11.2018р., Даніленко А.С., Козленко О.О.; «Математичне дослідження у задачах з параметром», 30.10.2018-01.11.2018р., Даніленко А.С., Анікеєнко А.В.; «Створення і використання динамічних електронних моделей на уроках математики», 20.10.2018р., Сухопара Л.А.;  «Застосування SMART-технологій для створення інтерактивних електронних навчально-методичних комплексів», 08.11.2018р., Сухопара Л.А.; «Теорія Френка Рамсея: від задачі зі шкільного підручника до математичного відкриття», 13.11.2018р., Даніленко А.С., Козленко О.О., Анікеєнко А. В., Рибак О.С.; «Математичний квест – ефективний інструмент для пробудження та розвитку стійкого пізнавального інтересу», 08.02.2019р., Рибак О.С., Козленко О.О. Вчитель Даніленко  А. С. узяла участь у роботі VII Київської конференції асоціації керівників закладів освіти України «Відроджені гімназії України» і провела майстер-клас із захисту освітнього проекту «Таємниця гармонії та краси» (05.12.2018р.), співпрацювала з педагогічною студію «Шлях до удосконалення педагогічної діяльності закладу освіти», провівши відкритий урок у форматі STEM-освіти «Застосування арифметичної та геометричної прогресії» (11.04.2019р.). Вчителі математики  Даніленко А. С., Осадчий І. В.,  Анікеєнко А.В., Слюсарчук Н.О. були членами журі районного етапу Всеукраїнської олімпіади з математики.

      Учителі фізики для забезпечення безперервного фахового розвитку на основі сучасних професійних стандартів і вимог, а також з урахуванням індивідуальних потреб відвідали методичний семінар «Оновлений зміст фізичної  та астрономічної освіти в сучасній школі – стан, проблеми та перспективи» (11.09.2018р., Проценко Ю.В.), конференцію в національному університеті імені Т.Г. Шевченка «Організація роботи з обдарованими дітьми. Мала академія наук України» (14.09.2018р., Прущик Т.В.), семінар-практикум Українського центру оцінювання якості освіти «Створення та рецензування тестових завдань» (23.10.2018-25.10.2018р., Петренко А.М.). В рамках роботи VII Київської конференції асоціації керівників закладів освіти України «Відроджені гімназії України» 05.12.2018р. вчителі фізики Ущаповська О.І., Терлик Т.В. провели майстер-клас «Педагогічні технології розвитку творчих здібностей талановитих і обдарованих учнів на уроках фізики».  Петренко А.М – член робочої групи з укладання освітніх програм із фізики в Інституті модернізації змісту освіти, разом з Ущаповською О.І. була членом журі на міському етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики. Під керівництвом учителів фізики ліцеїсти взяли участь у заходах Всеукраїнського фестивалю науки 2019 в Інституті фізики НАН України, прослухали науково-популярні лекції провідних спеціалістів.

   Учитель біології Гоменюк Л.М. була учасником науково-методичного семінару «Навчально-методичне забезпечення формування біологічних знань учнів 10-х класів», провела майстер-клас «Формування творчої компетентності учнів у процесі навчання біології» (05.12.2018р.), відвідала освітянський форум «Створення сучасного освітнього середовища закладу освіти шляхом впровадження дослідно-експериментальної, проектно-технологічної, конструкторської, винахідницької діяльності суб’єктів навчального процесу» (28.01.2019-01.02.2019р., м. Трускавець); репрезентувала свої розробки з теми «Формування творчого потенціалу учнів при вивченні біології засобами проектної та наукової діяльності» під час роботи  педагогічної студії «Шлях до удосконалення педагогічної діяльності закладу освіти» (11.04.2019р.). Постійно веде персональний сайт вчителя http://biolike.ucoz.net. Учитель біології Драчук О.В. взяла участь у вебінарах «Як створювати і використовувати навчальні завдання для розвитку дослідницьких умінь» (21.01.2019р.), «Застосування інноваційних технологій для формування ключових компетентностей на уроках біології» (11.03.2019р.); конференції «Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів афілійований міні-EdCamp KyivSchool» 13.04.2019р. Учитель біології Хитра З.М. виступила з доповіддю «Протиріччя у реалізації гендерного та родинного виховання учнів закладів загальної середньої освіти» на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Гендерна політика в Україні: проблеми, виклики та загрози» (26.10.2018р.); «Проблеми сучасного сімейного виховання учнів у контексті підручникотворення» на науково-практичній конференції «Розвиток сімейної політики міста» у м. Бровари (17.05.2019р.); презентувала свою розробку з теми: «Реалізація світоглядної освіти у процесі вивчення природничих дисциплін» на науково-практичній конференції «Проектні технології організації науково-дослідницької діяльності учнів і вчителів» (05.12.2018р.); взяла участь у семінарі для методистів початкової школи м. Суми «Дидактико-методичний супровід інтегрованому курсу «Я досліджую світ» (15.02.2019р.), вебінарі «Дидактико-методичний супровід компетентнісного орієнтованого навчання молодших школярів» (28.02.2019р.), семінарі-презентації у м. Васильків (26.03.2019р.), у роботі ІV Всеукраїнської літньої школи «Освітні ініціативи» (3.06.2019-7.06.2019р., м. Скадовськ). Хитра З.М. працює у складі експертної комісії з педагогіки та методики початкового навчання Інституту модернізації змісту освіти МОН України, у робочій групі МОН щодо оновлення навчальних програм, рецензує навчально-методичну літературу з предметів «Основи здоров`я», «Я досліджую світ», «Природознавства», має друковані роботи: підручник інтегрованого курсу для 1 класу закладів загальної середньої освіти у 2-х частинах «Я досліджую світ» К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 112с. у співавторстві з І.В. Грущинською, І.В. Дробязко; робочий зошит у 2-х частинах «Я досліджую світ. 1 клас»  К.: УОВЦ «Оріон», 2018. – 64с. у співавторстві з І.В. Грущинською.

