До уваги ліцеїстів!

ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ м. Києва

на 2020-2021 навчальний рік

оголошує набір випускників  6, 7, 8 та 9-х класів на навчання 


Все про вступ на сайті http://вступ.дтл.укр

 

Якщо Ви маєте бажання:

Ö  отримати поглиблені знання з математики, фізики, хімії, біології, обчислювальної техніки, програмування , комп’ютерної графіки;

Ö  вивчити основи технічного та машинобудівного креслення, основи інженерних знань;

Ö   отримати допрофесійну підготовку  та розширити свої знання по одному з профілюючих напрямків:

-  програмування

-  інформаційні технології

-  комп’ютерна інженерія 

-  біохімічні технології

Ö      

продовжити навчання в технічних вузах.

То саме наш ліцей забезпечить Вам такі можливості!


Прийом документів:

 Для випускників 6-х, 7-х та 8-х класів – з 01 по 15 червня 2020 року

Тестування з  математики   16 червня.  Зарахування -  17 червня 2020 року

Для випускників 9-х класів – з 15  по 25 червня 2020  року

Українська мова – 26 червня 2020  року

Тестування з  математики   (хімії/біології)  30 червня 2020  року

 

 Зарахування -  01 липня 2020  року.

 

Ö   набір до 8-х та 9-х класів проводиться в індивідуальному порядку за умови наявності вільних місць в уже сформованих класах

Довідки за телефонами 221-13-97 та 227-34-61. Наша адреса: Київ-105, вулиця Тампере, 9.

 

 

Набір в групи: (на базі 9 класу)

1. Програмування - формування теоретичної бази знань учнів з основ програмування(мова С++, структурна та об’єктнаскладові) та практичних навичок розв’язування задач, які пропонуються на олімпіадах з інформатики різного рівня починаючи від шкільних олімпіад закінчуючи міжнародними. Програмування мікроконтролерів (основи робототехніки (Arduino)), основи Інтернету речей.

2. Інформаційні технології - знайомство з дво- та тривимірною графікою та анімацією; робота в редакторах растрової та векторної графіки; верстка поліграфічної продукції; опанування мови гіпертекстової розмітки (HTML), таблиць каскадних стилів (CSS), основ клієнтського програмування (Java Script); системи управління базами даних MySQL, основ серверного програмування (PHP).

3. Комп'ютерна інженерія - вивчення арифметичних, логічних, інформаційних та архітектурних основ будови комп’ютерів і комп’ютерних систем, призначення та принципи дії основних модулів комп’ютера, їх взаємозв’язок; вивчення основ мови програмування С/С++ і програмування контролерів на базі плати Arduino; вивчення основ захисту інформації та кібербезпеки, будови комп'ютерних мереж, операційних систем; вивчення основ технічного креслення та інженерної комп’ютерної графіки, виконання схем і технічних креслеників з використанням прикладних програмних засобів проектування та моделювання, створення 3D-моделей і друк їх на 3D-принтері.

4. Біохімічні технології ‒ отримання базових теоретичних знань і практичних навичок в області сучасних біотехнологій і хімії. При виконанні практичних робіт з біології учні опанують методи мікроскопічних та мікрохімічних досліджень різних організмів, зокрема приготування фіксованих препаратів та препаратів живих клітин; досліджують ультраструктуру рослинних та тваринних клітин; засвоюють поняття про клітинну інженерію; навчаються культивувати аеробні і анаеробні мікроорганізми в лабораторних умовах.  Девіз уроків хімії: "Навчання – через експеримент". Уроки хімії спрямовані на розвиток експериментальних умінь, дослідницької проєктної діяльності учнів, формування ключових компетентностей.