До уваги ліцеїстів!

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ м. Києва

на 2019-2020 навчальний рік

оголошує набір випускників  6-х  та  9-х класів на навчання (у 7  та 10 клас)

 

Якщо Ви маєте бажання:

Ö  отримати поглиблені знання з математики, фізики, хімії, біології, обчислювальної техніки, програмування , комп’ютерної графіки;

Ö  вивчити основи технічного та машинобудівного креслення, основи інженерних знань;

Ö   отримати допрофесійну підготовку  та розширити свої знання по одному з профілюючих напрямків:

-  програмування

-  інформаційні технології

         -  комп’ютерна інженерія 

-  комп’ютерні  мережі зв’язку

-  біохімічні технології

Ö      

продовжити навчання в технічних вузах.

То саме наш ліцей забезпечить Вам такі можливості!


Прийом документів:

 Для випускників 6-х  класів– з 03 по 14 червня 2019 року

Тестування з  математики   18 червня.  Зарахування -  19 червня 2019 року

Для випускників 9-х класів– з 17  по 26 червня 2019 року

Тестування з  математики   (хімії/біології26 червня 2019 року

Українська мова – 27 червня 2019 року

 Зарахування -  01 липня 2019 року.

 

Ö   набір до 8-х та 9-х класів проводиться в індивідуальному порядку за умови наявності вільних місць в уже сформованих класах

Довідки за телефонами 221-13-97 та 227-34-61. Наша адреса: Київ-105, вулиця Тампере, 9.

 

 

Набір в групи: (на базі 9 класу)

1. Програмування - формування теоретичної бази знань учнів з основ програмування(мова С++, структурна та об’єктнаскладові) та практичних навичок розв’язування задач, які пропонуються на олімпіадах з інформатики різного рівня починаючи від шкільних олімпіад закінчуючи міжнародними.

2. Інформаційні технології - знайомство з дво- та тривимірною графікою та анімацією; робота в редакторах растрової та векторної графіки; верстка поліграфічної продукції; опанування мови гіпертекстової розмітки (HTML), таблиць каскадних стилів (CSS), основ клієнтського програмування (Java Script); системи управління базами даних MySQL, основ серверного програмування (PHP).

3. Комп'ютерна інженерія - вивчення арифметичних, логічних, інформаційних та архітектурних основ побудови комп’ютерів і комп’ютерних систем різних рівнів, призначення та принципи дії основних модулів, їх взаємозв’язок; основи мови С++.   Інженерна механіка ‒ вивчення технічного креслення, інтегроване вивчення системи автоматизованого проектування на платформі AutoCAD.

4. Інформаційні мережі зв'язку - засвоєння необхідних знань щодо технологій створення додатків, які базуються на сучасних мобільних платформах (ОС Android та Windows Phone 8, 8.1, Windows 10) і техніки їх застосування у реалізації бізнес-комунікацій;  вивчення мови програмування С++ (структурна та об’єктна складові), прикладне напрямлення.

5. Біохімічні технології ‒ отримання базових теоретичних знань і практичних навичок в області сучасних біотехнологій і хімії. При виконанні практичних робіт з біології учні опанують методи мікроскопічних та мікрохімічних досліджень різних організмів, зокрема приготування фіксованих препаратів та препаратів живих клітин; досліджують ультраструктуру рослинних та тваринних клітин; засвоюють поняття про клітинну інженерію; навчаються культивувати аеробні і анаеробні мікроорганізми в лабораторних умовах.