       Учитель хімії Божок О.А. виступила на науково-практичній конференції з репрезентацією «Творчий потенціал ліцеїста при вивченні хімії та науково-дослідницькі технології» (5.12.2018р.); організувала участь ліцеїстів у Всеукраїнському науково-технічному конкурсі «INTEL-EKO Україна 2019» (5.02.2019-8.02.2019р.) та у виставці-презентації науково-дослідницьких робіт  секції  «Хімія»  в  Київському  національному  університеті   імені   Т.Г. Шевченка; була учасницею освітянського туру «Нові освітні технології у системі середньої освіти Швеції, Данії та Німеччини» (1.04.2019-7.04.2019р.). Учитель хімії Підлуцька С.М. взяла участь у роботі VII Київської конференції асоціації керівників закладів освіти України «Відроджені гімназії України».

        Учитель географії Палант Л.М. у складі журі та організаційного комітету забезпечувала підготовку та проведення районного та міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, була учасницею семінару «Навчально-методичне забезпечення формування географічних знань у школярів».

       Учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури постійно вивчають і впроваджують передовий педагогічний досвід, беруть участь у проведенні семінарів, майстер-класів, працюють над розробкою нових тестових контрольних усних і письмових робіт, літературних диктантів, різнорівневих завдань, впроваджують нові форми і методи роботи, проводять нестандартні уроки: віртуальні екскурсії, урок-вибір, урок-диспут, урок-дослідження, урок-інтерв`ю. Учитель Ходарченко О.І. була членом журі міського етапу, Сірош О.М. – членом організаційного комітету, Зенкова І.А. – членом журі міського етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української  мови  та  літератури,  мовно-літературного  конкурсу   імені   Т.Г. Шевченка,  Всеукраїнського  конкурсу  знавців  української мови імені П. Яцика Учителі української мови та літератури, зарубіжної літератури приділяють у своїй роботі велику увагу формуванню високих моральних якостей, вихованню почуття патріотизму у ліцеїстів: провели флешмоб до Дня вишиванки (Іщенко М.С.), до Міжнародного дня рідної мови випустили листівки «Говори правильно», радіогазети, присвячені річниці з дня народження Т.Г. Шевченка, до дня пам`яті героїв Небесної Сотні (учитель Іщенко   М. С.),    організували    зустрічі    ліцеїстів    із    письменниками    А. Кокотюхою, А. Кірсановим, С. Дзюбою. Учитель Сірош О.М. протягом навчального року редагувала ліцейську газету «Точка зору». Під керівництвом учителів української мови та літератури, зарубіжної літератури ліцеїсти більшості навчальних груп традиційно відвідали театри: «Дзеркало», Театр юного глядача на Липках, Львівський оперний театр, Національний академічний драматичний театр імені І. Франка та музеї міста. 

      Учителі англійської мови відвідали різноманітні семінари видавництв МакМілан,  Пірсон-Дінтернел, Бритишхаус; конференції з питань підготовки до ЗНО, частина «Аудіювання». Вони працюють над упровадженням в освітній діяльності навчально-методичного комплексу Gateway, до складу якого входить підручник рівня В-2, зошит в електронному варіанті та додаткові онлайн-ресурси. Вчителями англійської мови в ліцеї проведено тиждень англійської мови «English speaking day», присвячений Дню подяки, під час якого було організовано випуск радіогазети, музичний марафон, квест «Знайди скарб», вікторину «Найрозумніший», в останній день тижня всі учні та працівники ліцею намагалися спілкуватися виключно англійської мовою. Під керівництвом голови предметної  методичної  комісії  вчителів англійської мови ліцею Кудрявцевої Ю.Г. в ліцеї організовано літній мовний табір, над програмою роботи якого працювали всі вчителі.   

      Учителі історії та правознавства спрямовують свою роботу на виховання у ліцеїстів політичної та правової культури, любові до свого народу, самоповаги, формування критичного ставлення до історичних явищ та подій. Ними було підготовлено цикл відеопрезентацій «Політичні портрети», «Україна в часи Гетьманату Скоропадського», тематичні випуски радіогазет (Жебель А.А.); проведено круглі столи: «Польща очима українців», «Президентські вибори в Україні» (Андрієнко А.М.); брейн-ринг  «Судова система України» (Дехтяренко О.В.). Жебель А. А.  входив до складу  журі  районного етапу конкурсу-захисту наукових робіт МАН із історії; Дехтяренко О.В. була членом журі районного етапу олімпіади з правознавства. За підтримки вчителів історії та правознавства був проведений чемпіонат із шахів серед ліцеїстів, учні ліцею зустрічалися з воїнами АТО, брали участь у благодійних акціях, відвідували музеї міста.

      Учителі фізичної культури Грабовська В. О., Мануха А. І., Циганок П.В. підготували команду учнів ліцею для участі у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура», де ліцеїсти посіли друге місце в районному етапі, провели в ліцеї Олімпійський тиждень, в рамках якого організували свято «Козацькі забави». Команди ліцеїстів брали участь у ХІІ туристсько-краєзнавчому зльоті «DniproTurFest», І етапі Всеукраїнської спартакіади школярів із баскетболу, районних змаганнях із техніки пішохідного туризму у закритому приміщенні «Стежка випробувань». Учитель предмету «Захист Вітчизни» Мануха А. І. підготував ліцеїстів до змагань-випробувань із вогневої підготовки серед допризовної молоді, військово-спортивного національно-патріотичного конкурсу «Честь і звитяга», спартакіади допризовної учнівської молоді, патріотичної вишкіл-гри «Козак-квест». Традиційно проводилася першість ліцею із волейболу серед учнів 10-11 класів, дружні ігри між учителями і ліцеїстами.

      У ліцеї проводиться щомісячна атестація ліцеїстів з усіх предметів, яка є дієвою формою контролю успішності та навчальних досягнень учнів.

     Таке щомісячне оцінювання дозволяє мати комплексну картину успішності; адміністрації, батькам, учителям -  здійснювати ефективний контроль  освітнього процесу,  виявляти обдарованих дітей та надавати методичну й консультаційну допомогу учням, які мають проблеми при вивченні  певних дисциплін та навчальних тем з окремих предметів.

     Атестаційно-рейтингова система  діє в навчальному закладі з моменту його відкриття у 1992 році і є найбільш вдалою формою оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах роботи ліцею. Вона включає в себе середній бал, що складається з оцінок з усіх  дисциплін, дає найбільш об’єктивну картину загальної успішності кожного ліцеїста та дозволяє враховувати індивідуальні особливості й схильності дітей,   поєднувати високу інтенсивність навчальної діяльності учнів, засвоєння  ними матеріалу на високому рівні,  дає вагомі переваги  під час складання  випускниками ліцею  ЗНО.

      Після закінчення ліцею 100% випускників стають студентами вищих навчальних закладів, з них близько 90% - бюджетної форми навчання.

       У навчальному закладі створені комфортні умови для здобуття освіти  обдарованими дітьми та їхнього виховання.  Ліцеїсти першого та другого курсів навчаються за такими профілями: програмування, комп`ютерна інженерія, інженерна механіка, біохімічні технології, інформаційні технології. Учні отримують поглиблені знання з математики, фізики, хімії, біології, обчислювальної техніки, програмування, основ інженерних знань. Така організація освітнього процесу дає змогу модернізувати та удосконалити систему освіти, врахувати інтереси, нахили, здібності, можливості кожного учня, реалізувати принцип особистісно орієнтованого навчання, створити найоптимальніші умови для професійного самовизначення та подальшої самореалізації учнів. Ліцеїсти поряд із теоретичною підготовкою та вивченням основ наук набувають практичних навичок роботи в лабораторіях ліцею та на базі вищих навчальних закладів: НТУУ «КПІ», КНУТДу, КНУХТу, Державного університету телекомунікацій. Гнучке поєднання теоретичної та практичної підготовки забезпечує високі результати навчальної діяльності. 

      У ліцеї проводиться ґрунтовна робота з обдарованими та здібними учнями, яка дає позитивні результати. Про це свідчить кількість призерів районного, міського та фінального етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад та конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Київського територіального відділення Малої академії наук України:

 

Предмет

Кількість

призерів

районного

етапу

Кількість

призерів

міського

етапу

Кількість

призерів

Всеукраїнського

етапу

 

Всього

олімпіада

МАН

олімпіада

МАН

олімпіада

Математика

14

1

5

1

 

21

Фізика, астрономія

18

6

4

3

 

31

Інформатика

78

38

43

5

1

165

Українська мова

6

 

2

 

 

8

Конкурс П. Яцика

5

 

1

 

 

6

Іноземні мови

14

 

4

 

 

18

Хімія

18

3

2

4

 

27

Географія

13

 

4

 

 

17

Біологія

18

7

10

4

1

40

Історія

5

1

1

 

 

7

Образотвоче мистецтво

2

     

 

2

Всього:

191

56

76

17

2

342

  Гур`єва Богдана, ліцеїстка групи П-2, отримала диплом 2 ступеня за перемогу в ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології, вчитель Гоменюк Л.М.

 Гур`єва Богдана і Молибога Артемій, ліцеїсти групи П-2, відібрані в учнівські команди для участі в міжнародному етапі предметних олімпіад з біології та лінгвістики, вчителі Гоменюк Л.М. та Рибак О.С.

 Д`ячек Аліна, ліцеїстка групи П-1, отримала диплом 3 ступеня за перемогу в ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, вчитель Рибак О.С.

          Сингаївський Назарій  та Тімофєєв Сергій, ліцеїсти груп ІТ-2 і П-1, посіли 3 місце в національному етапі міжнародного конкурсу науково-технічної творчості школярів Intel ISEF, вчителі Ворожбит А.В. та Рибак О.С.

          Потургаєва Софія, учениця 9-Б класу, посіла 3 місце в національному етапі міжнародного конкурсу школярів «Intel-Еко Україна 2019» у категорії «хімія», вчитель Божок О.А.

          Калічак Юрій, учень 9-А класу, посів 1 місце на Київському міському відкритому конкурсі учнівської молоді з інформаційних технологій «SMART-IT» у номінації «Програмна розробка» і 3 місце на Всеукраїнському конкурсі з інформаційних технологій для дітей та молоді «iTalent», вчитель Стеценко А.І.

          Команда ліцеїстів під керівництвом Рибак О.С. посіла призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з програмування (відбірковій олімпіаді командної студентської першості світу з програмування ACM-ICPC) у змаганнях Шкільного дивізіону.      

           Учні ліцею традиційно взяли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»:  з 83 учасників чотирнадцять показали високий результат, тридцять дев`ять – добрий; у фізичному конкурсі «Левеня»: з 48 учасників 13 отримали відмінний результат, 15 – добрий.

   Протягом 2018-2019 навчального року виховна робота здійснювалася згідно з нормативними актами України, Законом України «Про освіту», документами Міністерства освіти України, Концепцією національного виховання і річним планом роботи ліцею, а також планами роботи класних керівників, керівників гуртків; розроблено заходи на виконання програм: «Збереження репродуктивного здоров`я дітей», «Комплексний план профілактики злочинності серед неповнолітніх», «Правова освіта школярів», «Запобігання дитячій бездоглядності»,  «Профілактика та подолання тютюнокуріння», «Запобігання поширенню ВІЛ-інфекції в м. Києві, забезпечення допомоги та лікування людей, що живуть із ВІЛ/СНІДом»; заходи, спрямовані на формування здорового способу життя та збереження і зміцнення здоров`я ліцеїстів: «Школа здоров`я».

 Плануючи виховну роботу, колектив ставить перед собою такі завдання: формування національної свідомості учнів, розвиток творчих здібностей дитини, особистісного потенціалу, турбота про здоров’я кожного ліцеїста.

У вересні в освітньому закладі проводився місячник «Увага! Діти на дорозі!». Цього місяця проводилося багато заходів, пов’язаних зі спортом: спортивно-патріотичне свято «Козацькі забави», змагання з футболу, Олімпійський тиждень; чемпіонат із шахів серед ліцеїстів 7 – 9 класів; команда ліцею взяла участь  в ХІ туристсько-краєзнавчому зльоті школярів Дніпровського району «DniproTurFest-2018». Також у вересні ми відзначали День партизанської слави; провели благодійну акцію.

У жовтні в Технічному ліцеї проводився місячник «Право і діти». Ліцеїсти брали участь у конкурсах: посіли І місце в патріотичній вишкіл-грі «Козак-квест» та І місце у середній віковій групі серед аматорів в конкурсі «Кубок «КосМікс» осінь-2018», ІІ місце в районному етапі на змаганнях  Київської шкільної баскетбольної ліги 3х3 серед юнаків.

У листопаді в Технічному ліцеї традиційно проводився місячник пропаганди здорового способу життя. До Дня української писемності та мови в ліцеї випустили листівки «Говори правильно». Протягом місяця для учнів ліцею було організовано різноманітні екскурсії. Учениця групи ІТ-1 Галайчук Антоніна взяла участь у IV Всеукраїнському відкритому конкурсі «Мистецтво» і отримала диплом за високий рівень підготовки.

У грудні в ліцеї провели благодійний ярмарок до Дня святого Миколая «Добра багато не буває», ліцеїсти та працівники закладу у Всесвітній день боротьби зі СНІДом взяли активну участь в акції «Купи стрічку – збережи життя». Команда ліцеїстів під керівництвом учителя з предмету «Захист Вітчизни» Манухи А. І. здобула перемогу на міському етапі конкурсу «Снайпер столиці». Вчитель інформатики Рибак О.С. організувала учнів для участі у Київському відбірковому турнірі FIRST LEGO League. Було проведено товариський матч із волейболу між учнями та вчителями ліцею.

Колектив ліцею постійно працює над розширенням світогляду учнів, поглибленням їхніх знань про світ і про себе, залучає дітей до участі в інтелектуальних конкурсах, чемпіонат міста Києва з гри «Що? Де? Коли?» серед шкільних команд. У січні було проведено декаду пожежної безпеки. Ліцеїсти та працівники навчального закладу взяли участь у творенні ланцюга єдності до Дня Соборності України.

     Під час зимових свят було організовано виступ вокального гуртка «Коляда, колядка…», різдвяну благодійну акцію «Допомога пораненим Київського військового шпиталю», учні взяли участь у Всеукраїнській щорічній благодійній акції "Назустріч Мрії".

Давно стали традиційними для нашого закладу у лютому такі заходи: святкування Дня святого Валентина, проведення концерту до дня зустрічі з випускниками ліцею, участь у святкуванні Міжнародного дня рідної мови. Уже не вперше в ліцеї було проведено акцію зі збору пластикових кришечок, спрямовану на покращення забезпечення лікарень медтехнікою.

Участь ліцеїстів у районних та міських конкурсах, змаганнях: заключний етап  шкільного кубку м. Києва з гри «Що? Де? Коли?», І та ІІІ  місця у старшій лізі; Чемпіонат міста Києва з «Ерудит-квартету», І місце у старшій лізі; Чемпіонат міста Києва зі «Своєї Гри», ІІ  місце у старшій лізі; районний мовно-літературний конкурс «Я люблю Дніпровський район», І місце; Київська міська Спартакіада з волейболу, І місце;  аматорський турнір з боулінгу «Кубок КосМікс» зима - весна 2019», І місце; ХІІ районні змагання з пішохідного туризму у закритому приміщенні «Стежка випробувань».

      У березні проводилися такі заходи: святковий концерт до Міжнародного жіночого дня, Шевченківський тиждень, Свято вишиванки, День самоврядування, благодійна акція «Підтримка поранених військових» у Київському військовому шпиталі. Ліцеїсти взяли участь у конкурсі читців поезії Т.Г. Шевченка (ІІ місце), у Фестивалі Дніпровського району м. Києва з черлідингу (І місце за видом програми POM DANCE), у  літературному конкурсі, присвяченому 205-й річниці від дня народження Т. Шевченка. Відбулося нагородження переможців районного етапу конкурсів, Всеукраїнських предметних олімпіад «Майбутнє твориться сьогодні». Ліцеїстка Іщенко Соломія посіла IІ місце у фіналі районного конкурсу вокального мистецтва «Солофест-2019».

          У квітні в ліцеї проводився місячник екології та захисту Землі, День відкритих дверей, День цивільного захисту. Цього місяця учні ліцею брали участь у багатьох районних та міських конкурсах: у районному етапі міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця» (І місце), у районному етапі міського конкурсу «Київський вальс-2019», англомовному соціально- освітньому проекті «Я з тобою», фестивалі стартапів «Class ідея» (перемога  у номінації «СТАРТАП У ПОБУТІ»), ІV Кубку Київського міського голови з шахів «Кришталева тура» (Д'ячек Аліна, І місце), чемпіонаті України з волейболу серед команд  закладів загальної середньої освіти (дівчата).

 У травні учні та працівники ліцею взяли участь у Всеукраїнському дні вишиванки, святі Останнього дзвоника. Ліцеїсти брали участь у різноманітних конкурсах: у фіналі VІІІ Міської профорієнтаційної гри «Мистецька фортеця» (ІІІ місце), конкурсі-огляді театральних колективів (театральна студія «Погляд», гран-прі), у військово-патріотичній грі «Сокіл-Джура» (ІІ місце).

      Ліцеїсти активно відвідують музеї міста Києва: Національний музей історії України, Києво-Печерський національний історико-культурний заповідник, Літературно-меморіальний музей М.О.Булгакова, Музей-квартиру П.Г.Тичини, Музей театрального, музичного та кіномистецтва, Музей однієї вулиці, Національний музей МВС України (Чорнобиля), Музей історії Другої світової війни, війни в Афганістані, Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Водно-інформаційний центр (Музей води), Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ»; театри Києва: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка, Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки, Київський академічний драматичний театр на Подолі, Київський академічний молодий театр, театр «Сузір`я», театр «Дзеркало».

      Учні ліцею знайомляться з історичними місцями України, її культурою, природними багатствами: відвідали Закарпаття, міста Львів, Переяслав-Хмельницький, Одесу, Білу Церкву, Білгород-Дністровський, Кам’янець-Подільський, Чернігів.

      У навчальному закладі постійно вдосконалюється гурткова робота та здійснюється контроль  зайнятості учнів у позаурочний час. У ліцеї працює 11 гуртків, які очолюють майстри своєї справи. Ліцеїсти мають змогу відвідувати такі гуртки та спортивні секції:

-        

спортивного танцю (хореографічний колектив «Кураж»);

-        

естрадно-вокальний гурток (студія «Юність»);

-        

драматичний гурток (театр-студія «Погляд»);

-        

військово-патріотичний «Захисник Вітчизни»;

-        

ЗФП (атлетизм);

-        

секція з вивчення Правил дорожнього руху «ЮІР»;

-        

студія «Юний режисер» (ДТЛ-відео);

-        

гурток «Громадянська освіта»;

-        

баскетбольний;

-        

туристсько-краєзнавча секція.

      Загалом гурткова робота, творчі об`єднання та спортивні секції охоплюють близько 60% від загальної кількості дітей, а всього залучено до позаурочної діяльності, в тому числі до роботи в МАН, підготовчих відділеннях, курсах, спортивних клубах, 580 ліцеїстів, тобто 100%.      

                        

2.    

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази Технічного ліцею м. Києва

 

      Протягом 2018-2019 навчального року з метою зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ліцею вжито таких заходів:

-        

придбано будівельні матеріали, електротовари, фурнітуру, сантехніку;

-        

замінено відеокамери зовнішнього спостереження;

-        

оновлено меблі, жалюзі, ролети, дошки, стенди в навчальних та допоміжних приміщеннях;

-        

придбано господарчі товари: квіткову продукцію,  дезінфікуючі засоби,  посуд для їдальні, спецодяг;

-        

придбано канцтовари: папір, бланки подяк, грамот, книжкову сувенірну продукцію, навчальні посібники, рамки;

-        

замовлено шеврони для учнів з емблемою ліцею;

-        

придбано навчальне обладнання: комп`ютери та комплектуючі,  телевізори, проектори, принтери,  м`ячі для спортивної зали, спорядження для туризму;

-        

придбано видаткові матеріали для обслуговування оргтехніки;

-        

забезпечено безперебійне функціонування Інтернету, друкарського обладнання;

-        

для збалансованого харчування ліцеїстів постійно закуповуються продукти харчування: овочі, чай, кондвироби;

-        

придбано медикаменти;

-        

передплачено періодичні видання на 2019 рік;

-        

виграно грант громадських проектів на капітальний ремонт та заміну покриття футбольного поля;

-        

з метою поглибленого вивчення хімії та біології виділено класні приміщення та розпочато процес створення додаткових навчальних кабінетів хімії та біології;

-        

розпочато реконструкцію «Центру творчості ліцеїстів»;

-        

замовлено та придбано додаткові комплекти форменого та спортивного одягу та взуття для ліцеїстів.

 

 

3.    

Залучення додаткових джерел фінансування Технічного ліцею м. Києва та їх раціональне використання

 

       Додатковим джерелом фінансування діяльності ліцею є Благодійний фонд «Освіта та охорона здоров’я ХХІ століття», до якого батьки протягом року вносять щомісячні добровільні благодійні внески, розмір яких визначається батьківською громадськістю. Кошти Благодійного фонду, що надходять на розрахунковий рахунок, використовуються за такими напрямами:

-        

ремонт та утримання приміщень ліцею;

-        

модернізація технічного обладнання, що використовується в навчально-виховному процесі;

-        

придбання необхідних засобів та інвентаря для забезпечення санітарно-гігієнічних норм приміщень ліцею;

-        

поповнення навчальних кабінетів обладнанням, лабораторій –  приладами та реактивами, медичного кабінету – медичними препаратами;

-        

додаткове забезпечення учнів гарячими напоями;

-        

матеріальне заохочення ліцеїстів, які мають високі досягнення в навчальній, науково-дослідницькій діяльності шляхом преміювання, нагородження цінними подарунками;

-        

матеріальне стимулювання всіх працівників ліцею, в залежності від їх навантаження та особистого внеску в формування позитивного іміджу ліцею (перемоги вихованців на Всеукраїнських олімпіадах, творчих конкурсах, МАН, турнірах, спортивних змаганнях, високі результати ЗНО);

-        

нагородження грошовими преміями учнів ліцею, які мають високі досягнення в навчанні, педагогічних працівників за вагомий внесок у навчально-виховний процес.

 

 

4.    

Забезпечення Технічного ліцею м. Києва кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки

    

      Технічний ліцей м. Києва укомплектовано педагогічними кадрами на 100% у складі 54-х осіб. Усі вчителі мають вищу освіту та педагогічне навантаження згідно з фахом та дипломом. Якісний склад педагогічних працівників ліцею:

-      

15 мають педагогічне звання «учитель-методист» (28%);

-      

18 мають педагогічне звання «старший учитель» (33%);

-      

6 нагороджені знаком «Відмінник освіти» (11%);

-      

2 нагороджені знаком «Відмінник столичної освіти» (4%);

-      

38 – спеціалісти вищої категорії (70%);

-      

6 – спеціалісти першої категорії (11%);

-      

3 – спеціалісти другої категорії (6%);

-      

7 – спеціалісти (13%).

      У 2018-2019 навчальному році пройшли чергову атестацію семеро педагогічних працівників ліцею. Результати атестації:

-      

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»:

    Яценко Ірині Віталіївні;

 

-      

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»:

    Терлик Тетяні Валентинівні;

 

-      

продовжено на п`ять років термін дії кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії»:

Косіновій Надії Олексіївні,

Стеценко Антоніні Іванівні,

Прущик Тетяні Володимирівні,

Сухопарі Людмилі Анатоліївні,

Тряпіциній Наталії Анатоліївні;

 

-      

продовжено на п`ять років термін дії педагогічного звання:

    Косіновій Надії Олексіївні (учитель-методист),

    Стеценко Антоніні Іванівні (старший учитель),

    Прущик Тетяні Володимирівні (старший учитель),

    Сухопарі Людмилі Анатоліївні (старший учитель),

    Тряпіциній Наталії Анатоліївні (старший учитель).

 

 

5.    

Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров`я учнів та педагогічних працівників

 

      У своїй діяльності педагогічний колектив ліцею керується  Конституцією та законами України, указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом ліцею, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами та розпорядженнями директора ліцею, дотримується положень Конвенції про права дитини та нормативних документів із охорони дитинства.

      У ліцеї працює їдальня, яка розрахована на 84 посадочних місця. Щоденно в їдальні охоплено гарячим харчуванням близько 100 дітей.

       Штатним розписом ліцею передбачена посада медичної сестри. В ліцеї є медичний пункт (загальна площа 30 м2, 2 кімнати), обладнаний відповідно до діючого положення про медичний кабінет ЗЗСО. Медикаментами кабінет забезпечений у повному обсязі.

      Згідно з  даними медичних довідок учні ліцею зараховані до відповідних медичних груп із фізичної культури:

-        

основна група  –       284 чол.,

-        

підготовча група  –   241 чол.,

-        

спеціальна група  –   33  чол.,

-        

звільнено              –    22   чол.

         В 2018 – 2019  навчальному  році  в ліцеї навчалось  192 дітей  пільгових категорій:    

- діти -  чорнобильці категорії ”Д” – 21 учнів,

- інваліди – 6 учнів,

- з багатодітних сімей – 34 учнів,

- діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування – 2 учні,

- діти з сімей учасників АТО – 24,

- діти, батьки яких переселилися з тимчасово окупованих територій та

  територій, на яких проводиться АТО – 20,

- обдаровані діти - 96 учні.

Дітей із малозабезпечених сімей, дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або при виконанні службових обов’язків,  у ліцеї немає.

 Куратори підтримують тісний зв’язок із сім’ями   дітей пільгових категорій, знають про стан та умови їх проживання, про проблеми, які існують у цих сім’ях. Доброю традицією Технічного ліцею всіх років є допомога дітям пільгових категорій при вступі  до вищих  навчальних закладів.

У разі потреби моральної та психологічної підтримки з ними проводить бесіди та тренінги практичний психолог ліцею Тряпіцина Н.А. Під час проведення екскурсій, поїздок класний керівник пильнує  таку дитину, щоб вона мала змогу  скористатися пільгами, наданими їй державою при сплаті за проїзд,  придбанні вхідного квитка до музею, театру тощо.

Соціальний педагог займається профілактикою правопорушень серед неповнолітніх. Він дотримується педагогічної етики, поважає гідність  дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню нею алкоголю, наркотиків, формуванню інших шкідливих звичок, пропагує здоровий спосіб життя.

З такими дітьми, їхніми батьками, вчителями та суб'єктами соціального впливу проводиться соціально-педагогічний патронаж:

-                    

налагодження зв’язків та співпраця зі службами у справах дітей та опікунської ради;

-                    

збір інформації про дітей пільгових категорій та подання в різні соціальні установи;

-                    

консультування вчителів, батьків та осіб, які їх замінюють, із питань соціального захисту дітей пільгових категорій;

-                    

обстеження матеріально-побутових умов проживання; складання актів обстеження;

-                    

посередництво у наданні гуманітарної та матеріальної допомоги за рахунок фонду обов'язкового навчання;

-                    

підготовка та супровід дітей пільгових категорій на районні та міські свята, організовані для даного контингенту;

-                    

контроль  та організація дозвілля учнів соціально незахищених категорій;

-                    

консультування батьків, учителів із питань організації оздоровлення вищезазначених дітей;

-                    

створення та оновлення «Банку даних дітей пільгових категорій»;

-                    

ознайомлення дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів та їхніх батьків/опікунів із пільгами при вступі до вищих навчальних закладів;

-                    

збір інформації про інвалідів та хворих дітей ліцею.

 Батькам та ліцеїстам  надається соціально-правова допомога. Контролюється  організація  дозвілля дітей пільгових категорій, а також  обдарованих ліцеїстів у позаурочний час.

Упродовж  вересня – листопада оновлюються довідки, які засвідчують соціальний статус дитини. Щороку діти пільгових категорій отримують новорічні подарунки, запрошення на районні та міські новорічні заходи.

Діти в учнівському колективі почуваються впевненими у собі та захищеними.

       Учнів ліцею, які мають високі досягнення в навчальній, науковій роботі, виявляють активну громадянську позицію, педагогічних працівників, які зробили вагомий внесок у навчально-виховний процес, традиційно  нагороджують похвальними грамотами, подяками ліцею, міського та районного управління освіти,  грошовими преміями Благодійного фонду «Освіта та охорона здоров`я ХХІ століття».

Важливим аспектом діяльності ліцею є забезпечення правової освіти та виховання учнів, попередження правопорушень і злочинності неповнолітніх.  

Правоосвітня робота здійснюється під час уроків та в позаурочний час і охоплює як учнів, так і їхніх батьків, а також учителів. Для учнів 9-х  та 10-х класів читається курс «Основи права». Постійно функціонують тематичні виставки правової літератури в бібліотеці: «Морально-правове виховання», «Права та обов’язки    громадян України». Освітня робота ліцеїстів здійснюється також і в позаурочний час через численні позакласні та позашкільні заходи.  Ефективною формою роботи стало традиційне  проведення правових місячників, тижнів правових знань у ліцеї. Під час Місячника правових знань проводиться значна кількість заходів:  бесіди «Конституція моєї Батьківщини»,  «Злочин і кара», «Права жінки в Україні», «Права людини в незалежній Україні», «Статут мого ліцею та я», «Адміністративні порушення та адміністративна відповідальність»,  «Я відповідаю за себе», «Культура поведінки учнів» та «Як не стати жертвою злочину»,  «Гендер та насильство»,  «Твої права  й  обов’язки»,  виховні години та години спілкування «Коли підліток переступає межу дозволеного», «Вчинки і відповідальність», «Коли мої права порушують», «Фатальна вечірка»; дні надання інформації  про чинне законодавство; конкурси творів, малюнків та стіннівок, рефератів на правову тематику, вікторини, районні та міські правові брейн-ринги;  бесіди до Дня юриста, до Дня прав людини, до Дня Державного Прапора, до Дня соборності України, Дня ООН; лекції працівників Центру соціальних служб для молоді «Шлюб і право», «Що таке правопорушення, їх види», «Закон обов'язковий для всіх»; представлення відеопрезентацій ліцеїстів на правову тематику «Права дітей у світі», випуск газети «Ліцейський тиждень», в якій висвітлюються події тижня. Діти представляють  творчі проекти «Україна – моя Батьківщина», «Я громадянин України», «Конституція в моєму житті», «Моя маленька Батьківщина». Проводяться профілактичні рейди «Урок», «Шкільна перерва», акції «Буква «н» у класному журналі». Під час Тижня правових знань проведено акцію для старшокласників «Мої права», в ході якої випущено й розповсюджено буклет «Обережно! Це мої права!», плакати, проведено анкетування  «Мої права!»,  засідання правового сектору  «Ти знаєш, що ти – людина», засідання круглого столу «Я захищаю себе від гендерної дискримінації», семінар «Нормативно-правове регулювання праці дітей в Україні». Під час проведення Всеукраїнського тижня права було організовано також різноманітні просвітницько – пропагандистські заходи: оформлено виставку правової літератури в бібліотеці, конкурс стіннівок на тему «Знай свої права», проведено радіогазету «Я маю право!», підготовлено та випущено спецвипуск газети «Точка зору ДТЛ», Всеукраїнський урок «Права людини».

Правова освіта   батьків здійснюється через роботу класних батьківських комітетів, Раду ліцею та постійно діючий правовий сектор.

Система правового виховання, що створена в ліцеї, багатогранна й дійова. Тому протягом останніх  років  правопорушень, здійснених нашими ліцеїстами, не зафіксовано, а також немає ліцеїстів, схильних до правопорушень.

У ліцеї постійно працює комісія з профілактики правопорушень серед ліцеїстів, яка 1 раз на чверть заслуховує звіти  класних керівників про роботу з дітьми, які потребують особливої уваги. Куратори постійно проводять індивідуальну роботу з ліцеїстами та їхніми батьками. Кожний пропуск занять має бути підтверджений тільки лікарем або батьками. Діти усвідомлюють, що вони постійно знаходяться під контролем як батьків, так і кураторів.

 

 

6.    

Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу загальної середньої освіти до управління його діяльністю, співпраця з громадськими організаціями

 

      У ліцеї працює Батьківська рада, до складу якої входять голови батьківських комітетів та їхні заступники усіх навчальних груп – 36 чоловік. Головою Батьківської ради ліцею є Горобець Олександр Васильович, яку було обрано на загальних батьківських зборах.

      Протягом 2018-2019 навчального року було проведено п`ять засідань Батьківської ради, на яких розглянуто такі питання:

- формування батьківського самоврядування ліцею,

- надходження та використання коштів благодійного фонду «Освіта і охорона здоров`я ХХІ століття», звіт директора фонду Кузьміна В.А.,

- порядок оформлення пільгових внесків,

- угоди про співробітництво батьків та благодійного фонду,

- безпека життєдіяльності та охорона здоров`я дітей у ліцеї та в побуті,

- аналіз успішності ліцеїстів,

- організація дозвілля та гурткової роботи в ліцеї,

- організація харчування ліцеїстів,

- підготовка ліцею до нового навчального року.

      Усі рішення, які приймаються на засіданнях Батьківської ради ліцею, питання, що обговорюються, фіксуються в книзі протоколів засідань Батьківської ради Технічного ліцею м. Києва.

      Відповідно до положення в ліцеї діяла Рада ліцею в складі 20 чоловік:

- Рада старост –  5 чоловік,

- батьківська Рада –  5 чоловік,

- педагогічні працівники –  5 чоловік.

      Голова Ради старост – Славіцький Олег, група ІТ-2 (11 клас).

      Голова батьківського комітету – Горобець Олександр Васильович.

      Директор ліцею – Андрієнко Анатолій Михайлович.

      Голова Ради ліцею -  Лісовець Еліна Віссаріонівна.

      Голова піклувальної Ради – Возний Іван Павлович.

      Робота Ради ліцею проводилась відповідно до плану, затвердженого загальними зборами. Всього протягом навчального року проведено три засідання, на яких було розглянуто:

- план роботи ліцею на 2018-2019 навчальний рік,

- оновлення меблів, стендів, посібників у навчальних кабінетах, профілактичне обслуговування технічних засобів,

- проведення ремонтних робіт,

- підготовка ліцею до наступного навчального року,

- організація харчування  дітей,

- атестація педагогічних працівників,

- нагородження медалями за відмінне навчання випускників 2019 року,

- затвердження робочого навчального плану.

      Піклувальна рада Технічного ліцею створена 03.06.2004 року. Головою ради обрано Возного Івана Павловича.

      Основні напрямки діяльності піклувальної ради Технічного ліцею м.Києва у 2018-2019 навчальному році:

 - визначення стратегії подальшого розвитку Технічного ліцею;

 - допомога у взаємодії ліцею з органами державної влади, навчальними закладами, громадськими організаціями, виробничими підприємствами, комерційними структурами;

 - проведення постійної роботи з поліпшення матеріально-технічної бази ліцею, залучення фінансових ресурсів, спонсорської допомоги тощо;

 - організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я дітей та працівників ліцею, поліпшення санітарно-гігієнічних умов навчання і праці;

 - проведення заходів із стимулювання творчої праці вчителів та працівників ліцею;

 - здійснення постійного контролю за правильним і доцільним використанням коштів Благодійного фонду, спонсорської допомоги та інших фінансово-матеріальних ресурсів.   

 

 

7.    

Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності закладу загальної середньої освіти. Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування

 

      У Технічному ліцеї м. Києва ведеться робота зі зв’язків із громадськістю. Адміністрація навчального закладу  постійно бере участь у роботі Ради ліцею, проводить  батьківські збори, дні інформування. Директор ліцею і заступники директора мають дні прийому батьків для вирішення питань, що виникають під час освітнього процесу. Постійною є практика звіту директора ліцею, директора Благодійного фонду, головного бухгалтера фонду про заходи, які проводилися в ліцеї з метою покращення матеріально - технічної бази та освітнього процесу. Органи батьківського самоврядування беруть активну участь у розробці стратегічних напрямів розвитку ліцею та їх реалізації на практиці. Побажання, рекомендації та пропозиції, зазначені в контрольно-візитаційній книзі ліцею, аналізуються, враховуються та по можливості реалізуються в роботі ліцею.

                     

 

 

        Директор Технічного ліцею                           Анатолій АНДРІЄНКО